Miten kilpailuttaa IT-ympäristö? Lue vinkit

Lukuaika 2 min

Jos isojen IT-ympäristöjen kilpailutuksia tehtäisiin uudella tavalla, se säästäisi merkittävästi IT-ympäristön kokonaiskustannuksissa. Samalla organisaatio saisi modernin kehittyvän IT-ympäristön.

IT-ympäristön kehittämisessä ja kilpailutuksessa kannattaa pyristellä irti menneisyyden kahleista ja painolastista. Uudella tavalla toimien IT-ympäristö toimii tehokkaammin ja tukee paremmin yrityksen liiketoimintaa.

Elisan yritysasiakkaiden CTO Ville Rautio ja IT-asiantuntijapalvelujen johtaja Olli Pikkarainen kertovat, miten uusi ajattelumalli IT-ympäristön kilpailutuksessa toimii ja mitä hyötyä siitä on.

IT:n kilpailuttaminen tarvitsee liiketoimintalähtöisen näkökulman

Perinteisesti IT-ympäristö on kilpailutettu infra- ja komponenttilähtöisesti. Ja siihen on historialliset syynsä.

“Kun yritys hankkii palvelimia, muistia, levytilaa ja muita IT-infran komponentteja, niille pyydetään yksikköhinnat, joita on helppo verrata”, Ville Rautio sanoo ja jatkaa:

“Tämä ei kuitenkaan vielä takaa, että liiketoimintasovellukset toimisivat odotetusti ja liiketoimintajohtaja tietäisi, millaiset IT-kustannukset kunkin sovelluksen toiminnasta aiheutuu. IT-ympäristön kokonaiskustannusten optimointi on myös vaikeaa vanhalla tavalla toimien.”

“Jos IT-ympäristön kilpailutuksia tehtäisiin liiketoimintalähtöisellä tavalla, se toisi ison säästöpotentiaalin IT-ympäristön kokonaiskustannuksiin. Olen usein arvioinut, että rönsyisen IT-ympäristön kustannuksista saadaan pois 10–40 prosenttia, kun kokonaisuus rakennetaan uudestaan sovelluksista käsin ja luodaan tehokkaat liiketoimintalähtöiset tavat tuottaa tarvittavat IT-palvelut mahdollisimman automatisoidusti”, Olli Pikkarainen kertoo.

Entä jos IT-ympäristön toimivuutta mitattaisiin sovellusten käytettävyydellä?

IT-ympäristön kehittämisessä ja kilpailutuksessa ajattelumalli kannattaa kääntää infra- ja komponenttilähtöisestä liiketoimintalähtöiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että aluksi mietitään, mitkä ovat tarpeelliset ja tärkeät liiketoimintasovellukset ja -palvelut, mikä niiden elinkaari on ja missä vaiheessa elinkaarta ne ovat.

Jokaisesta sovelluksesta määritetään niin käytettävyys, vaste-aika, datan sijainti ja muut tärkeät reunaehdot. Kilpailutuksessa IT-ympäristön toimivuutta mitataan sovellusten käytettävyydellä eikä komponenttien toimivuudella.

“Liiketoimintalähtöisessä kilpailutuksessa toimittajat pystyisivät tarjoamaan sovelluksille kaikista järkevimmän IT-kokonaisuuden, jossa kustannukset on optimoitu ja joka mahdollistaa jatkuvan kehittämisen”, Pikkarainen sanoo.

“Liiketoimintajohtajatkin ymmärtävät paremmin, mitä mikin asia maksaa, kun IT-ympäristö hinnoitellaan sovellusten toimivuuden mukaan. Kilpailutetaan esimerkiksi se, kuinka paljon organisaation CRM-järjestelmän IT-ympäristö maksaa kuukaudessa per käyttäjä”, Rautio lisää.

Miksi liiketoimintalähtöinen näkökulma ei sitten ole vielä yleistynyt IT-ympäristöjen kilpailutuksissa?

“Koska muutos ei ole yksinkertainen vaan vaatii paljon valmistelevaa työtä. Kaikki teknologiat ovat uuteen toimintatapaan jo valmiita, mutta kyse on ennen kaikkea kulttuurin, prosessien ja raportoinnin muutoksesta. Siksi muutoksessa kestää kaikista sen hyvistä puolista huolimatta”, Rautio vastaa.

Näin pääset käyntiin IT-ympäristön kehittämisen uudessa ajattelutavassa

Apua ajattelutavan muutokseen on saatavilla. Elisan hybridipilven strategiakonsultoinnin palvelu auttaa ajattelemaan uudella tavalla IT-ympäristön kehittämisessä.

“Siinä asiantuntijamme käyvät läpi asiakkaan toimintaympäristön, liiketoimintasovellukset ja niiden elinkaaren tilanteen, IT-infran ja sen kustannusrakenteen. Läpikäynnin perusteella asiantuntijamme tekevät suunnitelman, millainen olisi liiketoimintaa parhaiten tukeva hybridipilviympäristö ja millaisia kustannussäästöjä ja muita hyötyjä voitaisiin saada”, Olli Pikkarainen kertoo.

“Näin organisaatio pääse liikkeelle kevyesti, 10–20 päivän konsultoinnilla, ajattelemaan uudella tavalla. Palvelussa ei sitouduta millään tavalla Elisaan ja konsultoinnin lopputuotoksia voi hyödyntää haluamallaan tavalla.”

Elisa on neutraali hybridipilven palveluntarjoaja

Tässä vaiheessa moni saattaa kysyä, mikä on Elisan rooli IT-ympäristön ja sovelluskehityksen alueella.

“Elisa on neutraali toimija, joka pystyy tuottamaan, valvomaan ja ylläpitämään samoilla teknologioilla ja prosesseilla pilvessä ja konesalissa olevaa IT-ympäristöä ja niissä pyöriviä sovelluksia. Hybridipilven toimintamallimme perustuu pilvipalvelun prosesseihin ja malleihin, joita hyödynnetään myös asiakkaiden omissa konesaleissa. Pystymme huolehtimaan sovellusten valvonnasta ja elvytyksestä, mutta emme ole sovelluskehittäjä, emmekä ole sovelluskehittäjien tontille menossa”, Ville Rautio vastaa.

Siten Elisa sopii IT-markkinan murroksessa ICT-kumppaniksi niin isoille organisaatioille kuin sovelluskehittäjille, jotka kehittävät liiketoiminnalle tärkeitä sovelluksia isoille organisaatioille.

Lue myös:

Hyödynnä julkista pilveä turvallisesti ja kustannustehokkaasti

Tutkimus: Maailmantilanne muuttanut organisaatioiden suunnitelmia IT-infran kehittämisessä

Hybridipilven keskitetty hallinta tuo yhden näkymän yrityksen koko IT-infrastruktuuriin 

Elisan hybridipilveä hallitaan yksillä työkaluilla ja prosesseilla