Paikantava seuranta parantaa sairaalan käsihygieniaa

Lukuaika 3 min

Käsidesin käytön seuranta paikannusjärjestelmän avulla auttaa sairaalabakteerien ja -infektioiden vähentämisessä

Kuva: Stanley Healthcare

Sairaalan WiFi-pohjainen paikannusjärjestelmä antaa monenlaisia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja parantaa turvallisuutta.

“On yleinen arvio, että kun vähintään 75 prosenttia henkilökunnasta noudattaa vaatimusten mukaista käsihygieniaa, sairaalainfektioiden määrä vähenee merkittävästi”, sanoo Pekka Lahdenne, Uuden Lastensairaalan digitaalisesta suunnittelusta ja toimintaprosesseista vastaava linjajohtaja ja lastentautien dosentti.

Uusi Lastensairaala otti käyttöön käsidesiannostelijaan integroidut paikantavat havainnointilaitteet syksyllä 2019. Laitteet sijoitettiin sairaalan Taika-osastolle. Siellä hoidetaan nuoria syöpäsairaita ja elinsiirtopotilaita, joille infektio voisi olla hengenvaarallinen.

Henkilökunta puolestaan otti käyttöön paikannustagin, joilla tunnistetaan huoneessa käyvä henkilökunta lääkäriksi tai hoitajaksi. Taika-osastolla potilashuoneisiin kuljetaan sulkuhuoneen kautta. Siellä puetaan suojavaatteet, pestään kädet ja otetaan käsidesi niin tullessa kuin poistuessakin. Paikannusjärjestelmän käsidesin käyttöä raportoiva sovellus rekisteröi annostelijaan integroidun havainnointilaitteen ja tagin avulla, peseekö potilashuoneeseen tuleva ja sieltä poistuva henkilökunta kätensä käsidesillä.

“Nyt kun teknologia toimii uskottavasti, tavoitteenamme on, että se tulee käyttöön kaikkien osastojemme sulkuhuoneisiin ja käsidesin käyttöasteessa päästäisiin sen avulla vähintään 80 prosenttiin”, sanoo Lahdenne.

Käsidesin käyttö ehkäisee infektiota ja säästää rahaa

Käsihygienialla onkin tutkimusten mukaan valtava merkitys infektioiden estämisessä. Viruksen voi saada koskettamalla pintaa, johon sairastunut on koskettanut ja hieraisemalla sen jälkeen vaikka silmäänsä.

THL:n mukaan myös jopa 60 prosenttia antibioottiresistenssien bakteerien leviämisestä sairaalassa voitaisiin estää käsihygienian parantamisella. Koska resistenssistä johtuvista infektioista 75 prosenttia esiintyy sairaaloissa ja hoitolaitoksissa, juuri niissä käsihygienian noudattamisesta pitäisi huolehtia hyvin.

“Käsidesin käyttöastetta on vaikea seurata esimerkiksi desinfiointiaineen kulutuksen mukaan. Määrät eivät paljasta, ovatko kaikki käyttäneet ohjeen mukaan käsidesiä. Manuaalinen havainnointi taas veisi liikaa resursseja, eikä se olisi jatkuvaa. Jotta käyttöaste saadaan korkealle, tarvitaan systemaattista ja avointa seurantaa.”

”Kun annostelijassa on havainnointilaite, joka tunnistaa paikannustagista käyttäjän, on mahdollista saada roolipohjaiset tagi-, kellonaika-, päivä- ja huonekohtaiset viikkoraportit hoitohenkilökunnan käsidesin käytöstä”, sanoo Juha Polkko, Elisan Paikannuspalvelujen Business Manager.

Käsidesiannostelijaan yhdistettynä tagien henkilöpaikannus mahdollista määritellä esimerkiksi roolien mukaan. Tällöin nähdään, kuinka hyvin esimerkiksi sairaanhoitajat ja lääkärit noudattavat käsidesin käyttöohjetta. Henkilötasolla tunnistusta ei lastensairaalassa tehdä yksityisyydensuojan takia.

