Smart Building – älykästä ja ennakoivaa kiinteistönhallintaa S-ryhmässä

Lukuaika 4 min

SOK Kiinteistöässälle kehitetty Smart Building on aivan uudenlainen dataohjatun kiinteistönhallinnan väline, jonka avulla satojen eri kiinteistöjen elinkaarta hallitaan keskitetysti tekoälyn ja ennustemallien avulla.

Smart Building tuo samaan näkymään monipuoliset raportit kiinteistöjen laitteista ja olosuhteista. Sen avulla S-ryhmä säästää kiinteistöjen huolto- ja ylläpitokustannuksissa, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa kilpailukykyään.

Smart Building -alusta syntyi yhteistyössä Elisan, SOK Kiinteistöässän ja Enermixin kanssa. Siinä kiteytyvät S-ryhmän halu syventää näkyvyyttä suureen kiinteistökantaansa ja vahvistaa digitalisaatiota, Enermixin älykkään kiinteistönhallinnan osaaminen ja Elisan kehittämät ratkaisut data-analytiikasta, koneoppimisesta ja tekoälystä.

Smart Building optimoi kiinteistöjen teknisiä järjestelmiä ja ennakoi laitteiden huoltotarvetta

Smart Building on viimeisintä teknologiaa hyödyntävä IoT-alusta, joka kokoaa yhteen näkymään kokonaiskuvan S-ryhmän omistamista kiinteistöistä. Tarvittavaa tietoa ei tarvitse etsiä eri järjestelmistä eikä päätöksiä tehdä vain pistemäisen näkymän perusteella.

Alustaan on yhdistetty taloteknistä dataa esimerkiksi yksittäisistä laitteista ja sensoreista sekä ulkopuolista olosuhdedataa, kuten Ilmatieteenlaitoksen havaintotietoja. Lisäksi alustaan on integroitu digitaalinen huoltokirja.

Tulevaisuudessa Smart Buildingiin voidaan tuoda entistä enemmän dataa eri lähteistä, jotta kiinteistöjen tilasta saadaan yhä älykkäämpiä, tulevaisuuteen katsovia näkymiä.

Smart Building auttaa S-ryhmää säästämään kustannuksissa, parantamaan kiinteistöjen olosuhteita ja varmistamaan katkeamattoman palveluketjun. Smart Building esimerkiksi:

 • valvoo ja optimoi IV-koneiden ja lämpö- ja jäähdytyslaitteiden toimintaa ja energiankulutusta
 • ilmoittaa lähestyvästä huoltotarpeesta ja korjausta vaativista laitteista
 • seuraa sisäilman laatua ja optimoi ilmanvaihtoa.

 

Erityistä Smart Buildingissä on juuri siihen yhdistyvät eri tietolähteet: havaintodata yhdistettynä laitteiden tuottamaan IoT-dataan mahdollistaa paljon totuttua monimutkaisemmat ennusteet ja tunnistetut korrelaatiot. Tulevaisuudessa se voi jopa osoittaa esimerkiksi yhteyden myymälän lämpötilan, hiilidioksidipitoisuuden ja henkilöstön sairaspoissaolojen välillä.

Smart Building - Lauhdelämmön talteenoton valvonta

Smart Buildingin ansiosta siirrytään hälytyskäynneistä ennakoituun huoltoon. Ongelmat ja laiterikot ehkäistään ennalta, kun koneiden heikentynyt teho tunnistetaan esimerkiksi kulutuspiikeistä tai toimintahäiriöistä. Turhat korjaus- ja huoltotoimenpiteet jäävät pois. Viihtyvyyteen tai turvallisuuteen vaikuttavat ongelmat ratkaistaan aikaisemmin.

Monissa kohteissa esimerkiksi suodattimia vaihdetaan joko liian aikaisin tai liian myöhään eikä juuri oikealla hetkellä. Liian aikaisin vaihtamisesta syntyy tarpeettomia kuluja. Liian myöhäinen vaihtaminen vaikuttaa olosuhteisiin heikentävästi.

