SOK kehittää Elisan ja Microsoftin alustalla kestävää liiketoimintaa

Lukuaika 3 min

Elisa on toteuttanut SOK:lle analytiikka-alustan, joka lisää kiinteistöjen liiketoiminnan kilpailukykyä ja tukee SOK:n hiilinegatiivisuuden tavoitteita. Kestävää liiketoimintaa edistävä alusta sai osuvan nimen Smart Building.

Lue SOK:n energiamanageri Jani Vitikan ja Elisan Data & AI -liiketoiminnan Business Lead Antti Lassilan tarina siitä, kuinka SOK:lle kehitetty ratkaisu tukee liiketoiminnan kehitystä.

Smart Buildingin avulla olemme pudottaneet kiinteistöjen kulutuksia tinkimättä olosuhteista. S-ryhmässä on tehty jo pitkään työtä päästövähenemisen suhteen. Smart Building tukee tavoitetta muun muassa helpottamalla investointikohteiden tunnistamista ja tehtyjen toimenpiteiden seurantaa. – Jani Vitikka, energiamanageri, SOK

Smart Building on teknologisesti kiinnostava kokonaisuus, sillä alusta hyödyntää tehokkaasti Microsoftin Azure-pilvipalveluiden eri komponentteja. Se on erinomainen esimerkki siitä, kuinka datasta ollaan saatu rakennettua liiketoiminnalle merkittävää arvoa.

Ennakoinnilla ja älykkyydellä datasta kestävää liiketoimintaa

Data ja analytiikka luovat merkittävää etua liiketoiminnan kehittämisessä. Enää ei puhutakaan pelkästään datan hyödyntämisestä, vaan myös sen johtamisesta. Analytiikkaratkaisuilla esimerkiksi ennustetaan, automatisoidaan rutiinitehtäviä ja tunnistetaan liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia.

SOK käyttää tehokkaasti dataa muun muassa kiinteistöhallinnan päästöjen vähentämisen tukena. Smart Building -alusta tekee kiinteistöjen energiankulutuksen seurannasta, säästötoimien tunnistamisesta ja tehtyjen investointien vaikuttavuuden arvioinnista tarkempaa ja nopeampaa. Datalla tuetaan isossa kuvassa SOK:n hiilinegatiivisuuden tavoitteita ja käytännön tasolla kiinteistöjen hallinnan operatiivista toimintaa.

“S-ryhmä lähti mukaan marraskuussa 2022 sähköpulan ennakointiin pudottamalla sähkötehoja aamun ja illan tunneilta, jotka ovat sähköpulan kannalta kriittisiä. Olemme voineet seurata ja tutkia hanketta Smart Buildingilla. Ilman alustaa seuranta olisi ollut työlästä”, SOK:n energiamanageri Jani Vitikka kertoo.

Johdatko dataasi vai johtaako data sinua?

Liiketoimintajohtajan olisi hyvä säännöllisesti pysähtyä miettimään ja haastaa itseään arvioimalla:

  • Hyödynnänkö käytössäni olevan tiedon tehokkaasti liiketoiminnan johtamisessa?
  • Saanko riittävästi hyötyjä nykyisen tiedon pohjalta?
  • Mitä uutta tietoa tarvitsen liiketoiminnan arvon kehittämiseen?

 

Datan merkityksen kasvaessa on entistä tärkeämpää, että analytiikkaa ymmärretään myös muualla kuin tietohallinnossa. Nykyään tekoäly tekee yhä useammin ihmisen puolesta dataohjattuja päätöksiä ja toimenpiteitä, joten liiketoiminnasta vastaavan on tärkeää ymmärtää miten ja millaisia päätöksiä datalla tehdään.

Tulevaisuudessa SOK:n Smart Building voi esimerkiksi ohjata kiinteistötekniikkaa ja korjata itsenäisesti datan pohjalta havaittuja ongelmia tai säätää marketin lämpötilaa sääennusteen mukaan. Tekoälyllä voidaan myös tunnistaa parhaat siivouksen ajankohdat hotelleissa tai kauppakeskusten infokylttien optimaalisen sijoittelun liikkumisdatan avulla.

Etsi liiketoiminnan kannalta tärkeimmät käyttötapaukset

Elisan Data & AI -liiketoiminnan Business Lead Antti Lassila sanoo, että lopulta analytiikan sovelluskohteen tunnistaminen ei vaadi muuta kuin villin idean.

Sillä tarkoitetaan liiketoiminnan kannalta olennaista haastetta tai mahdollisuutta. Ideoita syntyy niin käytännön arjessa kuin lennokkaissa suunnitteluissa. Olennaista on kirjoittaa ne ylös ja selvittää, mitä ratkaiseminen vaatii. Harmillisen usein ideat kuopataan siksi, että ne näyttävät paperilla vaikeilta ratkaista.

