ICT-koulutukset ja -kurssit yrityksilleICT-koulutukset ja -kurssit yrityksille
Elisa Santa Monican kurssit

ICT-alan koulutukset yrityksille ja asiantuntijoille

Elisa Santa Monican koulutukset tarjoavat korkeatasoista opetusta yrityksesi ICT-asiantuntijoille. Valikoimastamme löytyy koulutuksia teknisistä perusteista syventäviin kursseihin ja sertifiointeihin asti.

Koulutusten aihepiireinä ovat tietoverkot, tietoturva ja pilvipalvelut.

Järjestämme koulutuksista kaikille avoimia sekä asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä toteutuksia. Koulutuksiin voi osallistua etänä tai luokassa. Suosittelemme lähiopetusta erityisesti laboratorioharjoituksia sisältäville kursseille.

Tutustu kurssivalikoimaan ja ilmoittaudu mukaan!

Yhteystiedot

smnfi.training@elisa.fi

Elisa Santa Monica Oy

Kutomotie 16 C

00380 Helsinki

kysy lisää tai Pyydä tarjous

Koulutusseteleillä säästät!

Saat Elisa Santa Monican ICT-kurssit edullisemmin, kun hankit koulutussetelit yrityksellesi.

Lue lisää

Ajankohtaista tietoa kurssijärjestelyistä

Ilmoittautuminen on riskitöntä, sillä kursseillamme on kahden viikon peruutusaika. Voit myös siirtää osallistumista eri toteutukselle tai eri kurssille veloituksetta tilanteen niin vaatiessa. Koulutukset laskutetaan vasta kurssin jälkeen.

Kurssipäivät alkavat klo 9 ja päättyvät noin klo 16. Koulutuksiin voi osallistua etänä tai luokassa. 

Lähiopetus tapahtuu Elisa Santa Monican tiloissa Helsingissä Pitäjänmäellä. Suosittelemme lähiopetusta erityisesti laboratoriharjoituksia sisältäville kursseille. Etäopiskeluun suosittelemme erillisen näytön sekä kaiuttimen/kuulokkeiden käyttöä. Voit valita etä- tai lähiopetuksen ilmoittautumislomakkeelta.

Koulutusryhmämme ovat pieniä (maks. 12-15 henkeä), joka mahdollistaa aktiivisen dialogin kouluttajan kanssa ja kysymysten kysymisen.

Toteutamme koulutukset pääsääntöisesti suomeksi ja tarvittaessa myös englanniksi. Koulutusmateriaalit jaetaan osallistujille sähköisesti. Kouluttajamme ovat suomalaisia huippuasiantuntijoita, joilla on useiden vuosien kokemus koulutettavista aiheista.

Tietoverkot

Asiakaskohtainen koulutus

Asiakaskohtaisesti räätälöidyissä koulutuksissa keskitytään juuri niihin osa-alueisiin, jotka ovat asiakkaalle ajankohtaisia. Koulutus järjestetään usein asiakkaan omia palveluita tai ympäristöä käyttäen, jolloin koulutuksen hyödyt jäävät heti asiakkaan käyttöön. Suosittelemme asiakaskohtaisia kursseja silloin, kun koulutuksen osallistujamäärä on yli 5 henkilöä.

Tutustu koulutukseen

Kesto: Sopimuksen mukaan

Ajankohta: Sopimuksen mukaan

Hinta: Pyydä tarjous organisaatiollesi

Ilmoittaudu

Tietoverkkotekniikoiden perusteet

Tämän kurssin tavoitteena on johdattaa osallistuja nykyaikaisen digitaalisen yrityksen infrastruktuurin saloihin. Kurssi sopii niin vasta-alkajalle kuin pidempäänkin mukana olleille kertauksen ja päivityksen näkökulmasta. Kurssi sisältää rautaisannoksen perusasioiden toiminnasta OSI-mallia unohtamatta ja sen pohjalta kurkottaa moderneimpiin teknologioihin, kuten ohjelmisto-ohjattavuuteen lähi-, laaja- ja konesaliverkoissa ja tietoturvan uusimpiin pilvimalleihin.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: 19.-21.8.2024, Helsinki / Online

Ajankohta: 4.-6.11.2024, Helsinki / Online

Hinta: 2850 €/hlö

Ilmoittaudu

IP- ja LAN -verkkojen perusteet

Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen ymmärtää ja pystyy kuvailemaan nykyaikaisen yrityksen lähiverkon erilaisia osia, osien välisiä vuorovaikutussuhteita ja yhteyksiä esim. operaattoriverkkoon. Lisäksi kurssilla opitaan ymmärtämään kytkinlaitteiden ja reitittimien toimintaa ja taustalla olevien tekniikoiden (IP ja Ethernet) keskeisiä käsitteitä.

