Yrittäjän digiteot kiireen keskellä – miten käynnistää digitekojen kierre?

Lukuaika 2 min

Julkaisimme suomalaisten pk-yritysten digiosaamista selvittäneen tutkimuksen tuloksia viime vuoden lopulla. Halusimme näitä jo perinteisesti selvittää yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa, jotta voisimme molemmat kehittää omia palvelujamme vielä paremmin yrittäjien tarpeita vastaaviksi.

Tuloksissa merkittävää oli, että edelleen suurella osalla pk-yrityksiä on haasteita digitaalisen osaamisen kanssa. Ei liene yllätys, että suurimpia haasteita digitaalisen osaamisen kehittämiseen ovat ajan puute ja sopivan kehittämistavan löytäminen.

Tämä on tietysti hyvin luonnollista: siinä missä meillä isoissa yrityksissä on kehitysosastoja ja osaajia asiaan kuin asiaan, on yrittäjän samanaikaisesti varmistettava liiketoiminnan tulos ja siinä ohella pohdittava digitekoja. Osaamista kuitenkin tuntuu olevan yrittäjien piirissä, sillä pk-yritysten johdosta ja yrittäjistä joka toinen arvioi digitaalisen osaamisensa vähintään hyväksi.

Positiivista on kuitenkin, että kun digitaalisuuteen lähtee keskittymään, se myös vie hyvällä tavalla mukanaan: mikäli yritys on kehittänyt viime aikoina osaamistaan, tulee se kehittämään sitä myös jatkossa erittäin suurella todennäköisyydellä. Ehkä tärkein kysymys kuuluukin, että miten lähteä liikkeelle helposti ja käynnistetään tämä digikehityksen kierre?

Pilvipalvelut jo yrittäjien arkipäivää, moni aikoo arvioida jatkossa 5G-teknologian, automatiikan ja tekoälyn hyödyt

Yrittäjät näyttävät useimmiten isommille yrityksille suuntaa uusien teknologioiden ja palvelujen käytössä ja niin myös pilvipalveluissa, sillä pilvipalveluita käyttää jo noin 60 prosenttia yrityksistä, jotka osallistuivat tutkimukseen.

Pilvipalveluista on toki puhuttu jo vuosia ja niiden hyödyt juuri pk-yrityksille ovat selkeät: palvelut skaalautuvat tarpeen mukaan ja päivittyvät jatkuvasti eikä erillisiä investointeja esimerkiksi laitteisiin tarvita lainkaan. Esimerkkejä pk-yritysten laajalti käyttämistä pilvipalveluista ovat viestintä-, taloushallinto- ja kapasiteettipalvelut.

Myös tämän hetken ajankohtaisissa trendeissä ollaan hyvin mukana, sillä useammassa kuin joka kolmannessa yrityksessä aiotaan arvioida myös 5G-teknologian, automatiikan ja tekoälyn hyödyt. Tämä toki tulee myös vaatimaan aikaa ja sopivia tapoja selvittää mahdollisuuksia hyödyntää näitä uusia teknologioita. Yrityksissä on selkeästi havaittu, että digitalisaation kivijalkana on nyt ja jatkossakin luotettava ja nopea verkko, ja siksi 5G-teknologia koetaan kiinnostavana mahdollisuutena.

Suurin digiosaamisen kehittämisen tarve kohdistuu usein myyntiin ja markkinointiin

Yrittäjät kokevat, että myynti, markkinointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen ovat tärkeimpiä kehityskohteita nyt ja myös tulevaisuudessa – yli 60 % vastaajista oli tätä mieltä. Tätä on helppo kompata, sillä tänä päivänä taitaa olla välttämättömyys olla läsnä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa asiakashankinnan ja -palvelun sekä myynnin näkökulmasta.

Erilaisia palveluita avuksi on paljon, mutta tutkimuskin paljastaa, että palvelujen moninaisuus luo uudenlaisen haasteen: miten tunnistaa juuri itselle sopivat palvelut ja varmistaa niiden yhteensopivuus? Entä miten varmistaa, että palvelu tekee sen mitä lupaa? Moni yrittäjä on ainakin aluksi hankkinut ulkopuolista apua tilanteeseen, mutta kokee myös tarvitsevansa omaan yritykseensä riittävän osaamisen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Miten valjastaa digiteot aidosti liiketoiminnan tehostamiseen?

Yrittäjien digitaalisuuden perusta vaikuttaisi olevan hyvällä tasolla, kun useimmat yrittäjät kokevat osaamisensa jo hyväksi, pilvipalvelut ovat jo osa arkea ja tiedetään mihin pitäisi seuraavaksi keskittyä. Kuitenkin ainoastaan harvat pk-yritykset hahmottavat, miten he voisivat saada tehokkuutta toimintaansa digitaalisia teknologioita hyödyntämällä.

Yritykset kaipaavat enemmän konkreettista tietoa digitaalisuudesta sekä apua tarvemäärittelyyn ja oikean ratkaisun valitsemiseen. On hyvä huomata, että vaikka osaamista riittäisikin, arjen hektisyys ja ajanpuute tekee kehittämisestä ja ostamisesta haasteellista.

Olen itse yrittäjäperheestä ja tunnistan paremmin kuin hyvin yllämainitut haasteet kiireen keskellä kehittämisestä. Nyt kun olen saanut vastata Elisalla yrittäjäasiakkuuksista jo pari vuotta, olen toisaalta huomannut, miten hyvin yrittäjät ovat digitalisaatiosta ja sen tuomista mahdollisuuksista usein tietoisia ja tekevät rohkeita kokeiluja omassa liiketoiminnassaan.

Usein yrittäjiltä kuulemme, miten voisimme vielä selkeämmin ja konkreettisemmin viestiä tarjoamistamme palveluistamme, kumppaniemme palveluista ja tuoda enemmän esimerkkitarinoita arjen digiteoista kaikkien yrittäjien nähtäville. Laitetaan yhdessä digitekojen kierre käyntiin!

Kirjoittaja: Noora Lainio, myyntijohtaja, Elisa

Lue myös

Chatin pieni ikkuna avaa uusia mahdollisuuksia pk-yrityksen myyntiin

Ei enää etätöitä ilman mobiilitietoturvaa

Yrittäjä ei jää yksin Elisan asiakkaana

Vinkit yrityksen tietoturvariskien hallintaan

Kirjoittanut

Noora Lainio

Noora Lainio vastaa yrittäjäsegmentin asiakkuuksista ja myynnistä ja on inspiroitunut erityisesti asiakaslähtöisen ja digitaalisen myynnin kehittämisestä. Elisalla yrittäjäasiakkaita palvellaan noin 150 yritysmyyjän toimesta puhelimessa, myymälässä ja verkossa. Koko tiimin voimin haluamme auttaa suomalaisia yrittäjiä kehittämään omaa liiketoimintaansa digiteoilla tuottavammaksi.