Henkilöstokoulutus ja henkilöston osaamisen kehittäminen – Mikä on ajankohtaista?

Lukuaika 3 min

Henkilöstökoulutus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen tuovat yritykselle todellista kilpailuetua. Työntekijät pysyvät tyytyväisinä, kun heidän taitoihinsa panostetaan ja he pääsevät oppimaan uutta.

Yritys puolestaan hyötyy siitä, että henkilökunta sitoutuu paremmin ja osaa tehdä työnsä entistä tehokkaammin. Lisäksi uudet taidot auttavat viemään yrityksen toimintaa eteenpäin ja pysymään kehityksessä mukana.

Elisa Santa Monican kurssivastaavat Heidi Lammi ja Anne Arstila ovat järjestäneet IT-alan kursseja yrityksille jo yli 10 vuoden ajan.

Heidän mukaansa henkilöstön kouluttamisessa on nähtävissä selkeästi seuraavat trendit:

  • 1. IT ja tietoturva koskettavat yhä useampaa työntekijää
  • 2. ICT-asiantuntijan osaaminen on laaja-alaisempaa
  • 3. Ostajaa auttaa teknologian ymmärtäminen
  • 4. Jatkuva oppiminen tukee yrityksen jatkuvuutta
  • 5. Henkilöstön koulutussuunnitelmat yleistyvät

 

1. IT ja tietoturva koskettavat yhä useampaa työntekijää

Teknologia tulee yhä lähemmäksi jokaisen työntekijän arkea. Kun ennen riitti, että yrityksen IT-osasto hoiti tietoturva-asioita, tänä päivänä jokaisen työntekijän tulee ymmärtää tietoturvan periaatteet.

Henkilöstön tietoturvakoulutuksien ja kyberturvakurssien suosio on selvästi noussut. Yritykset ovat huomanneet, että esimerkiksi etätyössä on tärkeä huolehtia VPN-yhteydestä ja datan suojaamisesta”, Heidi kertoo.

”Tietoturva-asiat kuuluvat myös uuden henkilön perehdyttämiseen. On tärkeä opettaa, miten yrityksen laitteita käytetään oikein ja sovittujen pelisääntöjen mukaan. Ja suojaavathan ne samat taidot työntekijöitä myös vapaalla”, Anne lisää.

IT-asiat koskettavat nykyään myös yhä laajempaa kohderyhmää, kun digitalisaatio leviää eri aloille.

”Tänä päivänä kurssejamme käyvät myös hissiasentajat tai talonrakentajat, joiden on ymmärrettävä tietoverkkoja. Esimerkiksi Digitaalisen yrityksen infrastruktuurin perusteet -koulutus antaa hyvän ymmärryksen tietoliikenteen perusteista, mikä helpottaa esimerkiksi talotekniikan suunnittelussa”, Heidi kuvaa.

2. ICT-asiantuntijan osaaminen on laaja-alaisempaa

”IT- ja tietoliikenneympäristöt ovat yhä monimutkaisempia. Tämä vaatii asiantuntijoilta myös laajempaa ymmärrystä eri tekniikoista ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi palvelinpuolen työntekijä saattaa tulla oppimaan tietoverkoista ja verkko-asiantuntija käy pilvipalveluiden perusteita läpi”, Heidi kertoo.

Nopea kehitys vaatii myös asiantuntijoilta jatkuvaa oppimista. Tekniset ratkaisut ja ohjelmistot uudistuvat ja on tärkeä pitää omaa tietotaitoa yllä, jotta osaaminen pysyy ajan tasalla.

”Asiantuntijat tulevat usein kursseillemme oppimaan uusien ohjelmistoversioiden ominaisuuksia. Lisäksi jos jonkin ohjelman käytöstä on aikaa, niin asiantuntijat tulevat kertaamaan sen käyttöä”, Anne kertoo.

3. Ostajaa auttaa teknologian ymmärtäminen

”Nykyään pienemmät ja keskisuuret yritykset ostavat monia IT-palveluita yhä enemmän palveluna. Aikaisemmin heillä saattoi olla oma IT-osasto, mutta nykyään ulkoistetaan enemmän. Tämä toki asettaa myös uusia vaatimuksia ostajalle: Ostajan tulee ymmärtää, mitä teknologiaa hän ostaa ja mitä konsultointia tilaa”, Anne kuvaa.

