Näin hybridipilvi täyttää liiketoiminnan tavoitteet

Lukuaika 3 min

Liiketoimintalähtöinen hybridipilvi säästää kustannuksissa, lisää joustavuutta, parantaa suorituskykyä ja nopeuttaa liiketoiminnallisten muutosten tekemistä. Unohda irralliset teknologiset ratkaisut ja kehitä IT-ympäristöä liiketoimintalähtöisesti.

“Pahimmillaan ison yrityksen johto tekee päätöksen pilveen siirtymisestä ja käskee IT-organisaatiota toteuttamaan päätöksen. Tuloksena kokonaiskustannukset kasvavat jopa 50 prosenttia”, kertoo Tuomas Toivonen, Elisan Head of Customer, IT Development.

Tämä todellinen esimerkki on kuitenkin vältettävissä.

Nopeiden liikkeiden sijaan pilvisiirtymä kannattaa tehdä liiketoimintalähtöisesti ja huolellisesti suunnitellen hybridipilveä hyödyntäen. Hybridipilvessä hallitaan julkipilven, yksityisen pilven ja perinteisen konesalin muodostamaa kokonaisuutta samoilla julkipilven kehittyneillä työkaluilla.

Tämä mahdollistaa hallitun siirtymän julkipilveen liiketoimintalähtöisesti sovellus kerrallaan ja kustannukset optimoiden. Hybridipilvessä mikä tahansa työkuorma voidaan sujuvasti siirtää sinne, missä se voidaan ajaa järkevimmin, kustannustehokkaimmin ja turvallisimmin.

“Itse kutsun tätä tapaa järki edellä siirtymäksi. Vaihtoehtoja yritysten datalle ja sovelluksille on todella paljon: erilaisia julkipilviä ja alustoja, jaettua kapasiteettia, kumppanien konesaleja ja omia konesaleja. Kyse on siitä, mihin yrityksen data ja sovellukset kannattaa laittaa nyt ja mihin tulevaisuudessa. Millaisia teknologisia valintoja kannattaisi tehdä, jotta nykyhetken valinnat varmistavat liiketoiminnan menestyksen myös tulevaisuudessa”, pohtii Tommi Malin, Elisan Managing Consultant.

Hyvä kumppani varmistaa liiketoimintalähtöisen IT:n kehittämisen

Elisan ICT-asiantuntijat kyseenalaistavat IT:n perinteisiä teknologialähtöisiä toimintatapoja.

“Ei ole nykypäivää, että IT-ympäristön kehittämisessä liiketoiminnalliset vaatimukset väännetään IT:n palvelumallin mukaisiksi. Me haluamme vääntää IT-palvelut liiketoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Emme ole riippuvaisia kenestäkään teknologiatoimittajasta, jolloin voimme ehdottaa liiketoiminnan vaatimuksista lähtevää parasta mahdollista ratkaisua, Tuomas Toivonen sanoo.

IT-kumppanuus Elisan kanssa mahdollistaa sen, että asiakkaan kanssa yhdessä tehty strateginen kehityssuunnitelma ja roadmap katsoo pidemmälle tulevaisuuteen ja tukee liiketoimintojen strategisia päämääriä.

“Kun tiedämme, miten yrityksen liiketoimintaa kehitetään, voimme ehdottaa parhaita mahdollisia nykyhetken teknologiavalintoja, jotka täyttävät myös liiketoiminnan tulevaisuuden tarpeet”, Toivonen tiivistää.

Elisan kokeneet asiantuntijat sparraavat yritysten IT-johtoa liiketoimintalähtöisissä IT- ja pilvistrategioissa.

“Olemme saaneet tuotettua asiakkaillemme selkeää hyötyä toimimalla kumppanin roolissa. Kun yrityksen liiketoimintalähtöisessä roadmapissa on konkreettisia perusteltuja kehityshankkeita, liiketoiminnalta saadaan niille rahoitus ja IT-johtajasta tulee liiketoiminnan mahdollistaja. Parhaimmillaan olemme pystyneet olemaan asiakasyrityksen liiketoiminnan ja IT:n välinen tulkki, ja siitä ovat hyötyneet kaikki”, Toivonen kertoo.

Hybridipilvi mahdollistaa optimaalisen ratkaisun kuhunkin tilanteeseen

Tommi Malin pitää tärkeänä, että yrityksissä maltetaan tutkia teknologista kehitystä ja sitä, miten uusin teknologia voi tukea liiketoiminnan tavoitteita. Hybridipilvi tarjoaakin tien suunnitelmalliseen pilvisiirtymään.

“Yritys voi pitää perinteisen konesalinsa, johon voidaan tuoda julkipilven hyödyt ja pilven modernit työkalut. Näin IT saa yhtenäisen hallinnan ja näkyvyyden koko IT-ympäristöön, niin julkipilveen kuin perinteisiin konesaleihin, olivat ne sitten kumppanien tai omia.”

Hybridipilvessä voidaan tuoda julkipilven uusia ominaisuuksia perinteiseen konesaliympäristöön.

“Yrityksen data ja sovellukset voivat sijaita siellä, missä se kulloinkin on kustannustehokkainta, tietoturvallisinta ja järkevintä. Ne voidaan siirtää ajan kanssa hallitusti pilviympäristöön esimerkiksi silloin, kun perinteinen liiketoimintasovellus vaihtuu pilvinatiiviksi sovellukseksi. Globaalisti toimivat yritykset voivat hallitusti siirtää työkuormia ja dataa haluttuun lokaatioon pilvessä tai konesaleissa, missä se kulloisessakin tilanteessa on järkevintä.”

Hybridipilven yhtenäinen hallinta mahdollistaa myös kustannusten paremman optimoinnin ja jyvittämisen liiketoiminnoille.

“Kun liiketoiminta näkee, millaiset sen alustakulut IT:ssä oikeasti ovat, liiketoiminta pystyy kehittämään omaa toimintaansa ja tuloksellisuutta realistiselta pohjalta. Hybridipilvi mahdollistaa myös reaaliaikaisen tiedolla johtamisen”, Malin kertoo.

Hybridipilvi sopii myös julkisille organisaatioille

Vaikka Elisa käyttää Microsoftin työkaluja hybridipilven keskitetyn hallinnan ja tietoturvan toteuttamiseen, se ei ole sidottu Microsoftin Azuren julkipilveen.

“Hybridipilviratkaisumme on multipilviratkaisu, joka tukee kaikkia isoja julkipilviä ja myös yksityisiä pilviä. Lähdemme aina suunnittelemaan hybridipilviympäristöä liiketoiminnan tavoitteista teknologiariippumattomasti. Meillä on myös vahva osaaminen kaikesta teknologiasta, mitä tarvitaan sovelluksen ja loppukäyttäjän välille. Tarvittaessa pystymme tarjoamaan koko IT-ympäristön”, Tuomas Toivonen kertoo.

Elisa on kotimainen toimija, jonka sertifioidut ja palkitut IT-asiantuntijat ovat kotimaisia.

“Me kehitämme osaamista Suomessa ja pidämme sen täällä. Meillä on useita, myös turvaluokiteltuja asiakkaita, jotka vaativat vahvaa suomalaista kumppania”, Toivonen sanoo.

Julkipilvestä on tulossa entistäkin kotimaisempi vaihtoehto, kun Microsoftin datakeskus alkaa lähivuosina pyöriä Espoossa.

“Silloin julkipilvestä tulee aikaisempaa kiinnostavampi vaihtoehto myös julkisille organisaatioille.”

Lue myös:

Miten kilpailuttaa IT-ympäristö? Lue vinkit

Näin hybridipilven avulla voi varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin 

Tutkimus: Maailmantilanne muuttanut organisaatioiden suunnitelmia IT-infran kehittämisessä

Hybridipilven keskitetty hallinta tuo yhden näkymän yrityksen koko IT-infrastruktuuriin