Tutkimus: Digitalisoinnilla on merkittävä rooli pk-yritysten menestymisessä pandemia-aikana

Lukuaika 2 min

Yli kolmannes pk-yrityksistä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana. Digitaalisuuden hyödyntäminen on edistynyt nopeasti pk-yritysten keskuudessa, ja korona-aika on herättänyt osan digiä aiemmin karttaneista yrityksistä.

Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan kaksi kolmannes korona-aikana menestyneistä yrityksistä arvioi digitalisoinnilla olleen merkittävä rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä. Etenkin kasvuyrityksissä ajatellaan, että digitaalisuutta hyödyntämällä yritys voi joustavasti sopeutua äkillisiin muutoksiin.

Digitaalisuudesta eniten hyötyvät korona-ajan menestyjäyritykset ovat kasvuhakuisia, tyypillisesti suhteellisen nuoria työnantajayrityksiä, joista moni toimii ICT-alalla, liike-elämän palveluissa, rakennus- ja kiinteistöalalla tai kaupan alalla. Poikkeusaikana ovat eniten hyötyneet ne yritykset, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa oli digitalisoitu jo ennen pandemiaa.

– Pk-yritykset ovat osoittaneet erinomaista sopeutumiskykyä vaikeassa tilanteessa. Tutkimus osoitti, että poikkeusajassa menestyneet yritykset ovat digitalisoineet toimintojaan ahkerasti, ja ovat aloittaneet sen usein jo ennen koronapandemiaa, Minna Virtanen, Elisan asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen johtaja, sanoo.

Kolmannes kaupan alan sekä majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuurialan yrityksistä kehittää uusia digitaalisuuteen perustuvia toimintamalleja

Digitaalisten työkalujen ja palvelujen hyödyntäminen pk-yrityksissä on kaksinkertaistunut kahden-kolmen viime vuoden aikana. Korona-ajan digi-investoinnit ovat kohdistuneet ennen kaikkea videoneuvotteluihin. Valtaosa pk-yrityksistä hyödyntää nykyisin muun muassa sisäisen yhteistyön välineitä, ja verkkokauppa on joka kolmannella.

Pk-yritykset ovat etsineet keinoja selvitä pandemian aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta, ja ainakin osaa yrityksistä digitalisaatio on auttanut selviytymään pandemian yli. Tutkimuksen mukaan joka kolmas digiä karttaneista pk-yrityksistä aloitti digitalisoinnin pandemian aikana.

Joka viides pk-yritys ei ollut digitalisoinut toimintaansa lainkaan ennen korona-aikaa. Heikoin tilanne digitalisoinnin osalta oli majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelualan yrityksissä, joista joka kolmas kehittää nyt uusia digitaalisuuteen perustuvia toimintamalleja.

Digitalisointi pandemia-aikana

Nopeat yhteydet lisäävät pk-yrityksen digitaalista kilpailukykyä

Myös yleistynyt paikkariippumaton työ puoltaa digitaalisuuden hyötyjä. Puolet vastanneista pk-yrittäjistä liikkuu tai matkustaa paljon työssään, ja suurin osa hoitaa osan töistään tietokoneella tai tabletilla kiinteän työpisteen ulkopuolella. Joka neljäs pk-yritys on aikeissa siirtyä tai on jo siirtynyt 5G-puhelimiin.

– Valtaosa osa pk-yrittäjistä hoitaa työtehtäviään mobiilisti ja jatkuvan etätyötrendin myötä nopeiden ja luotettavien yhteyksien tarve on korostunut entisestään. 5G vastaa hyvin tähän tarpeeseen ja takaa yrittäjän käyttöön aina parhaimman mahdollisen verkon. Nopeat yhteydet lisäävät pk-yrityksen digitaalista kilpailukykyä, Elisan liiketoimintajohtaja Petteri Svensson kertoo.

Siirtymä 5G-puhelimiin

Pandemiaolosuhteissa selviytyminen on kannustanut yrityksiä jatkamaan digitalisointia

Digikehittäminen jatkuu varmasti korona-ajan jälkeenkin. Lähes kaikki liiketoimintaansa digitalisoineista pk-yrityksistä aikovat jatkaa palvelujensa ja toimintojensa digitaalista kehittämistä. Pk-yrityksistä 40% arvioikin, että heidän liiketoiminnastaan yli viidennes on digitalisoitu vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhä useampi yritys on kyennyt hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia toimiakseen aiempaa tehokkaammin.

Näin tutkimus tehtiin:

Elisa Oyj:n ja Suomen Yrittäjien tilaaman tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy. Kyselytutkimukseen vastasi 561 yrittäjää, joista viidennes on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät edustavat pääosin 2-50 hengen yrityksiä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa 2020.


Tutustu Suomen Yrittäjien jäsenetuihimme


Lue myös

Tällainen on menestyvä digiajan pk-yritys

Tutkimus: Yrittäjät valmistautuvat 5G:n tuomaan muutokseen

Yritykset ovat ottaneet digiloikan koronapandemian aikana

Mikä on yrityksesi kilpailukyky työmarkkinoilla?