Kuinka jättiprojekti viedään onnistuneesti läpi – K-Kampuksen keskeiset opit

Lukuaika 2 min

Meillä on Elisalla isoja asiakkuuksia ja merkittäviä hankkeita, mutta K-ryhmän päätoimitalo, K-Kampus Kalasatamassa, oli meidänkin mittakaavassamme poikkeuksellisen iso projekti.

Siihen liittyi muun muassa kiinteistöön rakennettu älykäs lähiverkko, tietoliikenne, kuidut, langaton lähiverkko, palveluvaihde ja mobiili kuuluvuus. En muista, että vastaavaa näin monimuotoista rakennuskohdetta olisi yli 20-vuotisen Elisa-urani aikana vedetty läpi.

Muuallakaan maailmalla ei ole tiettävästi vielä rakennettu tämän kaltaisia ja kokoisia ratkaisuja älykkään lähiverkkopalvelun päälle.

Onnistuimme kuitenkin hyvin siksi, että meillä on Suomen ykkösasiantuntijat ja olemme uranuurtajia uuden sukupolven älykkäissä verkoissa.

Koko hankkeen onnistumisen kannalta tärkeintä oli kumppanuusajattelu: olemme kaikki samassa veneessä – niin Elisa, K-ryhmä, kohteen rakennusurakoitsijat alihankkijoineen kuin kaikki muut toimittajat.

Kumppanuus näkyi turhien hierarkioiden ja raja-aitojen unohtamisena. Istuimme rakennushankkeen aikana käytännössä kaikki samoissa tiloissa, vieri vieressä, kypärät päässä ilman organisaatioiden tiukkoja kahleita.

Myös asiakkaalla on luonnollisesti tällaisessa hankkeessa iso rooli. K-ryhmä oli tietysti vetovastuussa, vaikka meillä olikin käytännössä varsin vapaat kädet hoitaa homma maaliin.

Onnistumisen kannalta asiakkaan on kannettava vastuu tietyistä asioita – esimerkiksi siitä, että heidän organisaationsa resurssit ovat käytettävissä ja sisäinen vastuutus on kunnossa. Tämä puoli hoitui K-ryhmässä mainiosti.

K-Kampuksen kaltaisessa hankkeessa kaikilla pitää olla ymmärrys siitä tietoliikenteen kokonaisuudesta, mitä ollaan tekemässä. Mukana oli kymmenkunta toimijaa, joiden palveluille rakentamamme älykäs verkko toimii alustana.

Meidän roolimme oli olla integraattorina kaikkien näiden toimijoiden välissä, liimana joka piti kokonaisuuden kasassa.

K-Kampuksen rakennusprojekti oli ennätysmäisen nopea. Se vietiin läpi meidän standardoidun projektinhallintamme kautta, jossa voitiin ottaa huomioon kaikki toimijat.

Loimme prosessin, jota kaikki noudattivat, ja jonka ansiosta kaikki yksittäiset osat saatiin valmiiksi ajallaan ja oikeassa järjestyksessä.

Asioiden valmistuminen oikeaan aikaan on uuden kiinteistön rakentamisessa elintärkeää, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen ja asioilla on järjestyksensä. Kun esimerkiksi seinät saadaan pystyyn, kiinteistöautomatiikka pitää olla valmiina lähes heti sen jälkeen – ja se taas ei toimi ilman meidän rakentamaa lähiverkkoa.

Siksi tarkka aikataulutus ja siitä kiinni pitäminen on merkityksellistä.

Noin 1 800 K-ryhmäläisen K-Kampus on nyt varsin valmis ja toimiva, mutta verkon kehitystyö jatkuu edelleen. Älykäs verkko tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta aivan kaikkia hyötyjä ei ole vielä ulosmitattu ja  osaa niistä ajetaan vielä sisään.

Älykkään verkon tarjoama suurin ja keskeisin hyöty tulee siitä, että asiakkaalla on käytössään yhden alustan malli. Yhden verkon kautta voidaan hallita keskitetysti kaikkia kiinteistön toimintoja ja verkko palvelee kaikkia kiinteistön toimijoita.

Tässä työssä onkin parasta juuri tällaisten uusien ratkaisujen rakentaminen – se, että pääsee toimittamaan täysin uuden sukupolven palveluita, rakentamaan kokonaisuuksia ja luomaan prosesseja, jollaisia ei ole missään aiemmin tehty.

Tällaisen hankkeen läpiviennissä on tärkeintä kuitenkin ihmiset, hankkeen toteuttajat – ilman heitä tällainen ei onnistu. Tekniikka tulee ja toimii ajallaan, mutta onnistuminen perustuu viime kädessä kaikkien sitoutumiseen. Sitouttaminen onnistuu, kun jokaisella on tiedossa oma roolinsa projektissa.

Ihmiset motivoituvat ja heittäytyvät, kun kaikilla on roolituksensa ja kaikki uskovat siihen, että nyt tehdään jotain isoa, jotain poikkeuksellista ja jotain ennennäkemätöntä. Tällaiset hankkeet eivät ole pelkkää työtä, vaan mukaan on saatava myös annos intohimoa. Sillä ruokitaan onnistumisia.

Kuva: K-ryhmä

Lue myös

Näkökulma: Sovelluskehityksen ostamisen vaikeudesta

Ilmapiiri IoT:n ympärillä: Mitä mieltä ovat 10 edelläkävijää eri teollisuudenaloilta?

K-ryhmä kiihdyttää kauppojen digitalisaatiota

K-Kampuksesta tuli monipaikkaisen työn malliesimerkki

Kirjoittanut

Jani Lehto
Program Manager

Jani Lehto on Program Manager, joka vastaa Elisalla koko Keskon hankesalkusta.