Katso lyhyt mainosvideo kurssista sisältösivulta!

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: 26.-27.8.2024, Helsinki / Online

Ajankohta: 21.-22.11.2024, Helsinki / Online

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

Kytkinverkkojen perusteet yritysverkoissa

Tämän kurssin tarkoituksena on tutustuttaa kuulijansa nykyaikaisen lähiverkon rakenteeseen, tekniikoihin, sovelluksiin, mekanismeihin, laitteisiin ja oheisjärjestelmiin. Kurssilla tarkastellaan edellä mainittuja asioita laajasti ja käytännönläheisesti. Lisäksi kurssilla tutustutaan IPv6-tekniikkaan ja sen käyttöön siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lähiverkoissa.

Katso lyhyt mainosvideo kurssista sisältösivulta!

Tutustu koulutukseen

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: 23.-25.9.2024, Helsinki / Online

Ajankohta: 11.-13.11.2024, Helsinki / Online

Hinta: 2850 €/hlö

Ilmoittaudu

BGP-reititys

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa operaattori- ja yritysverkkojen suunnittelu-, implementointi- ja operointitehtävissä toimiville henkilöille tiiviissä muodossa tarvittavat tiedot ja taidot BGP-protokollan käytöstä operaattoriverkoissa ja yritysverkon reunalla. Harjoitukset voidaan toteuttaa Cisco IOS/IOS-XR tai Juniper JunOS käyttöjärjestelmällä.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: 21.-23.10.2024, Helsinki / Online

Hinta: 2850 €/hlö

Ilmoittaudu

OSPF-reititys

Koulutuksen tavoitteena on tarjota käytännönläheinen kokonaiskuva reitityksen perusteista, OSPF-protokollasta ja sen toiminnan tehokkaasta käytöstä yritys- ja kampusverkkojen suunnittelijoille, ylläpitäjille ja operoijille. Kurssilla keskitytään erityisesti mekanismeihin, joita keskisuurissa ja suurissa kampusverkoissa tarvitaan. Tiiviin teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehdään runsaasti harjoituksia keskisuurta kampusympäristöä jäljitellen. Harjoitukset voidaan toteuttaa Cisco IOS tai Juniper JunOS käyttöjärjestelmällä.

Pääpaino kurssilla on edelleen OSPFv2-protokollan läpikäynnissä, mutta tarpeen mukaan sekä luentoihin että harjoituksiin voidaan sisällyttää OSPFv3-protokollan asioita.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: Toivo ajankohtaa

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

IP Multicast

Kurssin tavoitteena on tarkastella IP multicast –tekniikkaa kokonaisuutena käyden läpi sen kaksi toimintamallia: kaikkien lähteiden ja määritellyn lähteen ryhmälähetykset (ASM ja SSM). Kurssilla käydään läpi myös multicastin toiminta lähiverkossa, yritys- ja operaattoriverkossa sekä verkkojen välillä. Kurssin harjoitukset tehdään Cisco IOS- tai Juniper JunOS -ympäristössä.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: Toivo ajankohtaa

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

IPv6 -tekniikan perusteet tekniselle henkilöstölle

Kurssin johtavana ajatuksena on tutustuttaa osallistujat IPv6-maailmaan. Kaikkia IPv6-maailman ilmiöitä käydään läpi teknisen henkilöstön näkökulmasta. Keskeiset läpikäytävät asiat ovat IPv6-osoitearkkitehtuuri ja IPv6-tekniikan toiminta ethernet-lähiverkossa. Lisäksi käydään läpi IPv6-tietoturvaan liittyviä keskeisiä asioita. Kurssi koostuu luennoista ja tarvittaessa demoista.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: Toivo ajankohtaa