Lassila antaa esimerkkejä analytiikan mahdollisuuksista:

  • Kaiken manuaalisen työn – kuva, ääni, sanelu tai puhe – kirjaaminen digitaaliseen muotoon ja jakaminen kollegoiden nähtäville yhteiseen tilannenäkymään.
  • Tekoälyn lanseeraaminen esimerkiksi asioinnin ja asiakaspalvelun digitaaliseksi apuriksi tietojen kirjaamisiin haluttuihin järjestelmiin. Asiakaspalvelijat hyötyvät asiakas-360° näkymästä ja asiakas hyvästä palvelusta.

 

Idea Smart Buildingista syntyi, kun SOK:lla tunnistettiin datalla johtamisen olevan kilpailukyvyn kannalta tärkeä mahdollisuus kiinteistöjen hallinnassa. Dataa oli määrällisesti paljon, mutta sen hyödyntäminen oli vaikeaa, koska data oli pirstaloitunut eri järjestelmiin.

“Näimme datalla johtamisen nykypäivän ja tulevaisuuden trendinä. Manuaalisen työn vähentämisen lisäksi pidimme suurimpina mahdollisuuksina muun muassa rakennusautomaatioiden datan jalostamista, ennakointia ja olosuhteiden vertailua eri kiinteistöjen välillä”, Vitikka kertoo.

PoC:ista konkreettisiksi liiketoimintahyödyiksi

Ideasta on pitkä matka siihen, että datan pohjalta voidaan esimerkiksi ennustaa. Palvelumuotoilu on usein tärkeä osa analytiikkaratkaisua. Tavoitteena on ymmärtää tietovirrat ja prosessit, jotta data saadaan tukemaan liiketoimintaa.

Elisan palvelusprint

Ideoiden konkretisointi PoC:lla eli proof of conceptilla auttaa ymmärtämään, onko se sellaisenaan toteutuskelpoinen vai ei. PoC:in epäonnistuminen ei tarkoita, että idea olisi huono tai ettei toteutukseen ole osaamista – epäonnistumista ei pidä pelätä. PoC:in tulokset ohjaavat idean kehitystä ja iterointia, mikä vie lopulta onnistumiseen.

Asiakkaan ei tarvitse olla datan käsittelyn ammattilainen. Elisan asiantuntijat ehdottivat proaktiivisesti ratkaisutapoja. Palvelun kehittämisessä edettiin joustavasti ja tilanteeseen mukauduttiin aina kun eteen tuli jotain uutta tai lisättävää.
– Jani Vitikka, energiamanageri, SOK

Näin Smart Buildingin liiketoimintahyödyt näkyvät jo vuoden käytön jälkeen:

  • Alustalla hallittujen kiinteistöjen kulutuksia on pudotettu tinkimättä olosuhteista.
  • Datan pohjalta on tunnistettu esimerkiksi vikatilanteessa olevia laitteita tai muita kulutusta nostavia asioita, joita ei ennen olisi välttämättä löytynyt.
  • Visualisoidut raportit helpottavat nopean tilannekuvan muodostamista ja energiainvestointien arviointia.
  • Uusia säästö- tai investointimahdollisuuksia on tunnistettu analytiikan avulla.

 

Smart Building tuo jopa 10 000 euron vuosittaiset säästöt per kiinteistö – lue lisää!

Teknologisesti kiinnostava kokonaisuus

Smart Building rakennettiin Microsoftin kanssa viimeisimmillä teknologioilla. Toteutuksessa hyödynnettiin tehokkaasti Microsoft Azure -pilvipalveluita ja Microsoft Power Platform -komponentteja.

Microsoftin teknologioiden hyödyntäminen näkyy myös käyttäjälle. Microsoft Power BI -käyttöliittymä on tuttu ja intuitiivinen heille, jotka ovat käyttäneet aikaisemmin muita Microsoftin tuotteita.

Pellin alla Microsoftin komponentit täyttävät hyvin paikkansa. Niillä on onnistuttu rakentamaan koko putki datan keruusta sen visualisointiin ja esittämiseen.

Microsoftin dataputki.

Smart Building laittaa dataputken koville. Se käsittelee isoja määriä aikasarjadataa, joka tulee pitkältä aikaväliltä. Se paljastaa nopeasti teknologisen toteutuksen pullonkaulat. Microsoft Azure -pilvipalveluiden skaalautuvuuden ansioista, Smart building -ratkaisua voidaan laajentaa tarpeen mukaan entistä laajemmaksi.

Vaikka toteutus on hyvin toimialaspesifi, Smart Buildingin analogia skaalautuu moneen muuhun business caseen.

Kysy lisätietoja Elisan asiantuntijoilta

Elisan datan ja analytiikan osaaminen kattaa ymmärryksen läpi koko putken liiketoiminnan tarpeesta teknologiseen toteutukseen. Microsoft-teknologioiden tunteminen ja niiden tehokas hyödyntäminen näkyvät asiakkaalle tyypillisesti tietoturvallisuutena, ketteryytenä ja helpompana kokonaisuuden hallintana.

Tutustu Elisan osaamiseen:

IoT-palvelut
Data ja automaatio liiketoiminnan hyödyksi