Kolme askelta kohti asiakaslähtöisempää myynnin mallia

Lukuaika 2 min

Liiketoimintaympäristö, viestintäkanavat, viestintätavat, asiakkaiden tarpeet ja asiakaskokemukseen liittyvät odotukset muuttuvat jatkuvasti. Ovathan nämä myös sinun yrityksesi myynnin kehittämisen agendalla? Olethan muistanut kysyä asiakkailtasi, mitä he odottavat yrityksesi myynniltä?

Tässä blogiartikkelissa esittelemme kolme tärkeintä vinkkiä kohti sujuvampaa, asiakaslähtöisempää ja sitä kautta tuottavampaa myynnin arkea.

#1 Perusta kuntoon

Asiakaslähtöisyyden jalkauttaminen yrityskulttuurin perustaksi vie aikaa, mutta on sen arvoista. Kiristyvässä kilpailussa voittajia ovat yritykset, jotka onnistuvat palvelemaan asiakkaitaan parhaiten ja oikea-aikaisesti. Siksi asiakasta kannattaa kuunnella ydinprosesseja kehittäessä – kun kyse on myyntiprosessista, tämä jostain syystä kuitenkin toisinaan unohtuu.

Prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti saattaa olla yrityksessäsi uusi näkökulma, ja tällöin muutosjohtamisen peruspalikoista on sinulle apua:

  • Vahvista asiakaslähtöistä kulttuuria linkittämällä kehitysprojekti yrityksen strategiaan.
  • Ylimmän johdon tuki hankkeelle on tärkeä. Ilman sitä hankkeen onnistunut läpivienti ei ole mahdollinen.
  • Etene sen jälkeen ketterin kokeiluin ja mittaa onnistumista tunnusluvuilla, joilla on oikeasti merkitystä.

 

Selvitä ensin myyntiprosessiin liittyvät toimijat, työkalut ja kanavat. Selvitä sekä tärkeimmiltä sidosryhmiltä että asiakkailta, mitä eri myyntiprosessin vaiheissa tapahtuu, miksi se tapahtuu ja miten se tapahtuu. Uskalla sen jälkeen unelmoida: miten tämä voisi tapahtua, jotta se tuottaisi asiakkaalle enemmän arvoa?

Hyvä myyntiprosessi on saumaton, looginen ja tuottaa loppuasiakkaalle parhaan arvon ja erinomaisen asiakaskokemuksen.

#2 Etene ketterien kokeilujen avulla

Tapailet ehkä mielessäsi kaikkia vaiheita, jotka kehityspolullanne ovat vielä edessä. Tiedämme, että haaste voi tuntua ylitsepääsemättömältä. Sitä se ei kuitenkaan ole, jos hyväksytte ketterän kehittämisen pohjimmaisen ajatuksen: kerralla ei tarvitse tulla valmista.

Kehitä myyntiprosessia kokeilujen kautta ja ole valmis muuttamaan suuntaa uuden tiedon tai palautteen pohjalta.

Kokemuksemme mukaan asiakastarpeet huomioiva määrittely, ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät osallistava yhteiskehitys, nopeat testaukset ja kokemuksiin ja palautteeseen pohjautuvat seuraavat askeleet vievät sinua tehokkaasti eteenpäin.

Elisan PalveluSprint

Malli pohjautuu Elisan asiantuntijoiden muotoilemaan PalveluSprintiin, joka on erinomainen perusta asiakaslähtöisessä palveluiden kehittämisessä ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa. Lue siitä lisää täältä.

#3 Rakenna jatkuvan kehittämisen malli

Asiakaspalautteen kuuntelu ja hyödyntäminen ovat niitä asioita, jotka tulevat viemään yrityksesi myynnin uudelle tasolle. Varaa siksi niille riittävästi aikaa kehittämisen roadmapilta.

Asiakaskunnan muutokset, uudet asioinnin ja viestinnän kanavat ja monet muut ulkoiset tekijät pitävät huolen, ettei ole edes teoriassa mahdollista rakentaa tänään myyntiprosessia, joka palvelisi yritystäsi koko sen eliniän.

Jatkuvan kehittämisen mallilla vahvistetaan lisäksi koko organisaation sitoutumista asiakaslähtöiseen myyntimalliin.

Haluatko vinkkejä asiakaskuunteluun? Tutustu asiakastarinaamme, ja lue kuinka rakensimme Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle asiakaskuuntelun mallin. Se auttaa Pohjois-Karjalan Osuuskauppaa muun muassa kehittämään tuotevalikoimaa asiakkaiden toivomaan suuntaan.

Kuinka varmistat loppukäyttäjän arkea helpottavat työkalut, jotka mahdollistavat asiakaslähtöisen myynnin?

Kun olet selvittänyt, millainen on asiakastasi parhaiten auttava myyntiprosessi ja millaista tietoa ja yhteispeliä eri sidosryhmien välillä sen toteutuminen vaatii, on aika viedä malli käytäntöön.

Lataa asiantuntijoidemme kirjoittama opas asiakaslähtöiseen myynnin malliin ja sitä tukevien työkalujen kehittämiseen. Opas on kirjoitettu erityisesti B2B-yritysten tarpeet huomioiden. Se tuo syvempää näkemystä tässäkin blogissa läpikäytyihin aiheisiin. Lisäksi voit lukea lisää muun muassa näistä:

  • Miten varmistat, että yrityksesi CRM mahdollistaa asiakaslähtöisen myynnin mallin?
  • Mitkä peruspalikat CRM-järjestelmässä on oltava paikoillaan, jotta voit lähteä kehittämään edistyksellisempiä ja asiakaslähtöistä myyntiä tukevia ratkaisuja?
  • Kuinka varmistat, ettet nuupahda matkalla kohti asiakaslähtöistä myynnin mallia ja sitä tukevien työkalujen rakentamista?

 

Lataa opas:

Lataa opas

Lue myös

Tunnista uudet liiketoimintamahdollisuudet ketterien ja nopeiden kokeilujen avulla

Näin ohjaat asiakaspolkua asiakasymmärryksen avulla

Tuottava tekoäly asiakaspalvelussa – katso esimerkit

Pysy asioinnin aallonharjalla: Asiakaspalvelun mahdollisuudet 2023