Tällainen on menestyvä digiajan pk-yritys

Lukuaika 2 min

Miten oma yrityksesi eroaa menestyvistä digitalisaatiota hyödyntävistä pk-yrityksistä?

Pienistä yrityksistä parhaiten menestyvät ja nopeimmin kasvavat yritykset, joille digitaalisten työvälineiden käyttö on arkista tai joiden liiketoiminta perustuu digitaalisuuteen.

Tämä selviää Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin pk-yritysten suhdetta digitaalisuuteen sekä millä tavoin erilaisia digitaalisia työvälineitä hyödynnetään yrityksissä. Tutkimukseen vastasi 730 yrittäjää, jotka työllistävät 1-50 henkeä.

Vertaa kuinka hyvin omassa yrityksessäsi seuraavat asiat on hoidettu. Voisiko niiden kuntoon laittamisella saada aikaan parempaa kasvua ja tulosta?

1. Voittajat käyttävät suuren osan markkinoinnista digiin

Kasvavat ja menestyvät pk-yritykset käyttävät yli puolet kaikesta markkinointiin menevästä rahasta digitaaliseen markkinointiin. Näiden yritysten kotisivut ovat kunnossa, niiden sisällöt on optimoitu hakukoneita varten ja kotisivujen kävijöitä seurataan järjestelmällisesti.

Yritykset hyödyntävät aktiivisesti sosiaalista mediaa markkinoinnissaan ja mainostavat niin hakukoneissa, verkossa kuin sosiaalisen median palveluissa.

2. Digitaalisten työvälineiden käyttö on jo osa arkea

Myös pienillä yrityksillä on nykyisin mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia työvälineitä omassa liiketoiminnassaan ja arkisessa työnteossa.

Mobiilin työn tekeminen älykännykän, kannettavan tietokoneen ja pilvitallennustilan avulla on normaalia arkea menestyvillä yrityksillä. Sähköiset kalenterit ja videoneuvottelut nopeuttavat ja tehostavat työn tekemistä.

3. Liiketoimintaa ohjataan digitaalisin keinoin

Kasvavat ja menestyvät pk-yritykset ovat muuttaneet liiketoiminnan ohjauskeinoja digitaalisiksi. Paperiset laskut ovat vaihtuneet sähköisiin laskuihin. Yrityksessä tarvittavat tuotteet tilataan niin toimistolle kuin tuotantotiloihin sähköisesti.

Asiakkuuksia hallitaan digitaalisesti ja työntekijät pystyvät näkemään tarvittavat tiedot asiakkaasta mistä vain ja milloin vain. Asiakasprojekteja ja niihin käytettävää työaikaa seurataan yhä enemmän digitaalisesti.

4. Verkkokauppa ja sähköinen ajanvaraus käytössä

Kaikki yritykset eivät omassa liiketoiminnassaan tarvitse verkkokauppaa eivätkä sähköistä ajanvarausta. Mutta niissä yrityksissä, joihin ne sopivat, ne ovat menestyvillä ja kasvavilla yrityksillä käytössä selvästi muita yleisemmin.

Verkkokaupassa on esimerkiksi hyödyllistä käyttää sellaista kassajärjestelmää, joka yhdistää verkkokaupan ja kivijalkakaupan toisiinsa ja helpottaa yrityksen pyörittämistä.

5. Tietoturva otetaan vakavasti

Mitä enemmän yrityksessä on käytössä digitaalisia välineitä ja työkaluja, sitä tärkeämmäksi tulee tietoturvasta huolehtiminen. Tietoturvariskit on tunnistettu ja henkilöstöä koulutetaan tietoturva-asioissa.

Tietokoneiden ohjelmistot päivitetään säännöllisesti, tiedot varmuuskopioidaan ja salasanoja päivitetään säännöllisesti. Myös yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden tietoturvan taso selvitetään ennen yhteistyön alkua. Kartoituksen voit tehdä vaikkapa tilaamalla maksuttoman IT-ympäristön kartoituksen.

6. Yrittäjä ja johto ovat kiinnostuneet digitalisaatiosta

Menestyville ja kasvaville yrityksille on ominaista, että niiden johto, niin yrittäjä itse kuin palkattu johto, on kiinnostunut digitalisaatiosta ja yrityksen jatkuvasta kehittämisestä digitaalisten työvälineiden avulla.

Kuinka kiinnostunut sinä olet yrityksesi digitalisaatiosta? Me Elisalla olemme kokonaisvaltainen kumppanisi. Saat kauttamme kokonaisvaltaiset yritystoimintaasi tukevat ratkaisut.

 

Lue myös

Tutkimus: Kasvuhakuiset PK-yritykset digitalisaation edelläkävijöitä

Digiajan panttivangit kidnapataan työpöydiltä

Tutkimus: Digitaalisuuden hyödyntäminen erottaa menestyjät taantujista

5G ja etätyö