Älykäs tietoverkko mukautuu digitalisaation vaatimuksiin

Lukuaika 2 min

Tietoliikenneverkkojen rooli on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana kriittiseksi yritysten menestyksen kannalta: palvelut ovat pitkälle pilvessä ja liiketoiminta pyörii käytännössä verkkojen varassa. Haasteena on rakentaa digiajan verkkoarkkitehtuurista tarpeeksi yksinkertainen ja samalla uusiin tarpeisiin mukautuva.

Jyrkällä kulmakertoimella kasvava datan määrä ja kyberturvahaasteet asettavat tietoliikenneyhteyksille – ja palveluntarjoajille – kovat laatuvaatimukset. Elisan Connectivity-ratkaisuliiketoiminnasta vastaavan Pasi Korhosen ja teknisestä konsultoinnista vastaavan Juha Hildénin työ ei taatusti käy tylsäksi, sen verran paljon tapahtuu tietoverkkojen taholla juuri nyt.

”Keskitymme datan määrän kasvuun ja riittävän kapasiteetin varmistamiseen. Uudistamme Elisan runkoverkkoa ja rakennamme jatkossa entistä nopeampia ja laadukkaampia asiakasyhteyksiä kuitupohjaisella tekniikalla. Asiakkaiden tarpeet vaativat uusia palveluita etenkin kyberturvaan sekä verkoissa kulkevan sovellusdatan hallintaan”, Pasi kuvaa tämän hetken tilannetta.

Asiakkailla on paljon mietittävää

Pasin ja Juhan mukaan yritysasiakkaat miettivät tällä hetkellä verkkoarkkitehtuuriaan monelta eri kantilta. Missä määrin siirrytään kiinteistä verkoista mobiilin varaan? Millaisia kyvykkyyksiä IoT vaatii verkoilta?

Miten yrityksen tietoturva ja tietosuoja-asiat otetaan haltuun? Miten digitalisaatio vaikuttaa liiketoimintaamme?

Aika monesta yrityksestä löytyy jo Chief Digital Officer, jonka tehtäväksi on annettu digitalisoinnin haltuunotto – yrityksen oma IT-organisaatio ei kuitenkaan aina pysty käymään hänen kanssaan riittävällä tasolla keskustelua digitalisoinnin vaikutuksista tietoverkkoinfraan.

Monet avoimet kysymykset korostavat kumppanin tärkeää roolia asiakkaan tukena digimurroksen keskellä.

”Meidän arjessamme näkyy se, että toimintaympäristön monimutkaistuessa tietoverkko-osaamisen tarve on kasvanut selvästi. Asiakkaat tarvitsevat vahvan asiantuntijakumppanin, joka auttaa pysymään mukana kehityksen vauhdissa”, Pasi toteaa. Samalla myös vaatimukset kumppanin roolille ja toiminnan laadulle ovat nousseet.

”Nähtävissä on myös kasvava tarve saada kaikki tietoliikennepalvelut yhdeltä luukulta: samaan palveluprosessiin halutaan konesali, verkot ja viestintäpalvelut. Myös palvelutasovaatimukset ovat kasvaneet tietoverkkojen ollessa yhä tärkeämpi palanen asiakkaiden liiketoimintaa. Palvelun on oltava tasalaatuista, eivätkä vika- ja muutoshallintaongelmat ole sallittuja. Asiakkaitamme kiinnostaa ainoastaan se, että heidän omat palvelunsa ja sovelluksensa toimivat moitteettomasti ja kokonaisuus on hallinnassa”, Juha kertoo.

Älykkään verkkoarkkitehtuurin tunnistaa yksinkertaisuudesta

Samalla kun taataan tämän päivän toimivat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, on asiakkaiden verkkoarkkitehtuurin suunnittelussa huomioitava myös tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen tukeminen. Tämä tapahtuu automatisoinnin ja mukautuvien verkkoratkaisujen avulla. Mitkä sitten ovat edistyksellisen verkkoarkkitehtuurin tärkeimmät tunnusmerkit?

”Älykäs verkkoarkkitehtuuri on yksinkertaistettu malli perinteisestä, liitettävyyteen perustuvasta verkkototeutuksesta, joka on nykytilassaan raskas ja monimutkainen tapa toimia sekä hallita. Verkkojen on oltava roolipohjaisesti käytettävissä ja joustavia uusien palveluiden liittämiseen. Automatisoinnin ja vakioinnin myötä verkon päälle voidaan jatkossa rakentaa ohjelmistokerroksella palveluita ilman nykyisen kaltaista manuaalista prosessia. Tämän lisäksi kyberturva on huomioitava jo arkkitehtuurin tasolla”, verkkovelhot vastaavat.

Yhteistyötä asiakkaiden eduksi

Elisa tuottaa tietoliikennepalveluitaan useamman tärkeän kumppanin kanssa. Asiakasratkaisuissa avainteknologiakumppanina toimii Cisco, runkoverkossa yhteistyötä tehdään Nokian, Alcatelin ja Lucentin kanssa, ja kyberturvallisuudessa tärkeimmässä roolissa on Palo Alto Networks.

Pasi ja Juha eivät peittele innostustaan päästessään kertomaan tuoreesta liiketoimintakaupasta, joka nostaa uudelle tasolle Elisan kyvyn ratkoa yritysasiakkaiden tietoverkkohaasteita: Elisa osti maaliskuussa 2017 tietoverkko- ja konesaliratkaisuihin keskittyvän Santa Monica Networks Oy:n liiketoiminnan.

”Asiakasratkaisuiden integraattorina Santa Monica tuo meille lisää juuri oikeanlaista asiantuntijuutta. Saamme kaupan myötä lisävoimia myös Elisan omiin hankkeisiin: elämme kuten opetamme – automatisoimme asioita, ja teemme hallittavampia ja helpompia palveluita”, Pasi Korhonen summaa.

Miten yritysjohto voi varmistaa, että oma tietoverkkoarkkitehtuuri antaa valmiudet tarttua digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin? On edettävä askel kerrallaan.

  1. Kartoitetaan nykytilanne: millaisia digitalisointihankkeita yrityksessämme on suunnitteilla? Nykytilan kartoitus on maltillinen investointi, joka tuottaa kauaskantoisia tuloksia.
  2. Laaditaan asiakaskohtainen tiekartta, jonka pohjalta viedään asioita eteepäin.
  3. Kun on päästy vauhtiin, tehdään yhteistyössä kumppanin kanssa säännöllinen tilannepäivitys, jonka pohjalta verkkoarkkitehtuuria optimoidaan vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin vaateisiin.

 

Tutustu Elisan tarjoamiin tietoliikenneratkaisuihin.

Lue myös

Tietoverkkojen kehitys: yhteyksistä oivalluksiin

Miten pysäyttää tietomurto mahdollisimman nopeasti?

Globaali tietoverkko vaatii kokeneen kumppanin

Elisa vei Valmetin tietoverkon 2030-luvulle