”Näkisin myös, että liiketoiminnan johdon on hyvä ymmärtää teknologian mahdollisuuksia ja mihin kannattaa panostaa. Esimerkiksi IT-järjestelmien automaatio tuo tehokkuutta ja kustannussäästöjä, mikä näkyy yrityksen tuloksessa. Lisäksi johdosta lähtee liikkeelle erilaiset käytännöt ja prosessit. Tämän vuoksi järjestämme esimerkiksi johdolle suunnattuja kyberturvakursseja, jotta ymmärretään verkkouhkien vaarat ja miten uhkiin voi varautua”, Heidi nostaa esiin.

4. Jatkuva oppiminen tukee yrityksen jatkuvuutta

Yhä useamman yrityksen palvelut ja arki pyörivät verkon ja IT-järjestelmien päällä. Jos ne menevät alas, niin vaikutukset näkyvät nopeasti.

”Kun yrityksen henkilökunta osaa käyttää yrityksen järjestelmiä oikein ja tietoturvallisesti, vältetään monet riskit. Esimerkiksi verkkohuijarit eivät pääse yrityksen kriittisiin toimintoihin käsiksi. Henkilökunnan kouluttaminen on siten yhtä tärkeä kuin virustorjunta: se pitää haitalliset uhkat kaukana”, Anne korostaa.

”Toimiva IT-ympäristö tukee myös yrityksen liiketoimintaa. Kun henkilöstö oppii käyttämään yrityksen ostamia järjestelmiä, saa yritys teknologiainvestoinnistaan myös paremman hyödyn irti. Teknologian ohella koulutamme työntekijöille myös parhaita käytäntöjä ja mihin suuntaan IT-ratkaisut kehittyvät. Yritys hyötyy siitä, että osaava henkilöstö kehittää IT-ympäristöä eteenpäin ja huomioi tulevaisuuden tarpeet”, Heidi lisää.

5. Henkilöstön koulutussuunnitelmat yleistyvät

”Yritykset ovat selvästi alkaneet kehittämään henkilöstön osaamista yhä suunnitelmallisemmin ja strategisemmin. On herätty siihen, että työntekijöihin satsaaminen on myös yrityksen imagoasia ja auttaa pitämään asiantuntijat talossa”, Anne kertoo.

”Monet yritykset haluavat nykyään myös räätälöityjä henkilöstokoulutuksia, jolloin suunnittelemme koulutuksen täysin asiakkaan tarpeiden mukaan. Teemme lisäksi osaamiskartoituksia, jolloin esimerkiksi HR näkee heti, missä henkilöstö on vahvoilla ja mitä taitoja tulisi vielä kehittää. Osaamiskartoituksia voi hyvin hyödyntää myös rekrytoinnin apuvälineenä, jolloin testataan asiantuntijan osaamista konkreettisesti”, Heidi kertoo.

”Toki osa yrityksistä miettii koulutusten kustannuksia. Mutta kurssiemme jälkeen he ovat nähneet, miten paljon hyötyä he ovat saaneet ja kurssit ovat nopeasti maksaneet itsensä takaisin. Ja vaikka Googlesta löytyy paljon tietoa, niin työntekijöitä on tärkeä opettaa myös tunnistamaan oikea tieto. Lisäksi sparraus asiantuntevan kouluttajan kanssa sekä konkreettiset laboratorioharjoituksemme antavat aivan erilaista käytännön osaamista, kuin pelkkä googlettaminen antaisi”, Anne lisää.

Haluatko kuulla lisää Elisa Santa Monican kursseista?

Elisa Santa Monican koulutusmyyntitiimiin kuuluvat Heidi Lammen ja Anne Arstilan lisäksi Elisabeth Ikola.

Koulutusmyyntitiimi palvelee nopealla vasteajalla ja tavoitat meidät helposti sähköpostilla smnfi.training@elisa.fi.

Lue myös

Tutustu Elisa Santa Monican tarkempaan kurssivalikoimaan

Kyberturvallisuuden tärkeys korostuu poikkeusaikoina

Mistä syntyy yrityksesi erinomainen asiakaskokemus?

Harjoittelu on tärkeä osa kyberuhkiin varautumista