Smart Buildingistä hyötyvät kaikki Kiinteistöässän asiantuntijat rakennuttamisesta ylläpitoon. Kiinteistöjohtamisen ammattilaisten ei tarvitse käyttää aikaa datan kahlaamiseen, vaan he voivat keskittyä pitkäjänteiseen kiinteistökannan kehittämiseen vastuullisesti, S-ryhmän hiilineutraaliustavoitteet mielessä.

Ensin näkymä nykytilaan – pian automaattista optimointia ja säätöjä

Aiemmin esimerkiksi lämpöpumppu saattoi olla vikatilassa pitkiä aikoja ja nostaa ylläpitokustannuksia. Nyt Smart Building huomaa vikatilanteen saman tien ja lähettää palvelupyynnön sähköiseen huoltokirjaan automaattisesti.

Nytkin S-ryhmän kiinteistöissä lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan säätää paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti – Smart Buildingin ansiosta ilmastointia voidaan säätää etukäteen, kun tulossa on ruuhkapiikkejä tai muutoksia säätilassa.

Koneoppivat mallit voivat osoittaa, missä tilanteissa myydään vaikkapa tavallista enemmän jäätelöä tai missä olosuhteissa asiakkaat viipyvät myymälässä pidempään ja ostavat enemmän. Kävijöiden käyttäytymisestä kerätty data auttaa kehittämään asiakaskokemusta monessa eri yhteydessä. Kiinteistöistä kerättyä dataa voidaan tulevaisuudessa jakaa muidenkin S-ryhmän toimintojen kesken.

Kolmen toimijan yhteishanke syntyi halusta uudistaa kiinteistönhallinta uusimmalla teknologialla

S-ryhmän pitkäaikaiset kumppanit Elisa ja Enermix päättivät yhdistää voimansa kehittääkseen aivan uudenlaisen konseptin, joka tuo IoT-teknologian ja koneoppivan analytiikan mahdollisuudet kiinteistöjen johtamiseen. Enermix toi yhteiskehitysprojektiin talotekniikan tuntemuksen ja IoT-alustan kiinteistöautomaatiota varten.

Elisa puolestaan tarjosi hankkeeseen edistyneen analytiikan osaamisen, jotta tarvittava data saadaan kerättyä ja tuotua visuaalisiin raportteihin ja jalostetuksi prediktiivisillä malleilla tekoälyä hyödyntäen.

Mukana oli myös järjestelmäarkkitehtejä, verkkoinfrastruktuurin ja tietoturvan asiantuntijoita sekä palvelumuotoilijoita.

Tämän monialaisen lähestymistavan ansiota on, että lopputuloksena on tuote, joka palvelee käyttäjiensä aitoja tarpeita.

Teknologisesti aika oli kypsä – Elisa kehitti Microsoftin ratkaisujen päälle liiketoiminnalle arvokkaan ratkaisun

IoT-teknologiassa ja tekoälyn käytössä ollaan kuluneina vuosina otettu suuria harppauksia. Erityisesti Elisan asiantuntijat ovat työstäneet AI-pohjaisia ratkaisuja syvälliseen analyysiin, joka mahdollistaa korrelaatioiden tunnistamisen isosta datamassasta.

Microsoftin teknologioiden avulla Elisa kehitti alustan, joka tuottaa suoraa liiketoiminnallista arvoa ja tukee konkreettisesti yrityksen strategiaa – esimerkiksi hiilineutraalia tulevaisuutta ja digitalisaatiolla tuettua asiakaskokemusta.

Kiinteistönhallinta on tälle mallille vasta ensimmäinen sovelluskohde. Vastaavalla tavalla IoT-teknologioiden ja koneoppivan analytiikan liittoa tullaan hyödyntämään myös muissa yhteyksissä, joissa tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja säästämään kuluissa.