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

IPv6 -tekniikka reitittävissä verkoissa

Kurssin ajatuksena on tutustuttaa osallistujat IPv6-maailmaan reitittävissä verkoissa lähiverkkoja (ethernet) unohtamatta. Kurssin aikana käsitellään ja harjoitellaan tekniikoita, joita tarvitaan nimenomaan reitittävissä verkoissa. Laajan teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehdään runsaasti harjoituksia hyödyntäen Cisco IOS / Juniper JunOS–käyttöjärjestelmää.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: Toivo ajankohtaa

Hinta: 2850 €/hlö

Ilmoittaudu

MPLS perusteet

Tämän kurssin tavoitteena on tutustuttaa osallistuja MPLS-tekniikoiden toimintaan ja käyttämiseen niin operaattori- kuin yritysverkoissakin. Kurssi on suunnattu henkilöille, joilla on tarve ymmärtää MPLS-tekniikoiden nykyistä olemusta ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 1 päivä

Ajankohta: Toivo ajankohtaa

Hinta: 950 €/hlö

Ilmoittaudu

MPLS L3 VPN -tekniikat

Tämän kurssin ajatuksena on käydä tiiviissä muodossa läpi MPLS L3 VPN –tekniikoiden toimintaa ja konfiguraatiota Cisco IOS –verkoissa. Kurssin aloittaa tiivis kertaus MPLS-tekniikan perusasioista, jonka jälkeen käydään läpi tärkeimmät mekanismit itse aiheesta.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: Toivo ajankohtaa

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

Verkonhallinnan suunnittelu

Verkonhallinnan työkaluilla verkko saadaan toimivaan kuntoon, verkon ja laitteiden tilasta voidaan kerätä tietoja ja mahdollisia vikatilanteita voidaan selvittää: verkonhallinta on siis kriittisessä roolissa, kun verkko on käytössä ja toisaalta verkonhallinnalla kerättyä tietoa voidaan käyttää uuden suunnittelusyklin alkaessa. Kurssin tarkoituksena on käydä läpi verkonhallinnan peruskäsitteitä ja toimintaa. Lisäksi tutustutaan verkonhallinnan järjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin yleisellä tasolla.

Tavoitteena on parantaa ymmärrystä verkonhallinnan eri mahdollisuuksista ja tekniikoista unohtamatta verkonhallinnan eri osa-alueiden viimeisimpiä kehitysaskeleita (DevOps, Telemetriikka).

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: 28.-29.10.2024, Helsinki / Online

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

Yritysverkkojen suunnittelu

Kurssilla opetellaan hahmottamaan yritysverkon eri osasia (LAN, DC, L3, WAN, WLAN, Multicast, Verkonhallinta) ja pohditaan miten verkonsuunnittelua pitäisi lähestyä, jotta saadaan aikaiseksi liiketoimintaa tukevia, skaalautuvia ja vikasietoisia verkkoja. Kurssilla läpikäytäviä ajatusmalleja voi ryhtyä soveltamaan saman tien ja ne soveltuvat mainiosti myös olemassa olevien verkkojen kehittämistyöhön.

Katso lyhyt mainosvideo kurssista sisältösivulta!

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: 12.-13.9.2024, Helsinki / Online

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

TCP-protokollan toiminnan analysointi verkossa

Tämän kurssin tarkoituksena on käydä läpi TCP-protokollan toimintaa, TCP:n ruuhkanhallinnan ominaisuuksia, toimintaa ja ruuhkanhallinnan tarkkailuun liittyviä tekniikoita. Kurssi sisältää teoriaosuuden lisäksi pakettikaappausten analysointiharjoituksia Wireshark-ohjelmalla, joiden avulla osallistujat oppivat TCP-yhteyksien vuon- ja ruuhkanhallinnan analysoinnin perusasioita.

Katso lyhyt mainosvideo kurssista sisältösivulta!

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: 6.-7.6.2024, Helsinki / Online, TOTEUTUMISTAKUU!

Ajankohta: 2.-3.10.2024, Helsinki / Online

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

Cisco Catalyst Assurance

UUTUUS! Koulutuksessa opetellaan Cisco Catalyst Assurancen käyttöönottoa ja keskitytään Assurance-puolen ominaisuuksiin, etenkin vianselvityksen kannalta tärkeisiin vipuihin. Saat myös tietoa siitä, miten tekoäly- ja koneoppimisalgoritmeilla saadaan jouhevuutta ja nopeutta vianselvitysprosessiin verrattuna klassiseen verkkoon.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 1 päivä

Ajankohta: 9.9.2024, Helsinki / Online

Ajankohta: 12.12.2024, Helsinki / Online

Hinta: 950 €/hlö

Ilmoittaudu

JunOS Fundamentals

Tämän kurssin tarkoitus on toimia johdatuksena Juniperin Junos-käyttöjärjestelmään. Kurssi on rakennettu henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa toimintakokemusta Junos-pohjaisista laitteista.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: 17.-18.9.2024, Helsinki / Online

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

JunOS Troubleshooting

This three-day course is designed to provide introductory troubleshooting skills. Key topics within this course include troubleshooting methodology, troubleshooting tools, hardware monitoring and troubleshooting, interface monitoring and troubleshooting, troubleshooting the data plane and control plane on devices running the Junos operating system, staging and acceptance methodology, troubleshooting routing protocols and monitoring the network.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: 18.-20.11.2024, Helsinki / Online

Hinta: 2850 €/hlö

Ilmoittaudu

VMware vSphere ympäristön perusteet v7.0

Koulutuksessa opit suunnittelemaan, käyttämään ja hallitsemaan VMware vSphere infrastruktuuria turvallisesti, sekä pystyt ja varmistamaan että se toimii luotettavasti. Koulutuksessa käydään läpi myös parhaita käytäntöjä vSphere infrastruktuurin käyttöönottoon.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: 24.-26.9.2024, Helsinki

Ajankohta: 10.-12.12.2024, Helsinki

Hinta : 2850 €/hlö

Ilmoittaudu

Tietoturva

Tietoturvan perusteet -verkkokurssi

UUTUUS! Olemme valmistaneet koko organisaatiolle sekä IT-henkilöstölle sopivan verkkokurssin tietoturvan perusasioista. Kurssilla käsitellään uhkia ja ajankohtaisia ilmiöitä käytännönläheisten esimerkkien avulla. Koulutus antaa osallistujille taitoja tietoturvauhkien ja huijausten tunnistamiseen sekä toimintaohjeita havaittuihin hyökkäystilanteisiin. Koulutus koostuu luennoista ja aihealueisiin liittyvistä kysymyksistä.

KATSO LYHYT MAINOSVIDEO KURSSISTA SISÄLTÖSIVULTA!

Tutustu koulutukseen

Kesto : noin 2h, voi katsoa osissa

Ajankohta : milloin vaan

Hinta : 149 €/hlö - Pyydä tarjous organisaatiollesi!

Ilmoittaudu

Tietoturvakoulutus henkilöstölle

Kurssilla käsitellään uhkia ja ilmiöitä käytännönläheisesti esimerkkien kautta. Kohderyhmällä ei tarvitse olla teknistä taustaa. Koulutus on pelilillistetty interaktiivisilla kysymyksillä ja koulutuksesta voidaan tehdä tallenne myöhempää käyttöä varten. Yleinen kesto on noin 1.5 tuntia. Koulutuksen suunnittelu aloitetaan palaverilla kouluttajan kanssa - ota yhteyttä!

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2h-1 päivä

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : Pyydä tarjous organisaatiollesi

Ilmoittaudu

Johdon ja esihenkilöiden perehdytys yritysten kyberuhkiin ja niiltä suojautumiseen

Kurssin tavoitteena on antaa yrityksen johdolle ja esihenkilöille tarvittavat pohjatiedot ymmärtää mistä kyberuhat muodostuvat ja minkälaisia toimia niiltä suojautuminen tarkoittaa. Kurssilla käsitellään uhkia ja ilmiöitä käytännönläheisesti esimerkkien kautta.

Tutustu koulutukseen

Kesto : Sopimuksen mukaan

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : Pyydä tarjous organisaatiollesi

Ilmoittaudu

Johdanto kyberuhkien torjuntaan

Tässä kurssissa keskitytään IT-järjestelmien kyber- ja tietoturvauhkiin käytännönläheisesti. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvät tiedot nykyaikaisen kybertietoturvan perusteista.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 1 päivä

Ajankohta : 22.8.2024, Helsinki / Online

Ajankohta : 18.11.2024, Helsinki / Online

Hinta : 950 €/hlö

Ilmoittaudu

NIS2- direktiivin koulutus

NIS2 on EU:n uusi kyberturvadirektiivi, joka astuu voimaan syksyllä 2024. Tämä korvaa aiemman kyberturvadirektiivin ja sen tavoitteena on parantaa kyberturvallisuutta koko EU:ssa. NIS2 koskee useita yrityksiä sekä organisaatioita, joiden on valmistauduttava direktiivin vaatimuksiin. Koulutuksessa käydään läpi direktiivin vaatimuksia ja ohjeistetaan, miten direktiiviä tulisi soveltaa. 

16.5.2024 Koulutuksessa toteutumistakuu!

Tutustu koulutukseen

Kesto : 4 tuntia

Ajankohta : 30.8.2024, 09:00-13:00, Helsinki / Online

Ajankohta : 27.9.2024, 09:00-13:00, Helsinki / Online

Hinta : 370€/hlö

Mainitsethan ilmoittautuessasi koulutuksen päivämäärän ja osallistutko etänä vai paikan päällä.

Ilmoittaudu sähköpostilla

CISSP-tutkintoon tähtäävä valmennus

CISSP (Certified Information System Security Professionals) on kansainvälinen ja erittäin tunnettu tietoturvan ammattilaisen sertifikaatti jonka myöntää (ISC)2.

CISSP-sertifikaatin saamiseksi on läpäistävä sertifiointitesti, sekä omattava työkokemusta tietoturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä.

Valmennuksen hinta sisältää yhden yrityksen virallisessa sertifiointitestissä sekä CISSP-tutkinto-kirjan kurssimateriaalin lisäksi.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2+2 päivää

Ajankohta : 9.-10.9 ja 19.-20.9.2024, Helsinki/Online

Ajankohta : 2.-3.12 ja 9.-10.12.2024, Helsinki/Online

Hinta : 2900€/hlö

Ilmoittaudu

Hands-on Hacking Essentials

Tässä koulutuksessa osallistuja pääsee tutustumaan tietoturvaan hyökkääjän näkökulmasta hands-on-tyylisesti. Kurssilla testataan useita erilaisia työkaluja turvallisessa ympäristössä.

Koulutuspäivät ovat hieman normaalia pidemmät, klo 9-17.

Kurssille on mahdollista osallistua vain lähiopetukseen.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa, Helsinki

Hinta : 1900 €/hlö

Kouluttaja : Clarified Security

Ilmoittaudu

FortiGate palomuurin asennus ja käyttöönotto

Tämän koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tehdä FortiGate palomuurin asennuksen ja käyttöönoton. Lisäksi osallistuja saa lisätietoa palomuurien kehittyneemmistä ominaisuuksista sekä niiden mahdollisuuksista. Kurssilla tehdään runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia teoriaosuuksien lisäksi.

Päivitetty sisältö, uusi osio SD WAN!

Tutustu koulutukseen

Kesto : 3 päivää

Ajankohta : 26.-28.8.2024, Helsinki / Online

Ajankohta : 30.10-1.11.2024, Helsinki / Online

Hinta: 2850 €/hlö

Ilmoittaudu

FortiGate Debugging

UUTUUS! Tämä kahden päivän FortiGate hands-on viankorjaus -koulutus on jatkokurssi Fortigate palomuurin asennus ja käyttöönotto -koulutukselle, jossa sukelletaan syvälle vianrajauksen ja ongelmanratkaisun saloihin. 

Kurssilla käydään läpi palomuurin työkaluja, joita sovelletaan hands-on labraharjoituksissa: debuggauskomennot ja muurilta tehtävät pakettikaappaukset sekä erilaisten lokien tulkitseminen tulevat tällä kurssilla tutuksi.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2 päivää

Ajankohta : 10.-11.9.2024, Helsinki / Online

Ajankohta : 26.-27.11.2024, Helsinki / Online

Hinta: 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

FCP: FortiGate Security & Infrastructure 

Tämä koulutus sisältää kaksi kokonaisuutta: ForgiGate Securityn ja FortiGate Infrastructuren

FortiGate Security: Opit käyttämään FortiGaten perusominaisuuksia, mukaanlukien turvallisuusprofiileita.

FortiGate Infrastructure: Opit käyttämään edistyneitä FortiGate verkkoja ja turvallisuusominaisuuksia. 

Tutustu koulutukseen

Kesto: 5 päivää

Ajankohta: Syksy 2024, Espoo/Online

Hinta: 3750€/hlö

Kouluttaja: Exclusive Networks

Ilmoittaudu

FCP: FortiManager & FortiAnalyzer Administrator 

We recommend this course for anyone who is responsible for the day-to-day management of FortiAnalyzer devices and of FortiGate security policies using the FortiManager platform.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: Syksy 2024, Espoo/Online

Hinta: 2250€/hlö

Kouluttaja: Exclusive Networks


Ilmoittaudu

FCSS: Enterprise Firewall

Tässä kolmen päivän koulutuksessa opit tietoturvallisen yritysverkkoinfrastruktuurin käyttöönottoa, vianetsintää ja keskitettyä hallintaa useiden FortiGate laitteiden ympäristöissä.

Osallistujilla tulee olla kokemusta tietoverkoista sekä mittavaa käytännönkokemusta FortiGate, FortiManager ja FortiAnalyzer tuotteiden kanssa työskentelystä.

Tutustu koulutukseen

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: 3.-5.6.2024, Espoo/Online

Hinta: 2250€/hlö

Kouluttaja: Exclusive Networks

Ilmoittaudu

PaloAlto Firewall perusteet v11.1

Kurssilla perehdytään Palo Alto Networksin NGFW-palomuuriratkaisuun käytännön harjoitteiden avulla. Kurssilla tehdään runsaasti laboratorioharjoituksia, jotka tehostavat oppimista. Kurssin tavoitteena on tarjota oppilaille ymmärrys Palo Alto Networksin palomuurien ominaisuuksiin sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisujen toteutukseen.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 3 päivää

Ajankohta : 8.-10.10.2024, Helsinki / Online

Hinta : 2850 €/hlö

Ilmoittaudu

PaloAlto SSLVPN Globalprotect

UUTUUS! Kurssilla perehdytään Palo Alto Networksin Globalprotectiin käytännön harjoitteiden avulla. Kurssi painottuu huomattavasti labraharjoituksiin, jotka tehostavat oppimista.

Kurssilla käytetään tuoreinta PAN-OS versiota. Kurssille osallistuvilta oppilailta edellytetään perustason tietoliikenneosaamista ja kokemusta PaloAlton tuotteista.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2 päivää

Ajankohta : 21.-22.11.2024, Helsinki / Online

Hinta : 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

PaloAlto Debugging

UUTUUS! Tämä kahden päivän PaloAlto hands-on viankorjaus -koulutus on jatkokurssi PaloAlto Firewall perusteet -koulutukselle, jossa sukelletaan syvälle vianrajauksen ja ongelmanratkaisun saloihin.

Kurssilla käydään läpi palomuurin työkaluja, joita sovelletaan hands-on labraharjoituksissa: debuggauskomennot ja muurilta tehtävät pakettikaappaukset sekä erilaisten lokien tulkitseminen tulevat tällä kurssilla tutuksi.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2 päivää

Ajankohta : 30.9-1.10.2024, Helsinki / Online

Ajankohta : 6.-7.11.2024, Helsinki / Online

Hinta : 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

Panorama 11.0: Managing Firewalls at Scale (EDU-220)

This course should help students to gain in-depth knowledge about how to configure and manage a Palo Alto Networks Panorama management server. Administrators that complete this course should become familiar with the Panorama management server’s role in managing and securing the overall network. Network professionals will be shown how to use Panorama aggregated reporting to provide them with a holistic view of a network of Palo Alto Networks next-generation firewalls

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2 päivää

Ajankohta : Syksy 2024, Espoo / Online

Hinta : 1500 €/hlö

Kouluttaja : Exclusive Networks

Ilmoittaudu

PaloAlto Firewall Essentials 11.0: Configuration and Management (EDU-210)

Successful completion of this five-day, instructor-led course should enhance the student’s understanding of how to configure and manage Palo Alto Networks NextGeneration Firewalls. The course includes hands-on experience configuring, managing, and monitoring a firewall in a lab environment.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 5 päivää

Hinta : 3500 €/hlö

Kouluttaja : Exclusive Networks

Ilmoittaudu

PaloAlto Firewall 11.0: Troubleshooting (EDU-330)

Successful completion of this three-day, instructor-led course will enhance the participant’s understanding of how to troubleshoot the full line of Palo Alto Networks Next-Generation Firewalls. Participants will perform hands-on troubleshooting related to the configuration and operation of the Palo Alto Networks firewall.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 3 päivää

Ajankohta : Syksy 2024 Espoo / Online

Hinta : 2250 €/hlö

Kouluttaja : Exclusive Networks

Ilmoittaudu

PaloAlto Firewall (EDU-318) Prisma Access SASE Security: Design & Operation

The Prisma Access SASE Security: Design and Operation (EDU-318) course describes Prisma Access Secure Access Service Edge (SASE) and how it helps organizations embrace cloud and mobility by providing network and network security services from the cloud.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 4 päivää

Ajankohta : Syksy 2024, Espoo / Online

Hinta : 3000 €/hlö

Kouluttaja : Exclusive Networks

Ilmoittaudu

PaloAlto Firewall (EDU-260) Cortex XDR 2.0: Prevention, Analysis and Response

The Cortex XDR 2: Prevention, Analysis & Response (EDU-260) course is intended for Cybersecurity analysts and engineers, and security operations specialists. This can also include product deployers and security administrators.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 3 päivää

Ajankohta : 3.-5.6.2024, Espoo / Online

Hinta : 2250 €/hlö

Kouluttaja : Exclusive Networks

Ilmoittaudu

PaloAlto Firewall (EDU-262) Cortex XDR 3.2: Investigation and Response

The Cortex XDR 3.2: Investigation and Response (EDU-262) course is intended for Cybersecurity analysts and engineers, and security operations specialists. This can also include security administrators and security engineers.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2 päivää

Ajankohta : 11.-12.6.2024, Espoo / Online

Hinta : 1500 €/hlö

Kouluttaja : Exclusive Networks

Ilmoittaudu

PaloAlto (EDU-238) SD-WAN: Design and Operation

The Prisma SD-WAN: Design and operation (EDU-238) course is intended for people who must configure, maintain, and use wide area networks, from data centers, to branches, to the cloud.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 5 päivää

Ajankohta : Syksy 2024, Espoo / Online

Hinta : 3750 €/hlö

Kouluttaja : Exclusive Networks

Ilmoittaudu

Certified Cybersecurity Technician (CCT)

EC-Council’s C|CT certification immerses students in well-constructed knowledge transfer. Training is accompanied by critical thinking challenges and immersive lab experiences that allow candidates to apply their knowledge and move into the skill development phase in the class itself.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 5 päivää

Ajankohta : 10.-14.6.2024, Espoo / Online

Hinta : 2995 €/hlö

Kouluttaja : Arrow

Ilmoittaudu

Pilvipalvelut

Pilvipalveluiden perusteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa osallistuja erilaisiin pilvipalveluihin esim. Amazon AWS ja Microsoft Azure, sekä antaa ymmärrystä pilvipalveluiden arkkitehtuuriin, termistöön ja käyttöönotossa huomioitaviin asioihin.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 1 päivä

Ajankohta : 13.9.2024, Helsinki / Online

Ajankohta : 11.12.2024, Helsinki / Online

Hinta : 950 €/hlö

Ilmoittaudu

AZ-900T00: Microsoft Azure Fundamentals

This one day course will provide foundational level knowledge on cloud concepts; core Azure services; security, privacy, compliance, and trust; and Azure pricing and support. The audience for this course is just beginning to learn about cloud computing and how Microsoft Azure provides that service.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 1 päivä

Ajankohta : 23.8.2024, Helsinki / Online

Ajankohta : 30.10.2024, Helsinki / Online

Hinta : 950 €/hlö

Ilmoittaudu

AZ-104: Microsoft Azure Administrator Associate

Koulutuksessa keskitytään Azuren käyttöönottoon, hallintaan, seurantaan ja vianselvitykseen. Koulutus on suunnattu Azure -ympäristön pääkäyttäjille ja ylläpitäjille. Osallistujilla tulee olla perusosaamista verkoista ja tietoliikenteestä, pilviarkkitehtuurista, virtualisoinnista sekä tallennusratkaisuista.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 4 päivää

Ajankohta: 16.-19.9.2024, online TOTEUTUMISTAKUU!

Hinta : 3800 €/hlö

Ilmoittaudu

AZ-304: Microsoft Azure Architect Technologies

Tällä kurssilla käsitellään kattavasti Azuren tärkeimpiä palveluja sovellus- ja järjestelmäarkkitehtien näkökulmasta. Koulutus on suunnattu kokeneille asiantuntijoille, joiden pitää ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja muun muassa määrittämää infrastruktuuriratkaisuja, implementoida tietoturvaratkaisuja sekä suunnitella sovellusarkkitehtuuria.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 4 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : 3800 €/hlö

Ilmoittaudu

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

In this course students will gain the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain the security posture, and identify and remediate vulnerabilities by using a variety of security tools. The course covers scripting and automation, virtualization, and cloud N-tier architecture.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 4 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : 3800 €/hlö

Ilmoittaudu

MS-100: Microsoft 365 Identity and services

This course covers three central elements of Microsoft 365 enterprise administration – Microsoft 365 tenant and service management, Office 365 management, and Microsoft 365 identity management. In Microsoft 365 tenant and service management, you will examine all the key components that must be planned for when designing your Microsoft 365 tenant.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 4 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : 3800 €/hlö

Ilmoittaudu

MS-101: Microsoft 365 Mobility and security

This course covers three central elements of Microsoft 365 enterprise administration – Microsoft 365 security management, Microsoft 365 compliance management, and Microsoft 365 device management.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 5 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : 4550 €/hlö

Ilmoittaudu

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst

Tällä kurssilla tutustutaan, miten Microsoft 365 Defender, Azure Defender ja Azure Sentinel työkaluja käytetään, miten kyberuhkia mitigoidaan ja miten niihin vastataan. Myös KQL eli kusto query language tulee tutuksi tällä kurssilla. Lähtötasovaatimuksena perustason ymmärrys pilvestä, tietoturvasta ja aikaisempi kokemus tietoturvatutkinnasta on vaan plussaa.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 4 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : 3800 €/hlö

Ilmoittaudu

SC-300: Microsoft Identity and Access Administrator

Identiteetin- ja pääsynhallintaan kohdistuva kurssi on kohdennettu ylläpitäjille sekä tietoturva-alan ammattilaisille, jotka käyttävät työssään Azure AD:ta ja muita Microsoftin pilvi-identiteettiin liittyviä komponentteja. Lähtötasovaatimuksena perustason ymmärrys pilvestä sekä identiteetin ja pääsynhallinnan suojaamisesta.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 4 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : 3800 €/hlö

Ilmoittaudu

SC-400: Microsoft Information Protection Administrator

Datan suojaus ja luokittelu ovat aina olleet tärkeitä, mutta tärkeämmäksi se muuttuu koko ajan. Kurssilla tutustutaan Microsoftin tarjoamaan datan luokittelusta sekä sen suojaamisesta. Lähtötasovaatimuksena perustason ymmärrys pilvestä, datan luokittelusta, tietosuojasta sekä sen käsittelystä.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

SC-900: Microsoft tietoturvan perusteet

Tällä kurssilla käydään läpi perustason tietämystä Microsoftin pilven tietoturvakonsepteista. Lähtötasovaatimuksia ei ole ja kurssi on kohdennettu aiheesta kiinnostuneille henkilöille, olit sitten tukihenkilö, arkkitehti tai johtaja.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 1 päivä

Ajankohta : 13.9.2024, Helsinki, vain lähiopetus. TOTEUTUMISTAKUU!

Hinta : 950 €/hlö

Ilmoittaudu

PL-900: Microsoft Power Platform perusteet

Microsoftin tuottavuustyökaluihin kuuluvilla Power Platformin työkaluilla kuka tahansa voi luoda automaatioita ja yksinkertaisia sovelluksia tai tiedon visualisointeja omaa arkeaan tehostamaan. Tällä kurssilla tutustutaan Power Automaten, Power BI:n, Power Appsin ja Power Virtual Agentsien ominaisuuksiin ja miten niillä voi lisätä omaa tuottavuuttaa esimerkiksi automatisoimalla rutiinitehtäviään.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 2 päivää

Ajankohta : Toivo ajankohtaa

Hinta : 1900 €/hlö

Ilmoittaudu

Microsoft Cloud workshops

Tarjoamme myös asiakaskohtaisesti räätälöityä Microsoft Cloud-koulutusta. Hintaan sisältyy yhden päivän koulutus maksimissaan 12 osallistujalle. Koulutuksen kesto, sisältö ja mahdolliset tila- ja matkakustannukset katsotaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Tutustu koulutukseen

Kesto : 1 päivä

Ajankohta : Sopimuksen mukaan

Hinta : Pyydä tarjous organisaatiollesi

Ilmoittaudu

Voit tiedustella kauttamme myös esimerkiksi F5 Networks, Check Point tai VMware -koulutuksia.

ota yhteyttä