Elisa ja Microsoft tuovat tekoälyn tukemaan liiketoimintaa

Lukuaika 3 min

Viimeistään viimeisen vuoden aikana tekoäly on tullut tutuksi meille kaikille. Uudet taidot, lyhenteet ja käyttötavat herättävät kuitenkin meissä monessa hämmennystä.

Mihin tulisi investoida? Minkälaisia resursseja tullaan jatkossa tarvitsemaan? Onko tekoälystä oikeasti hyötyä liiketoiminnalle?

Tässä kirjoituksessa pohdin vastauksia näihin kysymyksiin ja kerron kuinka Elisa yrityksenä on valmistautunut auttamaan asiakkaitaan kohtaamaan tekoälyn tuomat haasteet.

Tekoäly halutaan omaksua osaksi liiketoimintaa nopeasti, mutta vielä ei ole selkeitä oppaita, joihin nojata. Moni joutuu tekemään päätöksiä epämääräisten neuvojen pohjalta. Tekoälyn nopea kehitys ainoastaan lisää epätietoisuutta, ja maallikoiden ja asiantuntijoiden välinen kuilu tuntuu kasvavan kiihtyvällä vauhdilla.

Practical AI -verkkokurssilla tekoäly tutummaksi

Me Elisalla uskomme, että tekoälyn tulisi helpottaa jokaista työntekijää ja luoda edellytykset tehokkaammalle työskentelylle. Tilanne ei saa kehittyä suuntaan, jossa ainoastaan harvat ja valitut tietävät kuinka uusinta teknologiaa käytetään, ja muut joutuvat olemaan heidän armoillaan.

Siksi me teemme tiivistä yhteistyötä Microsoftin kanssa, jotta tekoälyn hyödyntäminen olisi helposti omaksuttavaa ja turvallista.

Mukaan astumista helpottamaan Elisa, Microsoft, Sulava ja Edukamu ovat toteuttaneet yhteistyöllä kaikille avoimen Practical AI -verkkokurssin (suomeksi ja englanniksi), joka antaa hyvät valmiudet ymmärtää nykyaikaista tekoälyä. Kurssi ei edellytä teknistä osaamista. Sen läpikäyminen antaa hyvät edellytykset tutustua tarkemmin tekoälyn suomiin mahdollisuuksiin.

Olemme panostaneet myös oman henkilökuntamme kouluttamiseen, jotta heillä olisi taito kohdata tekoälyn tuomat muutokset liiketoiminnassa. Esimerkiksi Elisan customer experience -liiketoimintayksiköstä moni on käynyt Microsoftin tarjoaman kurssin tekoälyyn liittyvästä teknologiasta. Ja tätä kouluttautumista me tulemme jatkamaan.

Copilot auttaa pärjäämään tekoälyn kanssa

Tällä hetkellä tekoälyn ympärillä kuhisee sen verran paljon, että tuntuu miltei mahdottomalta tietää, mistä aloittaa sen hyödyntäminen. Microsoft on tuomassa kaikkiin Microsoft 365 -sovelluksiin ja -palveluihin tekoälyn käyttämistä helpottavan avustajan nimeltä Copilot. Se toimii erinomaisena tulkkina käyttäjän ja tekoälyn välissä.

Yksi keskeisimmistä haasteista tekoälyn kanssa työskenneltäessä on saada se ymmärtämään sille annetun tehtävän konteksti. Tekoäly tuottaa tehokkaasti sisältöä, mutta ei välttämättä ymmärrä mihin sitä on tarkoitus käyttää.

Copilot auttaa kontekstoinnissa esimerkiksi käymällä Wordin ja Outlookin sisältöjä läpi, ja ohjeistaa käyttäjän puolesta tekoälyä tuottamaan haluttua sisältöä sähköpostiin tai kokouksen muistiinpanoihin.

Microsoft on käyttänyt paljon kehitystyötä, jotta Copilotin toiminnallisuudet olisivat turvallisia ja helppokäyttöisiä. Sen avulla jokainen voi automatisoida työnkulkuaan käyttämällä luonnollisen kielen ilmaisuja ohjelmointikielten sijaan.

Microsoft valitsi Elisan vuoden 2023 kumppanikseen, jonka ansiosta henkilökunnallamme tulee olemaan hyvät valmiudet auttaa asiakkaitamme ottamaan haltuun tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja kohtaamaan muutosten mukanaan tuomat haasteet.

