Näin hybridipilven avulla voi varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin 

Lukuaika 3 min

Keskitetysti hallittu hybridipilvi on nopea ja joustava skaalautumaan toimintaympäristön muutoksiin. Lue miten hybridipilven avulla voi varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin.

Yritysten digitaalinen toimintaympäristö muuttuu vauhdilla, poikkeustilanteet muuttavat liiketoimintaympäristöä hetkessä, etä- ja hybridityö tuovat uusia vaatimuksia, datan sijainnin ja kyberturvan vaatimukset kasvavat. Siinä joukko haasteita, joiden ratkaisemiseksi yritykset hakevat keinoja hybridipilvestä.

Elisan tuoreen Hybridipilvi-raportin* mukaan Suomessa 34 prosenttia suurista ja keskisuurista yrityksistä ja yhteisöistä on jo siirtynyt hybridipilveen ja 17 prosenttia on siirtymässä keskitetysti hallittuun hybridipilveen 2023 loppuun mennessä.

“Hybridipilvellä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu yhdestä tai useammasta julkipilvestä, omista tai IT-kumppanin konesaleista ja näiden yhteisestä keskitetystä hallintakerroksesta, jonka avulla mikä tahansa työkuorma voidaan sujuvasti siirtää hybridipilvessä sinne, missä se voidaan ajaa järkevimmin, kustannustehokkaimmin ja turvallisimmin”, tiivistää Elisan yritysasiakkaiden CTO Ville Rautio.

Hybridipilvi joustaa erilaisissa poikkeustilanteissa

Keskitetyn hallintakerroksen avulla hybridipilveä on nopea ja joustava skaalata vastaamaan poikkeustilanteista aiheutuviin toimintaympäristön muutoksiin.

“Perinteisen IT-ympäristön ongelma on, että nopeissa muutoksissa IT-kulut eivät muutu samaa tahtia. Hybridipilvessä voidaan helpommin skaalata kustannukset vastaamaan liiketoiminnan volyymin muutoksia”, Rautio sanoo.

Hybridipilven tuoma toimintavarmuus on noussut viime vuosina yleiseen tietoisuuteen. “Hybridipilven avulla työkuormat voidaan joustavasti ja nopeasti siirtää tai varmistaa julkipilveen tai toiseen konesaliin, joissa työkuormien ajaminen on kriisitilanteessa turvallisinta,” Rautio kertoo.

Esimerkiksi Ukraina alkoi hajauttaa omaa digitaalista infrastruktuuriaan pois maan omista konesaleista 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Asiasta kirjoittaneen Teknologiateollisuuden digitalisaatiojohtaja Ville Peltolan mukaan tämä lienee yksi ratkaiseva selitys, miksi Ukrainan ICT-infrastruktuuri on toiminut hämmentävän hyvin koko sodan ajan.

Suomen maantieteellisen sijainnin takia konesalien ja julkipilven keskitetysti hallittu yhdistelmä luo tehokkaan työkalun, jolla varmistetaan turvallinen pääsy dataan erilaisissa poikkeustilanteiden skenaarioissa.

Elisan Hybridipilvi-raportin mukaan koronapandemia ja sota Ukrainassa ovat muuttaneet lähes joka toisen suomalaisen organisaation suunnitelmia IT-infrastruktuurin kehittämisessä. Yritykset investoivat nyt eniten kyberturvaan ja merkittäviin häiriöiden toipumis- ja varmistusjärjestelyihin. Ne vastaajat, jotka aikovat kasvattaa investointeja selvästi seuraavan 18 kuukauden aikana,​ kohdistavat ne tekoälyyn, automaatioon sekä konesalien ja julkipilven kokonaishallintaan​.

Kyberturvan kattavuus paranee

Poikkeustilanteissa kyberturvan merkitys kasvaa oleellisesti, ja tässäkin hybridipilviratkaisusta on hyötyä.

