NCC:n IT-asiantuntija siirtyi Elisalle – takaisin saatiin kaksi osaajaa

Lukuaika 3 min

NCC ja Elisa ovat ottaneet käyttöön uudenlaisen yhteistyömuodon: sovellusulkoistus tuo jatkuvuutta, pienentää henkilöriskiä ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet kehittää yhteistyötä eteenpäin. Onnistumisen taustalla ovat kumppanusten yhteiset arvot.

Tälläkin hetkellä NCC:llä on käynnissä työt noin sadalla rakennustyömaalla eri puolilla Suomea. Digitalisaation hyödyntäminen, mobiliteettiin panostaminen ja modernit IT-työkalut kuuluvat NCC:n strategisiin linjauksiin – päämääränä on edelläkävijyys rakennusalan digitalisoinnissa. Kaikki Pohjoismaat kattava toiminta ulottuu koko rakentamisen arvoketjuun kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta teihin, maanrakennukseen ja muuhun infrastruktuuriin.

Suomessa NCC on linjannut, että jokaisesta työmaakopista on löydyttävä verkkoyhteys toimistoverkkoon sekä kaikkiin järjestelmiin ja sovelluksiin. NCC:n IT-järjestelmien vastuu keskitettiin vuoden 2017 alussa NCC Groupin IT-organisaatiolle. NCC Group ODIT toimii pohjoismaisena organisaationa, jossa myös Timo Mäenpää toimii IT-päällikkönä vastuualueenaan rakentamisprojektien sovellukset ja järjestelmät.

”Digitaalisuus on tänä päivänä vahvasti läsnä myös rakennusalalla. Enää ei voi ajatella, ettei maalari tai muurari tarvitse digiä – kyllä se on käytössä kaikilla ja kaikkialla. Keräämällä digitaalisesti tietoa rakennusprojektin eri vaiheista tuemme laadunvarmistusta. Asiakkaamme puolestaan odottavat, että rakennukset ovat älykkäitä. Tämän takia NCC satsaa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen niin työmaille kuin asumiseenkin”, Timo kertoo.

IT:n on tunnettava liiketoiminnan tarpeet

Timo aloitti uransa 90-luvulla rakennusalan yrittäjänä. Sitten hän kouluttautui IT-alalle Australiassa – ja harrastuksesta muodostui uusi ura. Käytännön kokemus rakentamisesta on antanut vankan perustan alan järjestelmien kehittämiseen.

Timon mukaan IT:n rooli on muuttunut digimurroksen myötä. Enää IT ei istu norsunluutornissaan kehittämässä ratkaisuja oletettuihin tarpeisiin. Suunnittelun lähtökohtana ovat aina liiketoiminnan tarpeet ja aidot kipupisteet.

NCC:n IT-ympäristölle on ominaista taustajärjestelmien suuri määrä, laajasti liikkuvat käyttäjät ja rakennusalan tiukka regulaatio. Pienten katteiden toimialalla IT:n on palveltava kustannustehokkaasti liiketoimintaa, ja tiukassa kilpailussa on pystyttävä kehittämään ketterästi myös uusia ratkaisuja rakennusalan ammattilaisten työn tueksi.

Mobiilisovellukset kulkevat mukana työmailla

NCC on tehnyt tiivistä sovelluskehitysyhteistyötä Elisan kanssa noin neljän vuoden ajan. Elisa myös kehittää ja ylläpitää NCC Suomen järjestelmien palveluväylää. Yhdessä on rakennettu laiteriippumattomia mobiilisovelluksia, kuten NCC Työmaamittari, Laatumittari sekä kattava näkymä yritystietoon, NCC Tähtiportaali.

Rakennustyömaiden turvallisuudesta ja laatutekijöistä on pidettävä jo lain mukaan tiukasti kiinni: työntekijöillä on oltava asianmukainen suojavarustus ja viranomaisvaatimukset on huomioitava kaikissa rakennustyömaan prosesseissa. Näistä asioista on myös raportoitava jatkuvasti.

