Sujuva tietoliikenne takaa Kevan liiketoiminnan jatkuvuuden

Lukuaika 2 min

Elisa Santa Monican jatkuvat hallintapalvelut ja tietoliikenteen kehittämissuunnitelma ovat taanneet Kevan liiketoiminnan jatkuvuutta.

Keva huolehtii Kelan, kirkon, kunta-alan ja valtion henkilöstön eläkeasioista.

Kevan liiketoiminta on täysin riippuvainen häiriöttömästä ja vakaasta tietoliikenneympäristöstä. Organisaation tietoliikenneinfrastruktuuriin on vuosien varrella liittynyt lukuisia eri toimittajien järjestelmiä ja niihin liittyviä tietoliikenneratkaisuja.

Niiden hallintaan Keva on hankkinut Elisa Santa Monicalta SantaCare-hallintapalvelut. Hallintapalvelut kattavat Kevan verkkolaitteet ja tietoliikenneympäristön, muun muassa kytkimet, palomuurit, kuormanhallinnan ja langattoman verkon.

Vuonna 2011 alkaneen yhteistyön aikana Kevan ja Elisa Santa Monican asiantuntijat ovat kehittäneet tietoliikenneympäristöä yhteistyössä varmatoimisemmaksi, hallittavammaksi ja kustannustehokkaammaksi.

Kehittämistyössä on kiinnitetty koko ajan huomio tietoturvaan, verkon operointiin ja ylläpitoon sekä mahdollisuuteen toteuttaa tulevat kehittämishankkeet tehokkaasti.

Yksinkertaistamalla saatiin säästöjä

Keväällä 2016 Elisa Santa Monica laati Kevan verkkoympäristön kehittämissuunnitelman kolmeksi vuodeksi. Sen lähtökohdaksi otettiin olemassa olevan arkkitehtuurin ja laitteiston täysimittainen kartoitus. Tämän pohjalta rakennettiin tavoitetila ja toimenpide-ehdotukset, kuinka toivottuun maaliin päästään.

Uusien sisäisten ja ulkoisten palomuurien hankinta ja käyttöönotto oli ensimmäinen kehittämissuunnitelman kokonaisarkkitehtuurin mukainen projekti.

Kevan Unioninkadun toimipisteen muuttaminen monitoimityötiloiksi on ollut yksi suurimmista hankkeista. Työtavat ja konttorin tilat muutettiin täydellisesti. Elisa Santa Monica toteutti muutoksen vaatimat verkkoarkkitehtuurin muutokset hyödyntämällä Ciscon LAN- ja WLAN-teknologiaa.

Kevan tietoliikenneyhteyksiä on yksinkertaistettu, konesalipalveluita rajattu ja konesaliympäristö rakennettu Unioninkadun tiloihin. Samalla suljettiin aiempi toinen konesali ja osa palveluista siirrettiin Azure-pilveen. Kaikki Kevan tietoliikenneyhteydet ovat Elisa Santa Monican Network Operation Centerin (NOC) valvonnassa.

Elisa Santa Monica tarjoaa Azure-pilveen palomuuripalvelun ja on myös konsultoinut Kevaa Azure-pilven tietoliikenteeseen liittyvissä kysymyksissä. Nämä hankkeet käynnistettiin keväällä 2018 ja ne saatiin päätökseen keväällä 2020.

Katriina Kontsas
Katriina Kontsas

”NOC takaa meille vakaat yhteydet ja mahdollistaa nopean toiminnan häiriötilanteissa”, Kevan IT-päällikkö Katriina Kontsas sanoo.

Lähes kymmenen yhteistyövuotta ovat näyttäneet Kevan organisaatiolle, mihin Elisa Santa Monican asiantuntijat yltävät.

”Elisa Santa Monican asiantuntijat tuntevat erinomaisesti sekä monipuolisen arkkitehtuurimme että laitteistomme ja koko tietoliikenneympäristömme. Niinpä erilaiset muutosprojektit voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti ja niissä päästään hyvään lopputulokseen”, Kontsas sanoo.

”Palvelu on ollut koko ajan nopeaa, joustavaa ja ammattitaitosta. Elisa Santa Monica menee meidän palvelutoimittajien kärkijoukkoon.”

Kattavat palvelut yhdeltä luukulta

Kevan ja Elisa Santa Monican yhteistyö kattaa laajan valikoiman SantaCare-palveluita, joita hallinnoidaan keskitetysti Elisa Santa Monican NOC-palvelukeskuksesta.

Palveluista Managed ADC huolehtii verkon kuormantasauksen hallinnasta, valvonnasta ja muutoksista. Se on toteutettu F5:n kuormantasausklusterilla. Managed FW kattaa palomuurien hallinnan ja valvonnan ja Managed SSLVPN puolestaan VPN-hallinnan.

Managed LAN huolehtii kaikista Kevan verkkolaitteista. Managed WLANin roolina on hallinnoida Kevan laajaa WLAN-infrastruktuuria. Managed Cloud -palvelu vastaa Kevan pilvipalvelun palomuurista.

Palveluiden piirissä on runko- ja työryhmäkytkimiä noin 25 kappaletta ja WLAN-tukiasemia noin 93. Tämän lisäksi on 5 palomuuria sekä VPN- ja kuormantasauslaitteistot.

Elisa Santa Monica vastaa Kevan verkkolaitteiden ylläpitopalveluista. Tällä taataan se, että Kevan kaikki verkkolaitteet ovat ajan tasalla. Elisa Santa Monican NOC-palvelu huolehtii päivityksistä, lisensseistä ja kaikista yhteyksistä teknologiatoimittajiin päin muun muassa häiriötilanteiden selvittämisessä. NOC-palveluille on nimetty sekä palvelupäällikkö että teknisestä ympäristöstä vastaava Tech Lead.

Tutustu NOC-verkonhallintapalveluun

Artikkeli englanniksi: Smooth data communications ensure business continuity

Lue myös

Vakioitua tehokkuutta NOC-palvelun avulla, case Stanley Security

Lemmikkieläinkaupan menestyjä panostaa kyberturvaan

Meyerin telakoiden elinehto on toimiva tietoliikenne

Turvaa ja vakautta globaalille verkolle