“Maailmalta on saatu todella hyviä tuloksia seurannan vaikutuksista käsidesin käyttöön. Henkilökunnan ohjeiden noudattaminen on ollut sen myötä jopa 90-prosenttista”. Polkko sanoo.

Käsidesin ohjeenmukaiseen käyttöön satsaaminen voi säästää henkiä, mutta se voi säästää myös sairaalan isolta työltä ja kululta, jonka aiheuttaa sairaalainfektion leviäminen osastolla.

“On valtava operaatio ja kuluerä tyhjentää ja desinfioida koko osasto huonekaluineen ja laitteineen”, sanoo Polkko.

Paikannusjärjestelmä lisää sairaalan tehokkuutta

Käsidesin käytön paikantava tagi, Low Frequence -havainnointilaite ja reaaliaikainen paikannusjärjestelmäsovellus vaativat käyttöä varten laadukkaan langattoman Wi-Fi-verkon, jollainen Uudessa Lastensairaalassa on.

“Olemme alusta asti satsanneet innovatiiviseen digitaalisuuden hyödyntämiseen sairaalaympäristössä. Tämän takia hankimme myös hyvän Wi-Fi-pohjaisen paikannusjärjestelmän, johon on voitu liittää erilaisia toiminnallisuuksia, kuten laitepaikannuksia. Esimerkiksi tieto infuusiopumppujen käyttöasteesta ja sijainnista on meille hyvin tärkeä”, Pekka Lahdenne kertoo.

“Laitepaikannukset tehostavat sairaalan arkea. Laitteet voidaan myös varustaa paikannustageilla, jotka mittaavat esimerkiksi lämpötilaa ja kosteutta. Arki helpottuu, kun tiedetään aina, missä on kuinkakin monta infuusiopumppua käytössä, tai montako sairaalasänkyä on puhtaana ja montako odottamassa pesua. Henkilöpaikannus voidaan liittää käsihygienian seurantaan mutta se voi toimia myös henkilöturvana, kun oman tagin nappia painamalla saa apua vaaratilanteessa”, Polkko kertoo.

WiFi-pohjainen paikannusjärjestelmä suunnitellaan asiakkaan tarpeisiin

Elisa on Stanley Healthcare MobileView -järjestelmän toimittajana korkeimman tason Connected Premier -kumppani, joka pystyy toimittamaan avaimet käteen -periaatteella paikannusjärjestelmän integraatioineen. Palvelu sisältää myös järjestelmän ympärivuorokautisen huollon, hallinnan ja valvonnan.

“Meillä on suomea puhuvat tekniset konsultit, jotka ovat sertifioituja tekijöitä. He osaavat rakentaa järjestelmän niin, että sisätilapaikannus ja mahdolliset hälytykset toimivat asiakkaan kannalta fiksusti. Järjestelmä otetaan käyttöön aina työpajoissa, joissa yhdessä suunnitellaan asiakkaan tarpeet huomioiden”, Juha Polkko kertoo.

Hänen mukaansa paikannukseen ja sensoreihin perustuvat järjestelmät kannattaa suunnitella sairaaloissa niin, että kattava ja laadukas WiFi on kaiken perustana. Silloin ei tarvitse rakentaa erillistä sensoriverkkoa eri toiminnoille, vaan samaa WiFiä voidaan hyödyntää paikannuksessa.

Lue lisää terveydenhuollon paikannusratkaisuista

Lue myös

Täyttä turvaa sairaalaympäristöön

Näin saat paikannusdatan helposti liiketoiminnan hyödynnettäväksi

Digitalisaatiolla vaikuttavuutta vanhusten kotihoitoon

Digiratkaisuilla hyötyä sairaalaympäristöön: esimerkit hoitaja-avusta ja tilannekuvanäytöstä