“Ennen kirjaukset hoidettiin ruutuvihkon kanssa ja vietiin järjestelmiin toimistolla. Nykyään auditointi tapahtuu työmailla tabletilla tai älypuhelimella: NCC Työmaamittari ja Laatumittari toimivat laadunvalvojien raportoinnin, dokumentoinnin ja turvallisuusmittausten reaaliaikaisena välineenä. NCC Tähtiportaali puolestaan on useamman vuoden ajan kehitetty sovellus, joka on tärkeä tuki NCC:n hankintoihin: se kerää eri lähteistä yhteen päätöksenteon kannalta kriittisen yritystiedon rakennusalan yhteistyökumppaneista”, Timo selvittää.

Sovellusten kehitystyössä on ollut oleellista, että kaikki ratkaisut toimivat mobiilissa ja myös offline-tilassa, koska verkkoyhteyden saatavuus vaihtelee työmaaolosuhteissa.

Sovellusulkoistus on win-win-win-ratkaisu

NCC:n ja Elisan yhteistyössä on otettu tänä vuonna iso askel eteenpäin, kun kumppanukset ovat tehneet uudenlaisen sovellusulkoistuksen palvelusopimuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Elisa on rekrytoinut aiemmin NCC:llä Timon tiimissä työskennelleen IT-asiantuntijan omiin riveihinsä, ja tarjoaa ulkoistuksen myötä NCC:n käyttöön kahden osaajan työpanoksen. Elisalle siirtynyt asiantuntija työskentelee myös muiden Elisan asiakkuuksien parissa.

“Asiantuntijamme toimii nyt Elisalla palvelupäällikkönä nimetyille sovelluksillemme, ja hänellä on tukenaan työpari Elisalta. Yhdessä he seuraavat ja ohjaavat myös kolmansien osapuolten palveluiden tuottamista NCC:n 18 järjestelmässä, raportoiden suoraan liiketoiminnalle. Sovellusulkoistuksen myötä olemme pystyneet luomaan jatkuvuutta ja hajauttamaan henkilöriskin. Lisäksi olemme saaneet käyttöömme uutta osaamista sekä skaalautuvat resurssit”, Timo kuvaa sopimuksen ideaa.

Järjestely on toiminut molempien osapuolten näkökulmasta ilmeisen mainiosti. Ulkoistus merkitsee, että NCC:n sisäinen IT voi keskittyä entistä paremmin kehitystyöhön ja tulevaisuuden rakentamiseen. Elisalla puolestaan saadaan entistä laajempi näkövinkkeli NCC:n liiketoiminnan tarpeisiin. Lisäksi NCC:ltä Elisalle siirtynyt asiantuntija on saanut omaan työhönsä uutta sisältöä Elisan muista asiakkuuksista. Timon mukaan Elisa on ollut NCC:lle alusta asti sopivan kokoinen – ja henkinen – kumppani.

”Olemme kokeneet, että meihin on todella haluttu panostaa. Olemme saaneet oikeanlaista osaamista sekä riittävän henkilökohtaista, joustavaa palvelua persoonilta, emme bulkkitoimittajalta. Sen verran läheisissä väleissä olemme, että voimme puolin ja toisin myös kertoa, jos jollakin sattuu olemaan huono päivä”, Timo naurahtaa.

Millainen mahtaa olla onnistuneen IT-kumppanuuden perusta? Vastausta ei tarvitse miettiä pitkään.

“NCC:n arvot ovat rehellisyys, kunnioitus, luottamus ja edistyksellisyys. Ne ovat toimineet yhteistyön kivijalkana myös Elisan kanssa”, hän summaa.

Sovellusulkoistuksen lisäksi Elisa kehittää ja ylläpitää NCC Suomen palveluväylää. Elisan laajaan palveluun NCC:lle kuuluu konesalikapasiteettia, palvelinten hallintaa ja valvontaa, erilaisten sovellusten ylläpitoa ja jatkokehitystä sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuja. Elisa tarjoaa NCC:lle myös Suomen puhe- ja tietoliikennepalvelut, palomuuripalvelut, mobiilivaihteen ja datan, videoneuvottelut sekä Elisa Respa -palvelun.

Tutustu Elisan sovelluspalveluihin.

Lue myös

Näkökulma: Sovelluskehityksen ostamisen vaikeudesta

Sitoutunut sovelluskehityksen ostaja saa parhaan lopputuloksen

Sovelluskehitystä Microsoftin ja Elisan valmiskomponenteilla: case Porokolari-sovellus

SOK kehittää Elisan ja Microsoftin alustalla kestävää liiketoimintaa

Kuva: Erik Mårtensson /NCC