Teknologia Smart Buildingin taustalla

Smart Building -ratkaisussa hyödynnetään näitä Microsoftin uusimpia pilviteknologioita:

 • Integrointi: Azure Logic Apps, Azure Synapse Analytics
 • Varastointi: Azure Data Lake, Delta Lake, Dataverse
 • Analytiikka ja ML: Azure Synapse Analytics Notebookit (Python)
 • Datan visualisointi: Power BI
 • Käyttöliittymä ja portaali: Power Apps -portaali
 • Automaatiot: Power Automate

 

Enermixin toimittama IoT-alusta kerää ja jakaa dataa muun muassa:

 • rakennusautomaatiojärjestelmistä
 • talotekniset laitteista, kuten lämpöpumpuista
 • kulutusdatasta
 • IoT-mittalaitteista

 

Prototyypistä pilottiin, pilotista kustannussäästöihin

Koska Smart Buildingin kaltaista tuotetta ei olla aiemmin tehty, sitä täytyi lähteä kehittämään ja konseptoimaan aivan alusta. Hanketta lähestyttiin Elisan hyväksi toteamalla ja hiomalla toimintamallilla, jossa tarpeet kartoitettiin palvelumuotoilun menetelmin. Liiketoiminnan strategiasta johdetut tavoitteet tukivat selkärangan tavoin kaikkea kehitystä.

Elisan PalveluSprint

Ensin syntyi prototyyppi IoT-alustasta, joka yhdistäisi kiinteistöjen datan ja ulkopuolisen olosuhdedatan. Prototyyppiä testattiin muutaman kiinteistön pilotissa.

Pilotti todisti, että konsepti toimii ja tuo juuri ne hyödyt, joita Smart Buildingiltä tavoiteltiin. Huomattiin, että ennakoiva malli nosti esiin kohteiden laiterikkoja ja auttoi säästämään useita tuhansia euroja. Normaalitilanteessa vikojen huomaamiseen olisi voinut mennä kuukausia.

Viat eivät ehdi eskaloitua eikä esimerkiksi kasvanut energiankulutus kasvattaa laskua. Merkit pitkän aikavälin säästöistä ennakoitavuudessa tunnistettiin jo muutamassa kuukaudessa.

Smart Buildingistä haetaan kokonaisvaltaista ratkaisua, joka ajetaan sisään ensin tiettyihin toimintoihin, kuten energiaan ja ylläpitoon.

Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä hyötyy S-ryhmän omistaja-asiakas

Jo nyt Smart Building on tuottanut säästöjä kiinteistöjen ylläpidon kuluissa. S-ryhmä tulee säästämään energiaa, rahaa ja asiantuntijoiden työaikaa. Turhat huoltokäynnit voidaan karsia ja työhyvinvointia heikentävät olosuhteet korjata.

Loppujen lopuksi kehittynyt kiinteistöjohtaminen näkyy parantuneina olosuhteina – toisin sanoen viihtyisämpinä kauppoina, hotelleina ja ravintoloina.

Jatkoaskel on, että järjestelmä tekee itse valtaosan kiinteistöjen säädöistä ja ennakoi muutokset.

Smart Buildingin tulevaisuus näyttää hyvältä myös kiinteistönhallintaa laajemmin – laitteiden ja olosuhteiden data kiinnostaa organisaatioissa muitakin. Mukaan voidaan ottaa esimerkiksi turvallisuuslaitteita ja asiakkaiden liikkeitä mittaavia sensoreita. Käyttöastetta seuraamalla voidaan optimoida toimitilojen siivouksen ajankohtaa ja määrää.

Seminaaritilan ilmanvaihtoa voidaan säätää ennakoidusti varausten ja sisäänkirjautumisten perusteella; vastaavasti tilaisuuden aikaista CO2-pitoisuutta seuraamalla ilmanvaihtoa voidaan säätää todellisen tilanteen perusteella reaaliajassa.

Monet käyttökohteet todennäköisesti odottavat vielä löytäjäänsä – oli kyseessä sitten suuri kiinteistöjen omistaja tai tavallinen kuluttaja.

Lue myös

Pienestä oivalluksesta johtavaksi teollisuuden digitalisaatiojärjestelmien toimittajaksi

Smart Building – älykästä ja ennakoivaa kiinteistönhallintaa S-ryhmässä

SOK kehittää Elisan ja Microsoftin alustalla kestävää liiketoimintaa

Tekoälyn vallankumous: Elisan ja Microsoftin yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia