Pilvi tehostaa ja uudistaa – Näin saat pilvestä kaikkein suurimman hyödyn

Lukuaika 3 min

Digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat jo lähitulevaisuudessa yritysten elinehto. Digitalisaatio mahdollistaa toiminnan tehostamisen, asiakaskokemusten parantamisen ja uusien tuotteiden luomisen.

Avainasemassa yritysten uudistumisessa ja valtavien investointien kohteena ovat pilvipalvelut: ne ovat alusta, jonka päälle uudistukset ja toiminnan optimointi rakennetaan.

Digitalisaation myötä ihmisten osto- ja kulutuskäyttäytymisessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pilvipalvelut ovat yksi näistä uusista teknologioista, joiden perimmäinen tarkoitus on auttaa yrityksiä vastaamaan asiakkaidensa muuttuneisiin tarpeisiin.

”Pilvipalveluista on tullut muutamassa vuodessa osa yritysten arkea. Ei ihme, sillä ne ovat nopeita, skaalautuvia, kustannustehokkaita ja luotettavia. Pilven ansiosta myös tuottavuus paranee ja päivitykset tapahtuvat automaattisesti. Lisäksi se on tehnyt teknologian ostamisesta entistä helpompaa”, summaa Elisan IT-liiketoiminnan myyntiä ja markkinointia johtava Ira Keskitalo pilvipalveluiden keskeisimpiä hyötyjä.

Ira Keskitalo

Jo 20 vuotta alalla työskennellyt Ira on nähnyt pilvipalveluiden kehityksen lähietäisyydeltä. Uransa aikana Ira on ehtinyt työskennellä laajasti teknologiamyynnin ja liiketoiminnan kehityksen parissa suomalaisissa sekä kansainvälisissä yrityksissä. Työelämässä hän arvostaa eniten energistä asennetta ja jatkuvaa kehittymistä, mikä näkyy niin hänen omassa työssään kuin asiakasprojekteissakin.

”Olen aina ollut kiinnostunut digitalisaatiosta ja siitä, millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa yrityksille ja yksilöille.  Mikäli yrityksessä on sopiva mielentila ja ajattelu kohdillaan, teknologian avulla he pystyvät tekemään merkittäviä uudistuksia”, kertoo Ira.

Ira oli vastikään mukana alan asiantuntijat yhteen kokoavassa, maailman suurimmassa vuotuisessa Microsoft-kumppanitapahtuma nimeltä Microsoft Inspire. Tapahtumassa keskusteltiin paljon siitä, miltä pilvipalveluiden tulevaisuus näyttää.

”Vähitellen olemme menossa siihen, että pilveen siirtämisen sijaan palvelut rakennetaan varta vasten sinne sopiviksi. Kaikkein edistyksellisimmissä pilvipalveluissa voidaan jo nähdä tällaisia pilvinatiiveja sovelluksia”, kuvailee Ira.

”Nämä sovellukset pystyvät hyödyntämään pilven tarjoamia hyötyjä, esimerkiksi nopeutta ja skaalautuvuutta, huomattavasti paremmin kuin pilveen siirretyt palvelut. Käytännössä ne voidaan esimerkiksi suunnitella paremmin skaalautuviksi niin, että sovellus voidaan välillä ajaa alas vaikka viikonlopuksi.”

Tärkeintä on jatkuva kehitys

Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden pelkkä olemassaolo ei nykyään kuitenkaan ole avain onneen, vaan palveluiden täytyy erottautua ja nousta kilpailijoiden tarjonnan yläpuolelle.

”Pilvipalveluiden hyöty jää käyttämättä, jos tyydytään vain ottamaan käyttöön teknologia teknologian perään. Pilven hyödyntämistä kannattaakin ajatella matkana, jossa suurimman etulyöntiaseman saa jatkuvan kehityksen avulla”, kertoo Ira.

”Käyttöönottoprojektien lisäksi teemmekin asiakkaidemme kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa pilvipalveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaan liiketoiminnan tarpeita entistä paremmin.”

Elisan pilvipalvelut ovat pitkälle tuotteistettuja, jolloin asiakas saa palvelut halutessaan käyttöönsä välittömästi.

Esimerkiksi Microsoft 365- sovellusten avulla asiakas voi tarjota henkilöstölleen ketterän yhteistyön mahdollistavat työkalut nopeasti.

Tarvittaessa pilvitarjoamaa voidaan myös räätälöidä: konesalikapasiteettia on tarjolla niin Elisan omasta kotimaisesta pilvestä kuin vaikkapa Microsoftin globaalista Azure–pilvipalvelusta. Näiden yhdistäminen asiakkaan omien konesalien kanssa onnistuu myös.

”Eri yhdistelmien avulla huolehditaan siitä, että asiakas saa juuri heidän tarkoitukseensa sopivan ja hyödyllisimmän palvelun”, Ira tiivistää.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun yrityksen pilveen siirtyminen aloitetaan pilvistrategian ja tiekartan laatimisesta, eli suunnitellaan huolella, mitä pilvipalveluilla halutaan saada aikaan ja miten siirtyminen toteutetaan.

Kun pilveen on siirrytty, pilvipalveluiden ylläpidon sekä hallinnoinnin lisäksi on tärkeää huolehtia, ettei niiden kehittämistä unohdeta.

”Me autamme asiakkaitamme kehittyvässä arjessa. Sen jälkeen, kun arjen tarpeelliset perusjärjestelmät ja tietoliikenne toimivat sujuvasti, haluamme varmistaa, että asiakkaamme voi tuottaa ylivertaisen asiakaskokemuksen omille asiakkailleen. Pilvipalvelut ja niiden jatkuva kehitys ovat tässä avainroolissa.”

Tietoturva edellä

Yritykset ja niiden teknologiat ovat nykyään jatkuvasti yhteydessä verkkoon. Tämän myötä tietoturvauhat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti – ja tulleet jäädäkseen. Uhat voivat levitä niin yrityksen työntekijöiden, laitteiden, sovellusten kuin infrastruktuurin kautta.

Tietoturva onkin avainroolissa pilvipalveluiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä: ”Toimivat verkkoyhteydet ovat kaikkien pilvipalveluiden perusta. Pystymme takaamaan asiakkaillemme erinomaisen tietoturvan juuri siksi, että meillä on jatkuva näkemys verkon tilanteesta Suomen markkinoilla.”

”Tietoturvan lisäksi asiakkaamme hyötyvät laajasta verkosta, koska se mahdollistaa juuri kyseiselle asiakkaalle sopivimpien pilviratkaisujen hyödyntämisen avaamalla yhteyden Euroopan merkittävimpiin julkipilvisaleihin”, toteaa Ira.

Ongelmien ennaltaehkäisy ja riskienhallinta ovat avainasemassa yritysten liiketoiminnan suojaamisessa. Tärkeää on myös asiantuntijuus ja kokemus, joiden avulla reagoidaan erilaisiin uhkiin ja hätätilanteisiin sekä huolehditaan niistä palautumisesta.

”Tärkeintä meille on, että voimme tarjota asiakkaille palveluita turvallisesti ja tehokkaasti ja ongelmatilanteissa asiakas voi aina kääntyä meidän puoleemme. Kun asiakkaan ei tarvitse huolehtia palvelun toimivuudesta ja taustalla olevasta teknologiasta, hän on vapaa keskittymään liiketoimintansa kehittämiseen.”

Kolme askelta yrityksille, jotka harkitsevat pilveen siirtymistä:

  1. Pilveen siirtyminen alkaa pilvistrategian ja tiekartan luomisesta. Yrityksen tulee laatia suunnitelma siitä, miten pilvipalveluita hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla heidän omassa ympäristössään.
  2. Seuraavaksi on vuorossa tiekartan toteuttaminen eli pilveen siirtymisen toteutus. Tässä erinomainen apu on kokenut kumppani, jolla on vankka osaaminen vaativistakin pilvitoteutuksista.
  3. Viimeisenä, ja kenties jopa tärkeimpänä, vaiheena on varmistaa, että pilvipalveluista saadaan kaikki hyöty irti nyt sekä tulevaisuudessa. Huolehdi siis, että yrityksesi ymmärtää mihin suuntaan pilveä kehitetään sen käyttöönoton jälkeen. Jatkuva kehittäminen vaatii sekä motivaatiota että käytännön kykyä.

 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä.

Lue myös

Toimivan pilvisuunnitelman elementit

Vaihda ennakkoluulot pilvipalvelun hyötyihin viimeistään nyt

Pilvisiirtymä tarvitsee strategian

Helen siirtyi Elisan tuella pilveen