Automaation avulla 96 % verkon häiriöistä korjataan ennakoivasti

Lukuaika 2 min

Tänään miltei kaikki Elisan verkon häiriöt korjataan ennen kuin niiden vaikutukset näkyvät asiakkaille ja 10 vuodessa häiriöiden määrä on vähentynyt yli 70 %. Kehityksen on mahdollistanut laaja automaation hyödyntäminen. Automaatiokehitys on luonut Elisalle myös kansainvälistä liiketoimintaa ja varmistanut osaltaan yrityksen hiilineutraaliuden.

Elisan omien mobiiliverkkojen automatisointi on luonut pohjan kansainväliselle liiketoiminnalle, jossa Elisa myy automaatio- ja tekoälyosaamistaan isoille teollisuusyrityksille ja operaattoreille. Myös Elisan ICT-asiakkaat hyötyvät automaatio-osaamisesta, joka pohjautuu yli 10 vuoden kunnianhimoiseen kehitystyöhön.

“Vuonna 2009 lähdimme tiimimme kanssa kehittämään Elisan mobiiliverkkojen laatua ja toimintavarmuutta. Miten saisimme minimoitua vikatilanteet ja varmistettua, että asiakkaan näkökulmasta mobiiliverkosta saa palvelun yhtä luotettavasti ja vaivattomasti kuin vesijohtoverkosta puhdasta vettä”, kunnianhimoisesta tavoitteesta kertoo Sami Komulainen, Elisan tuotannosta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen.

Maailman automatisoiduin operaattori

“Kehitystyön tulokset näkyvät ja uskallammekin väittää olevamme maailman automatisoiduin operaattori. Tänään 96 prosenttia verkon vikatilanteista pystytään automaation avulla ennakoimaan.  Vikatilanteiden kokonaismäärä on vähentynyt 73 prosenttia, vaikka olemme samaan aikaan rakentaneet koko Suomen kattavan 4G-verkon ja 5G-verkkoakin jo isoilta osin. Mobiilidatan käyttö on samassa ajassa 40-kertaistunut.”

Automaation ja tekoälyn avulla Elisa optimoi mobiiliverkkoa jatkuvasti, jotta asiakaskokemus paranee ja verkko palvelee käyttäjiään yhä kohdennetummin. “Teemme verkkoympäristössä yli 50 000 toimenpidettä joka vuorokausi täysin automaattisesti. Verkkomme operointi ja valvonta on nykyisin täysin automatisoitu, ilman yhtäkään manuaalista työvaihetta.”

“Automatisointi parantaa myös työtyytyväisyyttä. Kun toistuvia tehtäviä automatisoidaan, tiimit pääsevät keskittymään mielekkäämpiin tehtäviin, kehittämään automaatiota ja oppimaan jatkuvasti uutta”, Komulainen kuvaa automatisoinnin positiivista kehää.

Automaation avulla hiilineutraaliksi

Mobiiliverkon automaatio on ollut yksi väline myös siihen, että vuonna 2020 Elisasta tuli hiilineutraali yritys. “Ohjaamme tukiasemien virrankulutusta älykkäästi siten, että jos tukiasemaa ei esimerkiksi yöllä käytetä, se siirtyy virransäästötilaan. Kun verkon kapasiteettia taas tarvitaan enemmän, tukiasemia kytkeytyy päälle automaattisesti. Kun tukiasemia on tuhansia, automaattisilla toimenpiteillä on iso vaikutus energian kulutukseen”, Komulainen kertoo yhtenä esimerkkinä.

Lisäksi vikaantuneet, poikkeavasti sähköä kuluttavat laitteet voidaan automaatiota hyödyntäen tunnistaa nopeasti, korjata ennakoiden ja saavuttaa näin merkittäviä säästöjä sähkönkulutuksessa.

“Automaattisen verkkosuunnittelun ja datankäytön analysoinnin avulla voimme rakentaa verkkoa käyttötarpeen mukaan. Näin vähennämme verkkokomponenttien ja -laitteiden tuotanto- ja toimitusketjujen kuormitusta”, Komulainen kertoo.

IT-ympäristöt hyötyvät koneoppivasta automaatiosta

“Yritysten IT-ympäristöissä on jopa vielä enemmän potentiaalia koneoppivan automaation hyödyntämiseen. Ne opit, joita olemme saaneet omien mobiiliverkkojen automatisoinnissa, tuomme nyt IT-palvelutarjontamme automatisointiin ICT-asiakkaidemme hyödyksi”. Komulainen kertoo.

Asiakaskäytössä on jo koneoppivaa tekoälyä hyödyntävä malli, joka tunnistaa työasemissa esiintyvät virhetilanteet etukäteen. Tämä mahdollistaa vikojen korjauksen ennen kuin työaseman käyttäjä huomaa häiriöitä. Näin häiriötilanteet vähenevät ja käyttökokemus paranee.

Service Deskissä tekoäly analysoi palvelutikettien sisällön ja välittää ne oikeille asiantuntijoille. Automaatio myös auttaa ratkaisemaan tiketit helpommin ja nopeammin.

“Parasta aikaa kehitämme IT-asiakkaillemme palvelukokonaisuutta, jonka avulla pystymme tulevaisuudessa hyödyntämään ennakoivaa viankorjausta entistä laajemmin IT-palveluidemme hallinnassa. Tämä lisää asiakkaiden palveluiden laatua, kun mahdolliset häiriöt pystytään ennakoimaan ja viat ennakoivasti korjaamaan”. Komulainen kertoo.

Automaatio tuo Elisalle patentteja

Elisan vahvasta automaatio-osaamisesta kertoo myös patenttisalkku. Vuonna 2020 Elisa oli Suomen 6. eniten patentteja hakenut yritys.

“Tällä hetkellä haemme patentteja nimenomaan automaatioon liittyviin innovaatioihin. Vuosittain haemme noin 40 patenttia, joista iso osa liittyy kansainväliseen liiketoimintaamme”, Komulainen kertoo.

Sami Komulaisen vinkit miten automatisoida yrityksen ydintoimintaa

Yli kymmenen vuoden kokemuksella Sami Komulainen antaa vinkit, mitä yritysten ydintoimintojen automatisointi vaatii.

  1. Pohjantähti-tavoite. Iso näkemyksellinen tavoite, jonka saavuttamisen keinoja ei vielä alussa tiedetä.
  2. Poikkiorganisatoriset tiimit. Kootaan linjasiilot ylittävät tiimit ja parhaat tekijät etsimään ja löytämään aivan uudenlaisia ratkaisuja. Samalla yhdistetään erilaista osaamista uuden synnyttämiseksi.
  3. Kokeilukulttuuri ja rohkeus innovoida. Edetään pienten ja nopeiden kokeilujen kautta. Sisäisen yrittäjyyden lisäksi kannustus sisäiseen innovointiin tavoitteena läpimurrot ja innovaatioiden patentointi.

 

Lue lisää IT-palveluiden automaatiosta