Vastuulliset valinnat vaikuttavat yritysten IT-investointeihin korona-aikanakin

Lukuaika < 1 min

Energiatehokkaat konesalit yksi tie hiilineutraaliuteen

Pitkään jatkunut koronatilanne ei ole hiljentänyt yritysten investointeja ympäristömyönteisiin teknologioihin. Tästä esimerkkinä on energia-alalla toimiva eSett, joka halusi uudistaa konesalinsa vastaamaan kasvaviin toiminta- ja nopeusvaatimuksiin energiatehokkaasti ja hiilineutraalisti.

eSett Oy tekee sähkön toimituksiin liittyvät sähkömarkkinoiden taseselvitykset pohjoismaisille asiakkailleen. eSettin palveluja kehitetään parhaillaan tukemaan sähkömarkkinoiden muuttumista yhä tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi.

”Sähkömarkkinoiden kehittyminen ja digitalisaatio luovat uusia mahdollisuuksia lisätä puhtaan energian käyttöä ja tuotantoa merkittävästi. IT-ratkaisujamme uudistamalla pystymme myös pienentämään oman toimintamme hiilijalanjälkeä”, sanoo eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen.

Elisa valikoitui eSettin kumppaniksi uudistamaan yhtiön konesali- ja kapasiteettipalvelut.

Hiilineutraalina ja laatuun panostavana toimijana Elisa vastasi hyvin eSettin tarpeisiin konesalien uudistamisesta. Elisan konesalien hukkalämpö on otettu hyötykäyttöön ja sitä ajetaan mm. kaukolämpöverkkoon. Vaativan projektin toimitus eSettille onnistui erinomaisesti koronapandemian aiheuttamista poikkeusolosuhteista huolimatta.

Konkreettisia keinoja konesalien energiansäästöön liittyen ovat sähkönkulutuksen jatkuva mittaaminen sekä rakenteiden, laitteiden ja prosessien kehitystyö. Esimerkkejä tästä ovat jäähdytys ja hukkalämmön talteenotto, palvelinlaitteiston virtualisointi sekä hallintajärjestelmät. Laitekaappien energiankulutusta mittaamalla sekä laitekaappien määrän ja kertoimen avulla voidaan selvittää konesalien päästöt. Täten energiankulutuksen vähentämisestä tehdään suunnitelmallista.

eSett tekee taseselvitystä sähkömarkkinoille Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, sekä hoitaa markkinaosapuolten laskutusta taseselvitysmallin mukaisesti. Yhtiön operatiivinen toiminta alkoi vuonna 2017, ja sen pääpaikka on Suomessa.

Lue myös

Valitseeko yrityksesi ympäristöystävällisen ratkaisun?

Mika Kytövaara: Palveluiden jatkuva kehittäminen vauhdittaa liiketoimintaa

Vastuullisuus on yksi Elisan keskeisiä arvoja ja muutoksen tekijä

Avainlippu-merkki viestii Elisan palveluiden kotimaisuudesta