Julkipilvi tukee liiketoiminnan kasvua

Lukuaika 3 min

Skaalautuvuus, palvelutuotannon automatisointi ja nopea innovointi ovat julkipilven tärkeimpiä etuja.

Julkinen pilvipalvelu, kuten Amazon AWS, Google Cloud tai Microsoft Azure, on houkutteleva ympäristö tuottaa palveluja liiketoiminnan tarpeisiin. Houkuttelevuuden vastapainona on se, että julkipilven hallinta vaatii melkoiset perustaidot, jatkuvaa pilviympäristön opiskelua sekä kykyä kehittää pilvipalveluita.

Julkiset pilvipalvelut ovat alati kehittyviä ympäristöjä, joiden palveluvalikoima muuttuu koko ajan: mikä oli eilen paras tapa tuottaa palveluja, ei ole enää huomenna sitä.

“Julkipilven lähes rajaton skaalautuvuus on yksi sen tärkeimmistä eduista. Kun palvelut vaativat lisää kapasiteettia, sitä on tarjolla”, Elisan Yritysasiakkaiden julkipilvitarjonnasta vastaava Markus Jalonen kertoo.

Skaalautuminen tapahtuu myös sovellustasolla: kun liiketoiminta kehittyy ja esimerkiksi tietokantapalvelut vaativat kehittyneempiä työkaluja, löytyy uusia ja parempia työkaluja pilven joltain reunalta.

”Pilvi ei ole pelkästään kapasiteettia, se mahdollistaa uusia tapoja tehdä, analysoida ja johtaa liiketoimintaa”, Jalonen sanoo.

Nopeita kokeiluja

Palvelutuotannon automatisointi on julkipilven iso etu. Se tarjoaa liiketoiminnalle mahdollisuuden pilotoida nopeasti uusia palveluja.

”Automatisointiketjujen avulla voidaan etukäteen ehkäistä ongelmat, koska prosessit hoidetaan joka kerta standardilla tavalla”, Jalonen kertoo.

Automatisointiin liittyy keskeisesti pilvipalvelun hallintamalli, joka määrittelee muun muassa sen, kuka saa käyttää mitäkin palveluja mistäkin ja milläkin tavalla. Palveluiden tietoturvan varmistaminen kuuluu osaksi hallintamallia.

Kolmas etu on se, että pilvialustoille kehitetään jatkuvasti uusia innovaatioita ja teknologioita, joita liiketoiminta pääsee hyödyntämään samanaikaisesti kaikkialla maailmassa. Tämä vaatii ymmärrystä ja osaamista, jotta oikeita välineitä käytetään oikeaan tarkoitukseen.

”Uusia palveluita ja uutta kapasiteettia pitää osata ottaa käyttöön hallitusti eikä niin, että kustannukset nousevat kohtuuttomasti. Tämä vaatii pilvipalvelukumppanilta perehtyneisyyttä pilven mahdollisuuksiin ja myös sudenkuoppiin.”

Kriittinen tietoliikenne

Kun liiketoiminta nojaa pilveen ja kriittisiä sovelluksia ajetaan vain pilvessä, on yrityksen olemassaolo vikasietoisen ja varmistetun verkkoyhteyden varassa. Siksi pilvipalvelukumppanin pitää pystyä tarjoamaan pilvipalvelujen asiantuntemuksen lisäksi taatut tietoliikennepalvelut sekä niille 24/7 toimiva valvonta, ylläpito ja kehityspalvelut (NOC).

Palvelun tulee kattaa sekä pilvipalveluja että tietoliikenteen palvelukerroksen, johon kuuluvat muun muassa kustannushallinta, raportointi sekä vian- ja muutoshallinta. Kumppanin laaja pilvi- ja tietoliikennearkkitehtuurin asiantuntemus takaa laadukkaan palvelukerroksen.

Kun palvelukumppanilla on tarjolla kaikki asiantuntijapalvelut, niitä ei tarvitse olla organisaation sisällä. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun sekä pilviarkkitehtuurin että tietoliikenteen hallitsevista asiantuntijoista on huutava pula ja alan sertifioinnit ovat kalliita.

Jatkuva kehitys liiketoiminnan tarpeisiin

Pilvipalveluissa kyse ei ole kerran rakennetuista palveluista vaan jatkuvasta liiketoiminnan muutoksia tukevasta palvelukehityksestä. Elisan asiantuntijat ymmärtävät asiakkaan liiketoiminnan strategiset päämäärät, joiden mukaan luodaan pilvipalveluiden kehittämissuunnitelma.

”Päivitämme kehittämissuunnitelmaa asiakastarpeiden kehittyessä ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan liiketoiminta-alueiden edustajien kanssa”, Jalonen sanoo.

Asiakkaan ja Elisan yhteistyön roolitus rakennetaan asiakaskohtaisesti sen mukaan, millainen pilvipalveluiden osaaminen ja tahtotila niiden kehittämiseen asiakkaalla on. Elisan palvelupaletti ulottuu liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä teknologiseen asiantuntemukseen ja palveluiden päivittäiseen tuotantoon.

Palveluiden käyttöönotto vaihtelee laajalla skaalalla: toiset yritykset vasta kokeilevat teknologioita ja ottavat niitä vaiheittain käyttöön, toiset taas siirtyvät suunnitelmallisesti pilvipalveluiden piiriin viemällä kaikki työkuormat pilveen. Viimeksi mainitut hakevat dynaamisuutta ja elastisuutta liiketoimintaansa maksimaalisella pilviratkaisulla.

Sovellusten modernisointi ennen pilveistämistä

Julkipilven käyttöönottoon sisältyy riski, että kustannukset räjähtävät käsiin. Riski kasvaa, jos sovellukset ovat sellaisia, etteivät ne sovellu pilvinatiiviin ympäristöön. Jos yrityksessä on vanha sovelluskanta, se pitää ensin modernisoida niin, että palvelut voidaan aidosti pilveistää.

Julkisten pilvipalveluiden käyttöön siirryttäessä tarvitaan palvelukumppani, jolla on laaja asiantuntemus.

”Kokonaisvaltainen palvelukumppani kykenee tukemaan asiakasta pilvistrategian luomisvaiheesta aina implementointivaiheeseen saakka sekä ylläpitämään pilvipalveluiden ja tietoliikenteen kokonaisuutta.”

Laaja asiantuntemus merkitsee arjen työssä muun muassa sitä, että palvelukumppani auttaa asiakasta löytämään liiketoiminnan eri kehitysvaiheissa oikeat sovellukset ja paikat työkuormille. Tämä edellyttää sitä, että kumppanin asiantuntijat ovat jatkuvasti ajan tasalla modernien pilvialustojen kehityksestä.

Julkipilviympäristöt ovat yksi modernin liiketoiminnan kivijalka. Niiden tarjoamien teknologioiden hyödyistä monet tulevat vastaan ajan kanssa.

”Yrityksissä on huomattava, että ellei niillä ole pilviympäristön tarjoamaa joustavuutta ja skaalautuvuutta, niiden mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa ovat rajoitetummat kuin pilviympäristöön nojaavilla kilpailijoilla”, Jalonen sanoo.

Yhdessä kokeneen ja asiantuntevan pilvipalvelukumppanin kanssa yritys varmistaa kilpailukykynsä ja liiketoimintansa kasvupotentiaalin hyödyntämisen pitkälle tulevaisuuteen.

Lue myös

Kustannustehokas pilvisiirtymä perustuu hyvään kokonaiskuvaan

Suunnitelmallisesti pilveen

Jokaisessa pilvessä asuu pieni verkko

Miksi jokainen yritys tarvitsee julkipilveä?