5G-privaattiverkko innovaatioiden testiympäristönä

Lukuaika 3 min

Elisan Porin Satamaan toteuttama avoin Robocoast 5G-privaattiverkko auttaa yrityksiä testaamaan mobiiliteknologiaa hyödyntäviä innovaatioita ennen niiden käyttöönottoa.

Uusia liiketoiminnan tehostamismahdollisuuksia etsitään nyt aktiivisesti muun muassa 5G-verkkoteknologian parista.

Esimerkiksi Satakunnassa alueen automaatioon ja robotiikkaan keskittynyt yritysklusteri pääsee pilotoimaan 5G:n mahdollisuuksia Robocoastin Porin satamaan toteuttamassa Elisan 5G-privaattiverkossa.

Yritykset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää sitä testatessaan uusia mobiiliteknologiaa hyödyntäviä innovaatioita ennen niiden käyttöönottoa.

Elinkeinoyhtiö Prizztech Oyn koordinoima Robocoast tukee hankkeillaan yritysten kasvua ja toimintaedellytyksiä. Euroopan komission hyväksymänä European Digital Innovation Hubina (DIH) toimiva Robocoast edistää digitaalista siirtymää esimerkiksi robotiikan, IoT:n, tekoälyn ja kyberturvallisuuden saroilla.

5G-privaattiverkko kiinnostaa myös valmistavassa teollisuudessa

”Yrityksillä on vahva usko siihen, että 5G-privaattiverkot yleistyvät nopeasti myös tehtaissa”, kertoo Robocoastin vetäjä Mikko Puputti. ”Vähitellen ne syrjäyttävät perinteiset yritysverkot ja mahdollistavat Teollisuus 4.0:n, jossa jokaisella koneella ja laitteella on oma IP-osoite ja sensoreita voidaan hyödyntää entistä kattavammin.”

Elisan Porin Satamaan toteuttamassa avoimessa Robocoast 5G-privaattiverkossa on käytettävissä kolme erillistä mobiiliteknologiaa: 5G, NB-IoT ja LTE-M.

Palveluun kuuluu myös IoT-sensoritiedon keruualusta, jolla voidaan esimerkiksi harmonisoida eri valmistajien sensoreista kerätty data niin, että se näkyy asiakasympäristössä yhdenmukaisena. Tarjolla on myös Ethernet-palvelu, johon testaava yritys voi kytkeä vaikkapa oman palvelimensa, jolla ohjaa 5G-verkossa olevaa laitetta.

Porin Satama-alueen 5G-privaattiverkko

Tieto auttaa tekemään päätöksiä

”Suurimmalle osalle pk-yrityksiä oman 5G-privaattiverkon rakentaminen testiympäristöksi on merkittävä kustannus”, Mikko Puputti muistuttaa.

”Meidän tavoitteenamme on tarjota alusta, jossa jokainen voi kätevästi ja ilman isoja investointeja selvittää, mitä hyötyä 5G-privaattiverkko voi heidän liiketoiminnalleen tuottaa. Saadun tiedon varassa on huomattavasti helpompi ryhtyä miettimään käyttöönottoa ja sen mukanaan tuomia investointeja.”

Robocoastia kiinnostaa myös satamalogistiikan kehittäminen. Etenkin datan automatisointi ja kyberturvallisuuden varmistaminen ovat teemoja, joihin Porin satamaan rakennetussa testiympäristössä kiinnitetään erityistä huomiota.

Yrityksiäkin on jo ilmoittautunut mukaan. Yksi Elisan Porin Satamaan toteuttaman avoimen Robocoast 5G-privaattiverkon pilottivaiheen hyödyntäjistä on satamalogistiikan optimointiin erikoistunut Huhtaware Oy, joka etsii testausvaiheeseen sopivia kohteita aidosta satamaympäristöstä.

