Teemu J. Tiainen: Kumppanuus takaa hyvät yöunet

Lukuaika 2 min

Hyvä verkonhallintapalvelujen kumppani takaa, että tietoverkoista vastaavat henkilöt voivat nukkua yönsä hyvin.

Lupaus hyvistä yöunista on iso asia huolien täyttäminä aikoina. Yritysten tietoverkoista vastaavien unet takaa se, että verkon hallinta- ja palvelukeskusta (NOC, Network Operations Center) operoivan kumppanin asiantuntijatiimi valvoo 24/7 ja varmistaa, että verkkoympäristö ja palvelut toimivat.

NOC-palvelun asiantuntijat ennakoivat, havainnoivat ja reagoivat verkossa tapahtuviin muutoksiin ja estävät riskien realisoitumisen ongelmiksi. Kyseessä on vahva luottamussuhde, jossa asiakas tietää, että toiminta on läpinäkyvää ja häiriöihin tartutaan proaktiivisesti.

Tavoitteet liiketoiminnan mukaan

Kumppanuuteen liittyy palveluntarjoajan asiakaskeskeisyys ja palveluhalu sekä palveluiden kehittäminen asiakkaan muuttuviin liiketoimintatarpeisiin. Kumppanuuden alkutaipaleella muodostetaan yhdessä käsitys asiakkaan liiketoiminnan tavoitteista, verkkoratkaisujen roolista, niiden ylläpidon ja kehittämisen tavoitetilasta sekä toimenpiteistä ja toimintavoista, joilla tavoitteet saavutetaan. Kaikkea ei tehdä kerralla, vaan kehitystä tehdään suunnitelmallisesti jatkuvana prosessina.

NOC-asiantuntijoiden ensisijaisena yhteistyökumppanina on yrityksen oma IT-osasto, joka vastaa palveluiden toimivuudesta omille loppukäyttäjilleen. Kun NOC-palvelu tunnistaa verkkoympäristöstä nousevia riskitekijöitä proaktiivisesti, verkkoympäristöstä aiheutuvat ongelmat eivät vaikuta loppukäyttäjäkokemukseen. Tämä on melkoinen edistysaskel menneeseen maailmaan verrattuna, jossa jokapäiväisiä tietoverkkohäiriöitä korjattiin reaktiivisesti.

Havaitsee ja reagoi

Asiakasympäristöissä, joissa on runsaasti erilaisia laitteita, palvelun automatiikkaa hälyttää, jos sovitut raja-arvot ylittyvät tai alittuvat. NOC-asiantuntijat tarttuvat häiriötilanteen uhkaan ja analysoivat, miten tilanne ratkaistaan niin, ettei palvelun laatu kärsi tai palvelukatkoja pääse syntymään.

Verkkoympäristöt laajenevat ja verkon reuna siirtyy lähemmäs käyttäjiä, jolloin näkyvyys koko infrastruktuuriin korostuu. Tänä päivänä sovellukset ja data sijaitsevat hajautetusti pilvessä, konesaleissa, käyttäjän päätelaitteessa tai kaikissa näissä. Nämä tekijät korostavat verkkoympäristöjen hallinnan merkitystä. Nykyaikainen NOC-palvelu vastaa siitä, että muutokset ja häiriöhallinta suoritetaan jouhevasti, tietoturvallisesti ja tehokkaasti läpi koko palveluympäristön.

Sujuva palvelukokemus

Kattava NOC-palvelu tarjoaa asiakkaalle sujuvan palvelukokemuksen. Asiakkaan pääkäyttäjät näkevät palveluportaalista verkon reaaliaikaisen tilanteen. Toinen merkittävä asia on se, että yrityksen verkosta vastaavat saavat NOC-asiantuntijoilta aina nopeaa palvelua muutos- ja ongelmatilanteissa. Nimetty palvelutuotantopäällikkö vastaa verkko- ja tietoturvapalveluiden jatkuvasta kehittämisestä asiakkaan liiketoiminnan tai tarpeiden muuttuessa ja sovitun kehityssuunnitelman mukaan.

NOC-palvelu huolehtii, että verkkoympäristöt pysyvät arkkitehtuurin ja odotuksien mukaisena, jotta verkko- ja tietoturvaelementit tukevat yrityksen liiketoimintatarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. NOC-palvelun elinkaarenhallinta perustuu ITIL-viitekehykseen varmistaen, että palveluprosessit, ympäristö ja teknologia pysyvät ajantasaisina.

Sertifioitu ja todistetusti toimiva palvelutuotantomalli

NOC-palvelu toimii tiiviissä yhteistyössä SOC-palvelun (SOC, Security Operations Center) kanssa. Yhteistoimintaa tukee niiden takana oleva samanlainen ajatus- ja toimintamalli: valvo, reagoi ja palaudu.

NOC-palvelussa NOC-asiantuntija omistaa viankorjauksen elinkaaren ja varmistaa, että häiriötilanne poistuu joko omilla tai kolmannen osapuolen toimenpiteillä. Palvelutuotantoprosessimme on ISO27001 sertifioitu. Tämä takaa, että varmistamme järjestelmällisesti palvelutuotantoalustojemme ja -prosessiemme ajantasaisuuden ja laadukkuuden.

Verkonhallinta- ja tietoturvapalvelut perustuvat Elisan asiantuntijoiden osaamiseen, asiakkaiden kanssa vuosien saatossa huippuunsa kehitettyihin prosesseihin sekä NOC-palveluiden tuottamiseen kehitettyyn palvelualustaan ja työkaluihin. Niiden päälle on rakennettu vaikuttava integraatiokyvykkyys, palvelukyky sekä halu tuottaa aina asiakkaan liiketoimintatarpeisiin sopivia palveluita ja ratkaisuja.

Lue myös

Oletko jo tutustunut Älykkääseen verkkoon?

Hyvä IT on lähes näkymätöntä

Vakioitua tehokkuutta NOC-palvelun avulla, case Stanley Security

Elisa vei Valmetin tietoverkon 2030-luvulle

Kirjoittanut

Teemu J. Tiainen
Business Lead, Cyber Security Services

Kirjoittaja työskentelee Elisan Yritysasiakasliiketoiminnassa Kyberturvapalveluiden Business Leadina. Teemulla on liki 20 vuoden kokemus verkkoihin, tietoturvaan sekä kyberturvaan liittyvien palveluiden tuottamisesta ja johtamisesta kattaen niin tekniset kuin hallinnolliset ulottuvuudet kotimaisessa sekä kansainvälisessä kehyksessä.