Elisan ja Alvan tiivis yhteistyö parantaa vesihuoltopalvelun laatua

Lukuaika 2 min

Elisan ja Alvan kumppanuus IoT-pohjaisten vesimittareiden etäluennassa auttaa vesihuoltoyhtiöitä parantamaan asiakaskokemusta ja tarjoamaan asiakkailleen uusia palveluja.

Valtakunnallisen vesialan toimijan, Alva-konsernin vedenkulutuksen etämittauslaitteet toimivat Elisan kattavilla NB-IoT-mobiiliyhteyksillä. Datan kerääminen ja purkaminen Alvan luentapalveluun tapahtuu Elisan IT-asiantuntijoiden kehittämässä Elisa Business IoT-palvelussa.

Mitä hyötyä vesimittareiden etäluennan yhdistämisestä IoT-ratkaisuun saadaan?

”Etäluenta ja IoT:n hyödyntäminen vesihuollossa on kehittynyt valtavasti parin viime vuoden aikana”, Alvan palveluhallintapäällikkö Sanna-Kaisa Palola kertoo.

”IoT mahdollistaa koko ajan enemmän asioita, joita me käymme läpi ja testaamme. Kuuntelemalla vesihuoltolaitosten toiveita pyrimme kehittämään palvelutarjontaamme vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin.”

Reaaliaikainen tieto veden kulutuksesta mahdollistaa täsmällisen laskuttamisen, samalla kun inhimillisten virheiden määrä kulutustietojen lukemisessa vähenee merkittävästi. Tämän lisäksi etäluenta mahdollistaa myös sellaisten toiminnallisuuksien lisäämisen vesimittareihin, jotka kertovat putkistossa mahdollisesti piilevästä vuodosta. Esimerkiksi tietyn, ennalta asetetun rajan ylitys vedenkulutuksessa voi laukaista hälytyksen. Kun ongelmat havaitaan ajoissa, ehditään korjaustoimiin ryhtyä hyvissä ajoin, eikä vahinko pääse laajenemaan yli äyräiden.

IoT-pohjaisten ratkaisujen suosion kasvuun vaikuttaa myös niiden joustava käyttöönotto. Suuria kertainvestointeja ei tarvita, ja etäluennan piiriin liitettävien vesimittareiden määrää voidaan kasvattaa hallitusti vesihuoltoyhtiön tarpeen ja resurssien mukaan.

Vedenpitävä ratkaisu etäluentaan ja datan käsittelyyn

”IoT-pohjaisissa vesimittareissa on tutun SIM-kortin sijaan eSIM-mikropiiri, jonka jo valmistaja asentaa mittariin”, kertoo Elisan Senior Business Manager Mika Flinck.

”Elisa tekeekin laitevalmistajien ja maahantuojien kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta kokonaisratkaisu olisi mahdollisimman helppo ottaa käyttöön.”

Alva on edelläkävijä veden etäluentaratkaisujen kehittämisessä ja etäluentaan siirtymisessä. Vuosikymmenten kokemus vesihuollon parista ja uusimman teknologian hyödyntäminen muodostavatkin luontevan pohjan tarjota helppoa etäluentaa valtakunnallisesti myös muille vesihuoltolaitoksille.

Kuva: Alva.

Edistyksellinen IoT-ratkaisu toimii Alvan palveluportaalissa sujuvasti myös vanhemman, LoRa-tiedonsiirtostandardia noudattavan teknologian rinnalla.

Kattava ja luotettava mobiiliverkko varmistaa toiminnan kaikissa tilanteissa

Alvan asiakkuuspäällikkö Nina Aittokangas korostaa Elisan mobiiliverkon merkitystä luotettavalle tiedonsiirrolle, joka puolestaan on edellytys ratkaisun toimivuudelle.

”Elisan verkossa on Suomen kattavin kuuluvuus. Kun tämän lisäksi esimerkiksi viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden käyttämä Virve-palvelu on siirtynyt käyttämään Elisan mobiiliverkkoa, voimme luottaa siihen, että sekä verkon luotettavuus että kunnossapito ovat parhaalla mahdollisella tasolla.”

Vesihuolto luokitellaan kriittiseksi toimialaksi, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia esimerkiksi verkon tietoturvallisuudelle. Verkon on oltava yhteensopiva Euroopan unionin laatiman NIS2-direktiivin kanssa, jolloin vesimittareita voidaan esimerkiksi päivittää tietoturvallisesti. Elisan mobiiliverkoissa NIS2-direktiivi toteutuu.

Elisan ja Alvan tarjoama etäluentaratkaisu on liitettävissä kiinteistöjen päävesimittareihin, jolloin Elisan keräämä data visualisoidaan Alvan palveluportaalissa ja lukemat saadaan siirtymään suoraan laskutukseen. Alvan palveluportaalissa on palvelun käyttäjille oma osionsa, joka mahdollistaa kiinteistökohtaiset hälytykset ja vedenkulutuksen seurannan.

Kuva: Alva.

Nina Aittokangas ja Sanna-Kaisa Palola uskovat, että etäluennan ja IoT-ratkaisujen yleistyminen luo hyvän pohjan yhteistyön kehittämiselle Elisan kanssa.

Etäluenta laadukkailla mittareilla, tiedonsiirrolla ja palvelulla mahdollistaa laajemman datan hyödyntämisen esimerkiksi vesitaseen laskentaan. Teknologia osoittautuu harvoin kehityksen pullonkaulaksi, huomattavasti enemmän on kiinni siitä, mistä löytyvät seuraavat tartuntapinnat parempaan asiakaskokemukseen ja kannattavampaan liiketoimintaan.

Elisa Business IoT -palvelu kerää datan hyödynnettäväksi

Alvan ja Elisan kumppanuuden perustana on Elisa Business IoT -tiedonkeruupalvelu, jonka avulla voidaan hyödyntää erilaisten IoT-laitteiden tuottamaa tietoa tehokkaasti ja turvallisesti. IoT-laitteet voivat olla esimerkiksi erilaisia sensoreita, vesimittareita tai paikannuslaitteita.

Elisan Business IoT -palvelu on tietoturvallinen ja skaalautuu monenlaisiin tarpeisiin. Tutustu ja kysy lisätietoja!​​

Halutessasi lisätietoja Alvan ja Elisan vesihuoltolaitoksille tarjottavasta kokonaispalvelusta, ota yhteyttä Alvaan.

Lue myös:

Seuraa omaisuuttasi tai olosuhteita – näin käytät IoT-dataa

Näin Helsinki hyödyntää paikkatietoa toiminnassaan

Elisa Paikannus tuo yrityksille mielenrauhaa varkauksien varalle

Näin saat paikannusdatan helposti liiketoiminnan hyödynnettäväksi