Tulevaisuuden ICT tarvitsee vahvoja kumppanuuksia

Lukuaika 2 min

Jotta yhä useampi suomalainen tuote tai palvelu löisi maailmalla läpi, on suomalaisten yritysten opittava tekemään nykyistä paremmin yhteistyötä, tiivistää Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen.

ICT-palveluiden tuottajan on ymmärrettävä asiakkaansa tarpeiden lisäksi myös asiakkaansa asiakkaiden liiketoimintaa. Kun yritysten kiinnostus älykkäitä tehtaita, pilvipalveluita ja teollista internetiä kohtaan kasvaa, kilpailukykyisiä palveluita voidaan luoda parhaiten sitomalla erikoisosaamista yhteen, miettii Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen.

Hänen mukaansa suomalaisten yritysten on opittava tekemään erikoisaloillaan nykyistä paremmin yhteistyötä, jotta yhä useampi suomalainen tuote tai palvelu löisi maailmalla läpi. Kaikkien ei pidä yrittää osata kaikkea.

”Uskon yhteistyön voimaan. Kilpailu on globaalia, mutta suuretkin suomalaiset yritykset ovat maailman mittakaavalla pienehköjä. Toimivalla yhteistyöllä sen sijaan voimme luoda asiakkaillemme maailmanluokan kilpailukykyisiä ratkaisuja”, Nieminen sanoo.

Niemisen luotsaama Insta Group on malliesimerkki modernista ICT-ajattelusta. Insta valmistaa huipputason teollisuusautomaatiota, digitaalisia ohjausjärjestelmiä ja teollisuuden elinkaaripalveluita. Viime vuonna Instassa päätettiin keskittää yrityksen koko ICT Elisan tuottamaksi palveluksi.

Toimistoverkon ICT-palvelut eivät ole meidän ydinliiketoimintaamme, eikä kaikkien kannata tehdä kaikkea. Elisalla on selkeä visio siitä, miten meidän ICT:tä viedään eteenpäin.

Korkean profiilin perheyhtiö

Instan perusti Tampereella vuonna 1960 Finn Mattsson. Vetovastuu siirtyi 1980-luvulla hänen pojalleen Markus Mattsonille, joka toimii nykyisin Instan hallituksen puheenjohtajana. Myös molemmat hänen lapsensa työskentelevät perheyrityksen hallituksessa. ”Perheomisteisuus on tärkeä osa Instan arvoja ja toimintaa”, Nieminen kertoo.

Liikevaihdosta noin 90 prosenttia syntyy Suomesta, loput kotimaisten asiakkaiden toiminnoista ulkomailla. Yhtiö työllistää noin tuhat henkeä.

”Toiminnassamme luottamus on äärettömän tärkeää, ja monelle asiakkaallemme perheomisteisuus on merkittävä asia. Vaikka liike-elämän lainalaisuudet ohjaavat ratkaisujamme, kvartaalin sijaan katsomme ja kehitämme toimintaamme vuosikymmenien päähän.”

Kumppani antaa vauhtia automaatiolle

ICT:ssä tulevaisuus merkitsee yhteistyötä. Niemisen mielestä yhteistyölle selkärangan luo se, että ICT-palveluntarjoaja ymmärtää asiakkaan tarpeet ja on aidosti halukas kehittämään omaa toimintaansa asiakkaan tarpeen mukaan.

”Me puhummekin Elisasta kumppanina”, Nieminen sanoo.

Instan toiminnassa ICT merkitsee kahta asiaa. Ensinnäkin se on arkinen toimistotyön tukitoiminto. Toisekseen ICT:n kehittäminen yhä automatisoidumpaan suuntaan, kulujen pienentäminen sekä toimintavarmuuden lisääminen ovat keskeisiä asioita.

”Halusimme sellaisen ICT-kumppanin, jolla on näkemystä ja osaamista siitä, miten näitä asioita kehitetään.”

ICT-yhteistyö luo lisää liiketoimintaa

Instan tuotepaletti on monipuolinen ja yritys palvelee useampaa asiakassegmenttiä. Erityisesti automatisoidun teollisuuden digitalisaatio-, tekoäly- ja kyberturvaratkaisut ovat Instan palveluiden ytimessä.

Tuotekehitys vaatii äärimmilleen vietyä turvallisuutta, joka pidetään harvalukuisen ja turvaluokitellun joukon käsissä. Yhtiö tunnetaankin parhaiten Puolustusvoimien strategisena kumppanina, joka vastaa osin esimerkiksi Hornetien avioniikasta ja ylläpidosta.

Toisaalta puolustusteollisuudessa äärimmilleen testattu tekniikka luo pohjan niin paperitehtaiden kuin suurten teattereiden teknisille ratkaisuille.

”Eri asiakkaitamme yhdistävä tekijä toimialasta riippumatta on tarve äärimmäiselle luottamukselle ja digitaaliselle tietojärjestelmälle, jossa yhdistyvät erinomainen toimintavarmuus, nopeus ja tietoturva.”

Instan omien asiakkuuksien kehittäminen edellyttää vahvaa ICT-kumppania Yhä useampi asiakas on kiinnostunut hyödyntämään esimerkiksi teollisuuslaitoksessaan pilvipalveluita, teollista internetiä ja tätä tukevaa 5G-tekniikkaa. Nieminen huomauttaakin, että kumppanina Elisalla on vahva osaaminen kaikilla mainituilla aloilla.

Se merkitsee sitä, että yhdistämällä ydinosaamistaan yhtiöt voivat luoda aiempaa laajempia ja parempia palveluita asiakkailleen. Asiakkaille on yksinkertaisempaa, kun he voivat hankkia kattavan palvelun yksittäisten osien sijaan yhdeltä toimittajalta.

”ICT-kumppanin valinnassa meille tärkeä elementti oli Elisan näkemyksellisyys talon sisäisten omien palveluiden ja automaation kehittämisessä, mutta vähintään yhtä tärkeää oli mahdollisuus kehittää yhteistyöllä yhä parempia tuotteita omille asiakkaillemme”, Nieminen kertoo.

Lue lisää Elisan ICT-ratkaisuista suurille yrityksille.

Löydät meiltä myös palvelut yrittäjille sekä ICT-ratkaisut PK-yrityksille.

Lue myös

Metsä Groupille toteutettu toimittajahallinnan (SRM) ratkaisu

Elisan ICT-ratkaisut palvelevat laajasti helsinkiläisiä

Palveluhallinta ICT-kehityksen vauhdittajana

SOK kehittää Elisan ja Microsoftin alustalla kestävää liiketoimintaa