Vastuullisuus on yksi Elisan keskeisiä arvoja ja muutoksen tekijä

Lukuaika 2 min

Vastuullisuus on Elisalla tapa muuttaa maailmaa paremmaksi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Digitaalisella vastuulla on Elisalla erityinen asema.

Kyberturvallisuusharjoitukset yhdessä Suomen ja Viron viranomaisten ja huoltovarmuuskriittisten yritysten kanssa on esimerkki vastuullisuudesta, joka on Elisalla kirjattu arvoihin ja on ollut osana strategiaa jo vuodesta 2009.

“Elisalla vastuullisuuden peruspilareita ovat digitaalinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu, joiden toteutumisesta se huolehtii aktiivisesti. Samalla se kannustaa ja tukee myös asiakkaitaan ja sidosryhmiään heidän vastuullisuustavoitteissaan”, kertoo Minna Kröger, Elisan yritysvastuujohtaja.

Digitaalista vastuuta on turvallisten tietoverkkojen takaaminen

“Yhteiskunnassa yhä useammat asiat hoidetaan verkossa. Turvalliset ja vakaat mobiili- ja laajakaistayhteydet, digitaaliset palvelut sekä ihmisten yksityisyys luotettavassa digitaalisessa ympäristössä ovat asioita, joista otamme erityistä vastuuta”, Kröger sanoo

Kyberturvallisuuden merkitys korostuu muuttuvassa maailmassamme. Tietoverkkojen suojaaminen kyberrikollisuudelta on osa Elisan palveluita ja kyberturvallisuutta ja tietoisuutta sen merkityksestä parannetaan koko ajan.

“Kyberturvan takaaminen ja kehittäminen verkossa on osa digivastuuta. Olemme keskeinen toimija Suomen kansallisen televiestintä- ja ICT-palvelujen toimitus- ja huoltovarmuuden turvaamisessa.”

”Koronapandemian aikana olimme myös varmistamassa yhteiskunnan ja yritysten toimintaa etäyhteydessä. Suomessa Elisa on mukana myös viranomaisten ja yritysten välisissä kriisi- ja jatkuvuusharjoituksissa sekä suunnittelussa että osallistujana”, Kröger kertoo.

Vastuullisuuteen kuuluu myös se, että kaikki voivat käyttää digitaalisia palveluita paikasta riippumatta. Elisan mobiiliverkko ulottuukin yhä harvempaan asutuille alueille. 5G-mobiiliverkko kattaa jo 70 prosenttia suomalaisista yli 150 paikkakunnalla.

Ympäristövastuu on myös hiilikädenjäljen kasvattamista

Hiilikädenjäljen kasvattaminen eli omien asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentäminen on Elisalle yhtä tärkeää kuin yrityksen oman toiminnan ekologisuus.

“Tästä yhtenä esimerkkinä on yrityksille Elisa Palvelupäätelaite -palvelu, jossa kännyköiden elinkaaresta huolehditaan ympäristöystävällisesti. Elisan toimintojen päästölaskennassa suurin osa päästöistä tulee toimitusketjusta, kuten esimerkiksi ostetuista laitteista ja palveluista. Haluamme siksi edistää niiden ympäristöystävällistä valmistamista ja kierrättämistä”, Kröger sanoo.

Elisan oma toiminta on ollut hiilineutraalia jo vuodesta 2020 lähtien.

“Käytämme toiminnoissamme uusiutuvaa sähköä, joka tehdään tuuli- tai vesivoimalla. Suosimme myös etäkokouksia matkustamisen sijasta. Hyödynnämme myös isojen konesaliemme hukkalämpöä kaukolämpöverkossa.”

”Esimerkiksi konesalimme Tapiolassa on osallistunut Espoon kaukolämmön tuottamiseen jo vuosikymmenen ajan ja uutena mukaan tullut Säterin Datakeskus on jopa hiilinegatiivinen”, Kröger kertoo.

Sosiaalinen vastuu on maailmanlaajuista työtä

Sosiaalinen vastuullisuus on reilun, tasa-arvoisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan digitaalisen yhteiskunnan edistämistä. Siihen kuuluu muun muassa digitaalisten palveluiden saavutettavuus, johon Elisa on satsannut erityisesti vuodesta 2021 alkaen.

“Meillä sosiaalinen vastuu alkaa jo vastuullisuudesta työnantajana. Meille on tärkeää, että työpaikoillamme ei syrjitä ketään esimerkiksi iän, uskonnon tai kansallisuuden takia. Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti rekrytoinnissa, palkkauksessa ja urakehityksessä”, Kröger luettelee.

Sosiaalinen vastuu ulottuu palveluista tuotteisiin ja maailmalle.

“Teemme kansainvälisten kumppaneidemme kanssa jatkuvaa yhteistyötä varmistaaksemme vastuulliset tuotteet ja tuotantoketjut. Näin voimme taata myös asiakkaillemme tuotteet, joiden tuotannossa valvotaan ihmisoikeuksia ja ympäristötavoitteita”, Kröger sanoo.

Elisa seuraa muun muassa, että sen tuotteiden valmistuksessa ei käytettäisi lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa tai lahjontaa. Vuonna 2021 tehtiin yhteensä 71 vastuullisuusauditointia, joiden tuloksena ei hylätty yhtään yhteistyökumppania.

Taloudellista vastuullisuutta veroilla ja investoinneilla

Elisa on Suomessa kolmanneksi suurin yhteisöveron maksaja. Lisäksi Elisa investoi ja kehittää yhteistyössä yritysten kanssa koko ajan uutta sekä tukee startupeja ja näiden innovaatioiden kehitystyötä.

“Kun Elisa kehittää tuotteitaan ja palveluitaan, syntyy myös keksintöjä, joita voidaan patentoida. Elisa on ollut viime vuosina yksi eniten patentteja hakevista yrityksistä Suomessa. Elisalla on 265 patenttia ja patenttihakemusta, jotka liittyvät suurelta osin verkkojen ja palvelujen kehittämiseen, ylläpitoon ja valvontaan, sekä automatisoituun saatavuuden varmistukseen ja viankorjaukseen”, kertoo Kröger.

“Elisan mobiili- ja kiinteät liittymät sekä niihin liittyvät palvelut ovat avainlipputuotteita.”

”Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja Suomessa, osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen. Tämä on myös tärkeä osa vastuullisuuttamme”, Kröger summaa.

Lue lisää Elisan vastuullisuudesta. Olemme Juuriaan myöten suomalainen  – jo 140 vuotta!

Elisa tuntee vastuunsa

Lue myös

Valitseeko yrityksesi ympäristöystävällisen ratkaisun?

Kohti nollapäästöjä

Vastuullisuus alkaa siitä, mihin lainsäädäntö loppuu