Älykkäällä verkolla digiaikaan

Lukuaika 2 min

Ciscon Suomen ja Baltian uusi toimitusjohtaja Mervi Airaksinen puhuu mieluummin palveluista ja ratkaisuista kuin tuotteista.

Tämä näkyy myös Ciscon liiketoimintastrategiassa, joka on muuttumassa yhä enemmän kohti palvelukokonaisuuksia ja sovelluksia kytkimien, reitittimien ja muiden verkon osakomponenttien myynnistä.

”Digiaikana verkko on mukana lähes kaikessa. Se on digitalisaation perusta, joka mahdollistaa muutoksen yrityksen toiminnassa. Se voi myös pahimmillaan estää sen. Digiaikana verkon tulee tietää, kuka sitä käyttää ja millä laitteilla, mitä sovelluksia käytetään ja kenellä on oikeus käyttää niitä. Tämä muutos ei ole mahdollinen vanhoilla, pelkkää liitettävyyttä tarjoavilla verkoilla. Olemme päivittäin asiakkaidemme tukena, kun he siirtyvät digivalmiisiin verkkoihin. Oivaltava verkkomme mahdollistaa kustannustehokkaan siirtymisen digitalisaatioon”, Airaksinen sanoo.

Älykkäät verkkoratkaisut tuovat merkittäviä hyötyjä digitaalisuuden haasteiden kanssa kamppaileville yrityksille

”Toimitusjohtajia ja myyntijohtajia kiinnostavat palvelujen käyttäjäystävällisyys ja toimintavarmuus. Oivaltavan verkon automatisoitujen toimintojen ansiosta palveluarkkitehtuuria on mahdollista seurata yhdestä näkymästä monen sijasta. Häiriötilanteista toipuminen ja muutosten tekeminen verkkoon onnistuvat nopeasti hallintaportaalista. Myös uusien laitteiden lisääminen käy sukkelaan.” Tietoverkko näkee myös reaaliaikaisesti, mitä verkossa tapahtuu.

”Saadun datan perusteella on mahdollista tehdä syvällisiä analyysejä ympäristöstä ja käyttäjistä. Kun dataa yhdistetään muista järjestelmistä saatavaan tietoon, tilanne on otollinen uusien ideoiden ja palveluiden syntymiselle.”

Digitalisaation seurauksena toimialan toisensa jälkeen joutuu miettimään liiketoimintansa uusiksi. Murros näkyy myös IT-investoinneissa

”Yhä useammat asiakkaat haluavat tehdä palvelusopimuksia isojen laiteinvestointien sijasta.”

Cisco on parantanut toimintakykyään muun muassa panostamalla entistä enemmän omaan tuotekehitykseen, muuttamalla myyntimallejaan palveluihin pohjautuviksi ja ostamalla jatkuvasti uusia yrityksiä.

”Yritysostot ovat keskeinen osa innovatiivista tuotekehitystä. Nyrkkisääntö on, että joka kuukausi tehdään yrityskauppoja. Viime aikoina olemme panostaneet vahvasti tietoturvaan ja ohjelmistoihin.”

Airaksisen mukaan luotettavilla kumppaneilla on tärkeä rooli Ciscon tarinassa. Ne toimivat lähellä asiakasrajapintaa ja luovat ketterästi ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Kumppanit myös tarttuvat digitalisaation mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.

”Elisan Santa Monica Networks -yritysoston myötä Suomen eturivin Cisco-osaamista on nyt todella paljon yhdessä paikassa. Hyvä yhteistyömme perustuu luottamukseen, jonka takaa pitkäjänteinen ja pitkäaikainen yhdessä tekeminen”, Airaksinen sanoo.

Lue myös

Tietoverkkojen kehitys: yhteyksistä oivalluksiin

Älykäs tietoverkko mukautuu digitalisaation vaatimuksiin

Näillä keinoin parannat identiteetin- ja pääsynhallintaa

Teksti: Olli Manninen, kuva: Antti Vettenranta.

Haastattelu on alkujaan julkaistu Santa Monica Networksin Santeri-julkaisussa marraskuulla 2017.