Valitseeko yrityksesi ympäristöystävällisen ratkaisun?

Lukuaika 2 min

ICT-alalla on merkittävä rooli maailman hiilijalanjäljen pienentämisessä. Alan johtavien yritysten tilaamassa kestävän kehityksen SMARTer 2020 -raportin mukaan ICT-palveluiden avulla voidaan saavuttaa jopa 16 prosentin hiilidioksidipäästöt maailmanlaajuisesti. Luku on merkittävä.

Voimakas digitalisoituminen vahvistaa merkittävästi päästösäästöjen potentiaalia. Esineiden internet (IoT) on perusta, jolle on tarkoituksenmukaista rakentaa tiedonsiirtoa ja -käsittelyä vaativat vaiheet.

Arvioiden mukaan lähes kaksi kolmasosaa potentiaalista syntyykin älykkäämpien ratkaisuiden avulla erityisesti maataloudessa, rakentamisessa, liikenteessä ja energiantuotannossa.

Yrityksille vähähiilisyys ja kestävä kehitys ovat myös tehokkuus- ja mainekysymyksiä. Suomalaisyrityksissä ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuudet onkin jo tunnistettu. Sitran Taloustutkimuksella teettämän tuoreen kyselyn mukaan suuri enemmistö (75 %) yrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisyyttä tärkeinä strategisen kilpailukyvyn lähteinä nyt tai tulevaisuudessa. Lisäksi 83 prosenttia yrityksistä pitää ilmastonmuutosta merkittävänä omalle toiminnalleen.

Toimialoista tärkeinä näitä pitävät etenkin energia, ympäristöalat sekä metsä- ja paperiteollisuus. Toisessa ääripäässä on metalliteollisuus.

ICT:n roolin ratkaisee sekä se kuinka nopeasti uusia vaihtoehtoja on käytettävissä ja millä vauhdilla asiakkaat niihin tarttuvat. Viime vuonna Elisan asiakkaat valitsivat ympäristöystävällisiä ICT- ja online-ratkaisuja, joilla saavutettiin lähes 31 000 tCO2 hiilidioksidipäästöjen säästöt. Tulos on 41 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja vastaa säästönä kuuden avaruussukkulan lennon aiheuttamaa päästöä. Erityisesti vuorovaikutusratkaisuiden ja pilvipalveluiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Säästö tulee lähes yksinomaan liikkumisen päästöjen vähenemästä.

Tähän omien asiakkaidemme käyttöön perustuvan arvion perusteella voidaan sanoa, että Suomen 320 kuntaa ja yli 300 000 yritystä voisivat saavuttaa merkittäviä hiilidioksidisäästöjä siirtymällä aktiivisesti virtuaalineuvotteluihin ja mahdollistamalla etätyön. Pelkästään näin aikaan saatava hiilidioksidipäästöjen säästö olisi arviolta 1 000 000 tCO2, mikä vastaa yhden tulivuoren keskimääräistä vuosipäästöä.

Pilvipalvelinten saatavuus tietysti lisää pilveen rakennettujen palveluiden määriä. Palvelintilan rajoittamattomuus, helppous ja edullisuus voivat kasvattaa arkistotilan tarvetta suhteessa jopa enemmän kuin fyysisten asiakirjojen arkistoa. Ciscon selvityksen mukaan kolme neljästä datakeskuksesta on pilvikeskus vuoteen 2018 mennessä. Näiden energiatehokkuus perinteiseen ratkaisuun verrattuna on lähes 90 prosenttia parempi.

Elisa kantaa oman vastuunsa vähähiilisen energiankäytön osalta hankkimalla uusiutuvaa energiaa kulutuksensa verran. Näin oman toimintamme hiilijalanjälki vuonna 2014 oli n 56 500 tCO2, mikä vastaa enää noin 6 500 suomalaisen hiilijalanjälkeä. Pudotusta vuodesta 2010 on reilu kolmannes.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen edistävät päästövähennyksiä. Lisäksi ne kirittävät innovaatioita ja cleantechia. Suomen erityinen vahvuus on, että yrityksillämme on pitkäaikaista osaamista energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäjinä ja potentiaalia vientimarkkinoille.

Global Commissionin tuore raportti Better Growth, Better Economy – The New Climate Economy Report avaa selkeällä tavalla ilmastonmuutokseen liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia. Raportti osoittaa, että ilmastonmuutoksen hillintä ja taloudellinen kasvu kulkevat käsi kädessä – toisin kuin tähän asti on uskottu. Ratkaisevaan asemaan nousevat muun muassa kaupunkisuunnittelu, maankäytön tuottavuus ja energiajärjestelmien uudistaminen.

Edessämme on ainutlaatuinen ja nopea siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja seuraavien 15 vuoden aikana tehtävät päätökset ovat ratkaisevan tärkeitä niin maailmantalouden kuin ilmastonkin kannalta. Suomi on hyvissä asemissa selviytyäkseen historiallisen muutoksen voittajien joukkoon, tähänastisten näyttöjen perusteella se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Asiakkaat ratkaisevat, kuinka nopeasti menemme kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Lue myös

Vastuullisuus alkaa siitä, mihin lainsäädäntö loppuu

Kohti nollapäästöjä

Vastuulliset valinnat vaikuttavat yritysten IT-investointeihin korona-aikanakin – energiatehokkaat konesalit yksi tie hiilineutraaliuteen

Vastuullisuus on yksi Elisan keskeisiä arvoja ja muutoksen tekijä