Keskitetysti hallitussa hybridipilvessä saadaan selkeästi parempi näkyvyys ja kokonaishallinta tietoturvamekanismien kattavuuteen, mikä pienentää kyberhyökkäysten vaikutusmahdollisuuksia. Hybridipilviympäristöt voidaan myös liittää kyberturvakeskukseen, joka esimerkiksi meillä Elisalla valvoo kaikkia hybridipilven palveluja ja tietoliikennettä ja joka pystyy tunnistamaan poikkeamat kuten palvelunestohyökkäykset ja murtoyritykset sekä käynnistämään suojaavat toimenpiteet. Kun koko hybridipilvi on yhtenäisen hallintakerroksen alla, myös kyberturvan kattavuus on huomattavasti muita ratkaisuja parempi”, Rautio kertoo.

Yhtenä tärkeänä osana hybridipilveä on verkkoarkkitehtuuri.

“Kun se suunnitellaan yrityksen liiketoimintaan sopivalla tavalla, saadaan vikasietoinen ja joustava ratkaisu. Palveluntarjoajan konesalin ja julkipilvitoimittajan konesalin välinen suora tietoliikenneyhteys vähentää latenssia ja lisää liiketoiminnan toimintavarmuutta.”

Hybridipilvi tuo joustavuutta, jos maailmanpoliittinen tilanne tekee jonkin teknologian käyttämisestä haastavaa.

“Kun yritys käyttää hybridipilvessä useampaa julkipilveä, omia tai IT-kumppanin konesaleja ja keskitettyä hallintakerrosta, yritys ei ole kiinni vain tietyssä teknologiassa eikä toimittajassa. Poikkeustilanteissa teknologiariippuvuus on riski, ja sitä hybridipilven avulla voidaan merkittävästi vähentää”, Rautio kertoo.

Nämä asiat näkyvät suomalaisten ICT-päättäjien vastauksissa Elisan Hybridipilvi-raportissa. ICT-päättäjät hakevat keskitetysti hallitusta hybridipilviympäristöstä tärkeimpinä hyötyinä parempaa joustavuutta liiketoiminnan muutoksissa, IT-palveluiden yhtenäisempää hallintaa sekä kokonaiskustannusten optimointia.

Jatkuvasti kehittyvä hallintakerros

Julkipilvet, asiakkaan konesalit ja Elisan konesalit joustavaksi ja turvalliseksi hybridipilveksi yhdistävä hallintakerros on jatkuvasti kehittyvä.

“Olemme Elisalla luoneet Hybrid Cloud Officen, jossa dedikoitu asiantuntijatiimi kehittää hybridipilven hallintaan liittyvää automaatioita infrastructure as code -periaatteella. Näemme että hybridipilvi muuttaa yritysten perinteistä IT-ympäristön hallintaa monin tavoin ja tarvitsee uudenlaisia toimintamalleja, joiden kehittämisessä olemme Suomessa pioneeri”, Rautio sanoo.

Poikkeustilanteissa koodiin perustuva hallintakerros tuo yhden joustavan lisäelementin. “Kun hallinta perustuu koodiin ja automaatioon, manuaalisen työn tarve on selvästi aiempaa pienempi. Hybridipilvi toimii hyvin, vaikka asiantuntijoita ei olisi kriisitilanteen vuoksi saatavilla”, Rautio kertoo.

Hybridipilvi-ratkaisuissa Elisa tukee Microsoftin, Googlen ja Amazonin julkipilviä sekä yleisimmin käytettyjä konesaliteknologioita. Hybridipilvi-raportin mukaan 79 prosenttia suomalaisista organisaatioista käyttää Microsoft Azurea, muiden pilviteknologioiden käyttö on selvästi vähäisempää.

*Prior toteutti tämän vuoden touko-kesäkuussa Elisan toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitettiin IT-infrastruktuurin ja pilvipalveluiden nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä ja  ICT-päättäjien arvioita hybridipilvestä.

Lue myös

Miten kilpailuttaa IT-ympäristö? Lue vinkit

Elisan hybridipilveä hallitaan yksillä työkaluilla ja prosesseilla

Hybridipilveen hypätään askel kerrallaan

Hybridipilven keskitetty hallinta tuo yhden näkymän yrityksen koko IT-infrastruktuuriin