”Normaalin matkapuhelinkäytön ohella tarkoituksenamme on testata erityyppisiä IoT-kohteita kuten liikkuvan ajoneuvon kameraa ja konttien paikkatietoja välittävää ratkaisua”, kertoo Jori Huhtaniemi Huhtaware Oy:stä. ”Lisäksi tutkimme tarkalla silmällä itse kehittämämme automaattitarttujan toimintaa.”

Automaattitarttujan avulla Huhtaware pyrkii automatisoimaan kappaletavaran käsittelyn satamassa mahdollisimman pitkälle hyödyntämällä anturitekniikan ja 3D-konenäön kaltaisia ominaisuuksia.

Tarkoituksena on skannata ruuman tilavuus ja puutavarapaketin koko muutamassa sekunnin kymmenesosassa ja näin viedä jokainen kuorma mahdollisimman nopeasti optimoituun kohtaan.

”Automatisoitu Tetris” edellyttää huippuluokan kameratekniikkaa ja kovaa laskentatehoa, jotta suunnitelmallisuus seuraavan kuorman sijoituspaikasta pitää loppuun saakka.

”Ratkaisuissamme on useita osa-alueita, joissa nopea 5G on suorastaan välttämätön”, Jori Huhtaniemi painottaa. ”Tällainen testiympäristö antaa arvokasta kokemusta huippunopean verkon hyödyntämisestä sekä ylipäätään uuden tekniikan käytöstä.”

Nyt on aika hypätä 5G-junaan

Jori Huhtaniemi on varma, että 5G-mobiiliteknologia laajenee nopeasti useisiin uusiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Nopea, luotettava ja lyhyellä viiveellä toimiva verkko mahdollistaa satamaan täysin uudenlaisen toimintatavan, jossa robotiikan, automaation, koneoppimisen, konenäön ja ennustettavuuden kaltaisilla ominaisuuksilla on koko ajan suurempi merkitys.

Robocoastin Mikko Puputti näkee mahdollisuudet samansuuntaisina ja toivookin, että mahdollisimman moni yritys saapuisi Porin satamaan selvittämään, millaista lisäarvoa 5G-verkko voisi heidän liiketoiminnalleen tuoda. Täysiverisen 5G-ympäristön uutuusarvo on jo ehtinyt herättämään kiinnostusta – nyt on oikea hetki katsoa, kuinka yritysten odotusarvot oikeasti toteutuvat.

Vuoden mittaisen pilottijakson jälkeen Robocoastin suunnitelmissa on jatkaa testiympäristön ylläpitoa. Näin sekä pk-yritykset että korkeakoulut voisivat vastaisuudessakin testata innovatiivisia ratkaisujaan aidossa 5G-ympäristössä, joka päivittyisi mobiiliteknologian kehittymisen mukana ja tarjoaisi kiinnostavia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Porin Satama-alueelle toteutettu Elisan 5G-privaattiverkko tarjoaa todellista tilannetta vastaavan testiympäristön, mutta loppujen lopuksi kokonaisuuden onnistuminen lähtee yrityksistä itsestään – niiden omasta toiminnasta ja kyvystä löytää oikeita ratkaisuja itselleen merkityksellisiin käytännön tilanteisiin.

Vaikka 5G:stä on puhuttu jo pitkään, se on kuitenkin vasta aivan elinkaarensa alkuvaiheessa – suuriakin kehitysloikkia on odotettavissa vielä usean vuoden ajan.

Juuri siksi mahdollisuuksien selvittäminen on syytä aloittaa saman tien.

Porin Satamassa sijaitseva Robocoast 5G-testiympäristö on toteutettu EAKR-rahoitteisen Robocoast R&D Center – Robotics Living Lab for Companies -hankkeen toimenpiteenä.

Kuvat: Porin Satama

Lue myös

Elisan ja Porin Sataman 5G-privaattiverkkohankkeen lehdistötiedote

Digitalisaatio parantaa merenkulun turvallisuutta

Tutkimus: Suomalaisyritykset investoivat nyt 5G-teknologiaan

HaminaKotka Satama testaa 5G-privaattiverkon mahdollisuuksia