Microsoft Dynamics 365 ja Copilot vapauttavat resursseja

Elisan customer experience -liiketoimintayksikkö tarjoaa asiakkaillensa Microsoft Dynamics 365 alustaa niin CRM:n (customer relationship management) kuin markkinoinnin automaation haasteisiin. Keskeinen haaste kummassakin on oikean viestin lähettäminen oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan.

Sähköposti on edelleen yrityksille ja yhteisöille keskeinen kanava kontaktoida asiakkaita. Tehokkainta sähköpostiviestintää ovat personoidut viestit.

Hyvään personointiin kuuluvat vastaanottajan puhuttelu omalla nimellä ja hänelle merkityksellisen sisällön tarjoaminen. Tuloksellinen viestintä edellyttää useiden viestien luomista, joka vaatii aikaa ja resursseja.

Copilot helpottaa taakkaa merkittävästi. Esimerkiksi markkinoinnin automaatioon se tarjoaa mahdollisuuden kirjata tuotteen keskeiset ominaisuudet.

Niiden perusteella Copilot ohjeistaa tekoälyn luomaan lukuisia sähköposteja, joista markkinoija voi valita tai yhdistellä sopivat viestit ehdotusten pohjalta. Koska tekoäly on uupumaton tuottamaan sisältöä, siltä voi pyytää uusia versioita niin kauan, kunnes sopiva vaihtoehto löytyy.

Tämä kaikki voi kuulostaa liiankin helpolta, mutta taustalla tapahtuu paljon valmiiksi suunniteltuja prosesseja. Copilot kertoo käyttäjän puolesta tekoälylle viestin luonteen. Esimerkkitapauksessamme se kertoo viestin olevan markkinointiviestintää. Käyttäjän ei tarvitse erikseen kertoa sitä tekoälylle. Hän voi keskittyä viestin luomiseen.

Kun viestien sisällöt ovat valmiina, on ne lähetettävä oikealle kohdeyleisölle. Halutun segmentin muodostaminen asiakaskontakteista on vaikeaa ja edellyttää usein monimutkaisten kyselyjen tekemistä.

Tekoäly helpottaa tässäkin. Copilotille kerrotaan luonnollisella kielellä kenelle viesti tulisi lähettää. Monimutkaisten kyselyjen sijaan voidaan kirjoittaa esimerkiksi: ”Kaikki Turun seudulla asuvat kissojen omistajat”.

Copilot huolehtii tekoälyn ohjeistamisesta ja markkinoijalta on taas säästynyt aikaa ja vaivaa. Hän voi käyttää vapautuvan ajan ja resurssit muuhun työhön.

Loppuuko työ?

Kuten jo mainittiin, tekoälyn kehitys on tällä hetkellä päätä huimaavan nopeaa – ja sitä se tulee olemaan jatkossakin. Kehityksen nopeus nostaa aiheellisesti esille kysymyksiä ja huolia.

Me Elisalla otamme nämä asiakkaidemme huolet vakavasti. Me emme ole ajamassa tekoälyä korvaamaan kaikkea tieltään, vaan olemme Microsoftin kumppanina edesauttamassa asiakkaitamme ottamaan tekoälyn käyttöön liiketoiminnassa vastuullisesti ja viisaasti.

Vanhaa suomalaista sananlaskua mukaillen voidaan sanoa, että tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä. Microsoftin tarjoama Copilot on nimensä mukaisesti apukuski – ei päämäärä tai korvaaja. Sen tarkoituksena on auttaa ihmisiä keskittymään työssään kaikkeen siihen, mihin tekoäly ei ole sovelias.

Tekoälyn hyödyntäminen tekee työstä tehokkaampaa, ei ainoastaan määrällisesti, vaan myös laadullisesti. Se avustaa saamaan aikaan parempia tuloksia ja antaa luovuudelle enemmän tilaa itse työnteossa.

Tekoälyn vastuullisella ja viisaalla käytöllä ihminen voi keskittyä työssään siihen, mikä on korostetusti inhimillistä.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme halutessasi lisätietoja.


Lue myös

Practical AI -kurssi sopii kaikille – ota tekoälytaidot haltuun

Vapauta tuottavuus tekoälyn ja Microsoft 365 Copilot avulla – Microsoft-tuki

Partner of the Year Awards – ja Power Women in Tech -voittajat – Microsoft Community Hub

Smart Building – älykästä ja ennakoivaa kiinteistönhallintaa S-ryhmässä

Kirjoittanut

Janne Toivoniemi
Software Specialist

Janne Toivoniemi toimii customer experience -liiketoiminnassa markkinoinnin automaation asiantuntijana, joka on keskittynyt tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa.