Näin tuottava tekoäly muuttaa yrityskulttuuria

Lukuaika 3 min

Kun uusia teknologioita otetaan käyttöön, ilmapiiri täyttyy sekä ylioptimistisesta toiveikkuudesta että pessimistisistä peloista. Käytännöllinen ja realistinen lähestymistapa löytyy näiden ääripäiden välimaastosta.

Teknologisten muutosten menestyksekäs integroiminen yrityksiin riippuu monista tekijöistä, joista itse teknologia on ainoastaan yksi osa.

Tämä on erityisen totta tekoälyn tapauksessa, joka on yksi suurimmista muutoksista tietotyön saralla. Muutos vaatii työntekijöiltä valmiutta ja sen keskeiset edellytykset ovat yrityskulttuurin muutoksissa.

Tuottava tekoäly yhteistyökumppanina

Aikaisemmat teknologiset uudistukset ovat keskittyneet siihen, miten jo olemassa olevia tehtäviä voidaan suorittaa tehokkaammin. Esimerkiksi kirjoittaminen alkoi käsin kirjoittamisena, kunnes kirjoituskone teki siitä nopeampaa ja tietokoneiden tekstinkäsittelyohjelmat veivät kirjoittamisen huippuunsa. Vaikka tekniikka kehittyi, kirjoittamisen prosessi pysyi luonnostelun, korjaamisen ja editoinnin osalta muuttumattomana.

Tekoäly vaikuttaa työhömme merkittävästi, koska se kykenee prosessoimaan monimutkaisia malleja, joita me emme kykene näkemään. Se tarjoaa uudenlaista analyysia, oivalluksia ja ennusteita. Tuottava tekoäly voi luoda erilaisia versioita samasta tekstistä eri yleisöille.

Kyse ei ole pelkästään uudesta työkalusta, vaan monenlaisista järjestelmistä, joiden kanssa me työskentelemme yhdessä. Boston Consulting Groupin teetättämän tutkimuksen mukaan tuottavan tekoälyn käyttöönotto edellyttää muutoksia yrityskulttuurissa. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä keskeistä aluetta, joilla tekoälyn soveltaminen vaikuttaa eniten.

1. Yhteistyö

Tekoälyn hyödyntäminen voi luoda uusia yhteistyömalleja yrityksissä. Esimerkiksi lentoyhtiö KLM alkoi käyttää tekoälyä tunnistaakseen asiakkaat, jotka todennäköisesti myöhästyisivät lennolta.

Nämä asiakkaat aiheuttivat paljon turhautumista, koska heidän matkatavaransa tuli poistaa ruumasta ennen lentoa ja myöhästyttivät lennolle lähtemistä. KLM merkitsi potentiaalisten myöhästyjien matkatavarat viimeiseksi lastattavien joukkoon ja pystyi näin vähentämään lentojen myöhästymiseen liittyvää turhautumista merkittävästi.

Tällä tavalla kyettiin luomaan aivan uusi yhteistyömallin lentohenkilökunnan ja matkatavaroista vastaavien välille. Tämän mahdollisti tekoälyn kyky käsitellä käyttäytymismalleja ja löytää sieltä aikaisemmin tuntemattomia ennusteita.

2. Yhteisöllinen oppiminen

Yrityskulttuuri näkyy siinä, miten tietoa siirretään sukupolvien välillä. Tekoälyn hyödyntäminen muuttaa tapaa, jolla tiimit oppivat organisaatioissa.

Ranskalainen B2B-jakeluyritys Rexel otti käyttöön Next Best Offer -nimisen työkalun räätälöityjen tarjousten suosittelemisessa myyjille. Nämä suositukset perustuivat vanhempien myyjien tekemiin tarjouksiin.

Erityisesti nuoremmat myyjät ottivat työkalun innolla vastaan. Vaikka vanhemmat myyjät eivät käyttäneet sitä, he olivat tyytyväisiä, sillä heidän aikaansa ei mennyt enää niin paljon uusien myyjien opastamiseen. Lopulta vanhemmat työntekijät kokivat tekoälyn kouluttamisen yksinkertaisilla komennoilla miellyttävämmäksi kuin nuorten myyjien jatkuvan opastamisen. Lopulta Rexel päätti käyttää Next Best Offer -työkalua nimenomaisesti myyjien koulutukseen.

Rexelin tapaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka tekoälyn hyödyntäminen voi helpottaa yllättävillä alueilla. Tarjousten tekemisen tehostamisen työkalusta tuli alkuperäisen tarkoituksen lisäksi uusi tapa siirtää jo opittua osaamista yhtiössä eteenpäin.

3. Roolien selkiytyminen

Automaatio voi vapauttaa ihmiset rutiininomaisista ja aikaa vievistä tehtävistä, jolloin he voivat keskittyä tehtäviin, joita tekoäly ei voi suorittaa. Samalla ihmisten työroolien terävöittäminen helpottuu.

Tuottavaa tekoälyä hyödyntämällä voidaan saavuttaa uutta ymmärrystä rooleista ja parantamaan täten taitoja. Yhdysvaltalainen terveydenhuoltoyritys Humana käytti hyväkseen emotionaalista tekoälyä käymällä läpi apteekkarien ja asiakkaiden välisiä keskusteluja puhelinpalvelussa.

Ohjelman avulla tunnistettiin helpommin asiakkaiden emotionaaliset signaalit ja niihin kyettiin reagoimaan oikein. Tämä paransi merkittävästi asiakaskokemusta.

4. Työmoraali

Toinen rutiininomaisten ja yksitoikkoisten työtehtävien automatisoinnin seuraus on, että työntekijöille jää enemmän aikaa haasteellisiin ja luovuutta vaativiin tehtäviin. Nämä työtehtävät lisäävät merkittävästi työn mielekkyyttä. Yritysten tulisi nähdä tekoälyn vapauttamat resurssit mahdollisuutena innovoida liiketoimintaa.

Ruotsalainen H&M Group kokeili kolmea erilaista prosessia hinnoittelussa: työntekijöiden tekemä hinnoittelu, tekoälyä hyödyntävä hinnoittelu ja tekoälyn ja työntekijöiden yhteistyönä toteutettu hinnoittelu. Jälkimmäinen vaihtoehto tunnettiin työntekijöiden piirissä kaikkein miellyttävimpänä, koska he tunsivat oman työnsä olevan entistä tarkempaa. Tekoäly nähtiin keinona tehdä parempia päätöksiä, joka teki työstä entistä merkityksellisempää.

Tekoäly ja yrityskulttuurin muutos

Edellä mainitut tapaukset osoittavat, että tekoälyn hyödyntäminen edellyttää muutoksia yrityskulttuurissa. Yritysten tulee luoda selkeä visio ja strategia tekoälyn käyttöönotolle.

Teknologian lisäksi tulee investoida johtajuuteen ja kulttuuriin. Työntekijöille tulee tarjota mahdollisuuksia kokeilla ja oppia tekoälyteknologiaa. Organisaatioissa tulee edistää kulttuuria, joka arvostaa dataa strategisena voimavarana, tukee datalukutaitoa ja kannustaa datan jakamiseen ja yhteistyöhön.

Voisimmeko auttaa juuri sinun yritystäsi tai organisaatiotasi hyödyntämään tekoälyä viisaasti ja tehokkaasti? Ota yhteyttä Elisan asiantuntijoihin, niin keskustellaan lisää!

Lähteitä:

The Hidden Cultural Benefits of AI | BCG

The Cultural Benefits of Artificial Intelligence in the Enterprise (mit.edu)

8 Questions About Using AI Responsibly, Answered (hbr.org)

Harvard Business Review. (2022). Developing a Digital Mindset.

English, L. (2023). The Impact of AI on Company Culture and How to Prepare Now. Forbes.

A Whole New Way of Working (Microsoft.com)

The New Performance Equation in the Age of AI (Microsoft.com)

Lue myös:

Practical AI -kurssi sopii kaikille – ota tekoälytaidot haltuun

Elisa ja Microsoft tuovat tekoälyn tukemaan liiketoimintaa

Tuottava tekoäly asiakaspalvelussa – katso esimerkit

Digitalisaatio, datatalous ja tekoäly muuttavat työn tekemisen tapaa

Kirjoittanut

Janne Toivoniemi
Software Specialist

Janne Toivoniemi toimii customer experience -liiketoiminnassa markkinoinnin automaation asiantuntijana, joka on keskittynyt tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa.