Viranomaisten puhe ja data siirtyvät Elisan verkkoon

Lukuaika 3 min

Viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden käyttämä kriittinen Virve-palvelu saa lukuisia uusia ominaisuuksia siirtyessään käyttämään Elisan 4G- ja 5G-mobiiliverkkoa.

Erillisverkot toteuttaa seuraavan sukupolven viranomaisverkko Virve 2.0:n yhteistyössä Elisan kanssa. Lähivuosina viranomaisten viestiliikenne siirtyy Elisan mobiiliverkkoon ja kriittinen Virve-palvelu nousee uudelle tasolle.

Aiempaa monipuolisempien ja älykkäämpien sovellusten käyttö mahdollistui

Elisan verkon uusimmat 4G- ja 5G-teknologiat sekä esineiden internet mahdollistavat viranomaisille aiempaa monipuolisempien ja älykkäämpien sovellusten käytön.

”Olemme hyvissä ajoin liikkeellä, mikä näin isoissa investoinneissa on aina hyvä asia.”

Uusi Elisan kanssa toteutettava Virve 2.0 mahdollistaa nykyisen puheen ohessa entistä paremman tilannekuvan tuottamisen johtamisen tueksi esimerkiksi videokuvan avulla”, yksikön päällikkö Antti Kauppinen Erillisverkoista sanoo.

Erillisverkot-konserni on Suomen valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka muun muassa operoi viranomaisverkko Virveä. Nykyinen tetra-teknologiaa hyödyntävä Virve-verkko on rakennettu vuosituhannen alussa ja alkaa nyt tulla käyttöikänsä päähän.

”Virve on viranomaisten päivittäinen työkalu. Jos puita on kaatunut lumimyrskyssä linjoille, Virve on ollut viimeisenä ja ensimmäisenä pystyssä. Siihen on opittu luottamaan, ja myös uudessa Virve 2.0:ssa ehdottomasti tärkeintä on toimintavarmuus”, Kauppinen linjaa.

Antti Kauppinen, Erillisverkot
Antti Kauppinen, Erillisverkot (kuva: Erillisverkot)

Valtion ja yritysten yhteistyö on hieno esimerkki Suomesta

Virve 2.0 käyttää Elisan julkista 4G- ja 5G-verkkoa, jota kehitetään nykyistäkin kattavammaksi ja toimintavarmemmaksi vastaamaan Virve-palvelun korkeita vaatimuksia.

”On todella järkevää, että Suomessa päätettiin toteuttaa viranomaisverkko tällä tavalla. Jos täysin erillinen viranomaisverkko rakennettaisiin alusta asti, se veisi huomattavasti enemmän rahaa ja aikaa eikä siinä olisi samaa määrää kapasiteettia kuin valitussa ratkaisussa, jossa kaikki Elisan taajuusalueet ovat viranomaisverkon käytettävissä”, Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prieur sanoo.

Virve 2.0:ssa Elisa tarjoaa verkostaan tarvittavan määrän kapasiteettia Virve-käyttäjille. Normaalitilanteessa Virve-käyttäjät saavat samanlaista palvelua kuin muutkin Elisan asiakkaat, mutta mahdollisessa hätätilanteessa Virve-käyttäjien liikenne priorisoituu.

”Näin saamme varmasti sen kapasiteetin, minkä tarvitsemme. Voimme olla varmoja siitä, että yhteydet toimivat sujuvasti joka tilanteessa”, Kauppinen summaa.

Verkkoinfrastruktuurin näkökulmasta menettely on järkevä, mutta suomalainen tapa ei ole itsestäänselvyys. Useissa maissa kaupallisilla toimijoilla ja viranomaisilla on omat verkkoinfrastruktuurinsa, ja myös eri viranomaiset saattavat viestiä keskenään eri verkoissa, Kauppinen kertoo.

”Kertoo paljon suomalaisesta yhteiskunnasta, että viranomaiset ja kaupalliset toimijat voivat luottaa toisiinsa ja toimia tällä tavoin samassa verkossa. Suomessa myös eri viranomaiset tekevät yhteistyötä ja viestivät keskenään poikkeuksellisen hyvin”, Kauppinen sanoo.

5G tekee pelastustyöstä entistä turvallisempaa

Koska Virve 2.0 -palvelu toimii Elisan julkisessa verkossa, viranomaiset voivat käyttää verkkoa teknologiariippumattomasti. Aluksi Virve 2.0 hyödyntää verkon 4G-ominaisuuksia.

”Meille on tärkeää, että viranomaisilla on verkon puolesta valmius siirtyä käyttämään 5G:tä heti, kun siihen on tarve”, Kauppinen sanoo.

Kun 4G merkitsee viranomaisille aiempaa monipuolisempaa tilannekuvan luomista Virven kautta, luo 5G-teknologia viranomaisille tulevaisuudessa aivan uusia mahdollisuuksia nopeampien yhteyksien, lyhyemmän viiveen ja massiivisen esineiden internetin (IoT) älykkäiden sovellusten avulla.

Esimerkiksi valvontalennokin ottamaa videokuvaa voidaan lähettää reaaliaikaisesti pilvipalveluun analysoitavaksi.

Pelastajille 5G-teknologia puolestaan merkitsee tulevaisuudessa työturvallisuuden kasvamista, kun avuksi tulevat lisätyn todellisuuden sovellukset. Niiden käytössä 5G-verkon lyhyt latenssi eli viive on edellytys.

”Esimerkiksi palomies voi saada savun keskelle laseihinsa tietoa siitä, mitkä tilat on jo tarkastettu, missä työkaverit ovat ja mistä pääsee nopeimmin ulos”, Kauppinen sanoo.

Virve

Elisan verkko laajenee ja paranee

Viranomaisten toiminta-alueena on koko maa ja sen jokainen kolkka. Katvealueita ei verkossa juuri saa olla.

”Virven yksi vahvuus on ollut se, että maantieteellinen kattavuus on ollut todella hyvä”, Kauppinen sanoo.

Kaupalliset verkot peittävät nykyisin noin 80 prosenttia Suomen pinta-alasta, Elisan myyntijohtaja Mikko Pitkänen arvioi.

Virve-yhteistyön myötä Elisan nykyinen mobiiliverkko laajenee huomattavasti, sillä yksi yhteistyön edellytyksistä on juuri nykyverkon kattavuuden laajentaminen nykyisen Virve-verkon mukaiseksi.

Uusien tukiasemien myötä Elisan verkko kattaa käytännössä koko Suomen. Samalla vaatimukset tukiasemien toimintavarmuudelle kiristyvät entisestään.

”Virven vaatimusten täyttämisen myötä myös muut asiakkaamme pääsevät nauttimaan entistäkin kattavammasta ja toimintavarmemmasta mobiiliverkosta eli tässä hyötyvät kaikki”, Prieur sanoo.

Merkittävä osa turvallisuutta ovat Virve 2.0 -palvelun toimintavarmuus ja useiden eri radiotaajuuksien käyttö.

”Viranomaisverkon tapauksessa on huomattava, että myös vihamielisillä tahoilla on omat kiinnostuksen kohteensa. Vaikka yhden taajuuden saisi pois käytöstä, jää jäljelle vielä muita taajuuksia”, Pitkänen sanoo.

Virve 2.0 on kovan luokan IT-hanke

Virve 2.0 kuuluu valtion kärkihankkeisiin. Sen rahoitus on varmistettu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

”Presidentti vahvisti lakiuudistukset, jotka uusi palvelu vaati. Kyse ei siis ole aivan tavallisesta IT-hankkeesta, vaan valtion mittapuulla todella merkittävästä asiasta”, Kauppinen huomauttaa.

Sekä verkkoyhtiö Elisa että laitetoimittaja Ericsson valikoituivat Erillisverkkojen kumppaneiksi tarkan julkisen hankintamenettelyn kautta. Kauppisen mielestä Elisan voitto verkkotoimittajana on perusteltu kaikin puolin.

Olen tyytyväinen, että Elisa voitti kilpailutuksen, sillä uskomme, että Suomen kansalaisten turvallisuus on Elisalle tärkeää. Paras voitti, Kauppinen sanoo.

Kriittisen verkkoinfran ylläpito on Elisalle tuttua. Verkko-operaattoreita ohjaa laki, ja esimerkiksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana hälytysvalmiutta on yhdessä viranomaisten kanssa kohotettu.

”Kymmenen vuoden sopimus mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystyön. Haluamme yhteistyössä Erillisverkkojen ja Ericssonin kanssa nostaa suomalaiset viranomaisverkkopalvelut uudelle tasolle hyödyntämällä uusimpia 4G- ja 5G-teknologioita”, Prieur sanoo.

Lue myös

5 tapaa lisätä yrityksesi tietoturvaa

Liiketoiminta pilveen kymmenessä päivässä

Privaattiverkko digitalisoi teollisuutta Kokkolan suurteollisuusalueella

Seuraa omaisuuttasi tai olosuhteita – näin käytät IoT-dataa