Elisan ja Ciscon pitkäaikainen yhteistyö tuottaa arvoa asiakkaille

Lukuaika 3 min

Elisa pokkasi syyskuussa Ciscon Managed Service -palkinnon Ciscon teknologiaan perustuvien jatkuvien palveluiden pitkäjänteisestä kehitystyöstä.

Saavutuksen takana on Ciscon ja Elisan asiantuntijoiden jo neljä vuosikymmentä jatkunut yhteistyö.

Cisco on verkkoteknologiaratkaisujen suunnannäyttäjä ja valpas uusien liiketoiminta-alueiden valtaaja. Sen liiketoiminta on nojannut vuosikymmenten ajan tiiviiseen yhteistyöhön kumppaniverkoston kanssa.

Yhteistyö on tuotteiden ja palveluiden tiivistä kehittämistä Elisan kaltaisten valittujen kumppaneiden kanssa.

Suomen ensimmäinen reititin

Ciscon ja Elisan vuonna 2017 ostaman Santa Monica Networksin yhteistyö alkoi jo 1980-luvulla, kun silloisen Santa Monica Softwaren perustaja Tapani Kurki otti vuoden 1988 syksyllä lankapuhelinyhteyden Ciscoon.

”Tohtori Juha Heinänen Tampereen TKK:lta pyysi minua hankkimaan Funetille Ciscon reitittimen. Soitin samana iltana silloin vielä pieneen kalifornialaiseen yritykseen. Keskustelin viennistä vastaavan Eileen Coen kanssa, ja hän innostui asiasta”, Kurki muisteli pari vuotta sitten Santeri-lehden haastattelussa.

Henkilösuhteet tiivistyivät aina siihen pisteeseen, että Kurki oli vuonna 1995 haastattelemassa Ciscon pääjohtajaehdokkaita. Valituksi tuli John Chambers, jonka aikakaudella Ciscon kasvoi nykyiseen valta-asemaansa.

Innovaatioita ja yritysostoja

Cisco on ollut selkeä teknologia-ajuri markkinoilla, vaikka erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana kilpailu on ollut kovaa.

Sen johtoasema yritysverkoissa on kattanut kumppaneiden kanssa toteutetut koulutukset, sertifikaatit, Cisco-pohjaisten palveluiden rakentamisen, asiakkuuksien hoitamisen ja jatkuvan yhteistyön kehittämisen.

Menestystä selittää 22 vuotta Elisassa työskennellyt verkko- ja tietoliikennetoimintojen johtaja Mika Railosalon mukaan Ciscon johdon määrittelemä strategia ja liiketoiminnan fokus: aluksi keskityttiin pelkästään reititykseen ja siitä on systemaattisesti laajennettu liiketoimintaa sitä mukaan, kun markkinoiden uusilla alueilla on ilmennyt kysyntää.

Teknologinen johtoasema perustuu Elisan teknologiaevankelista Aki Anttilan mukaan sekä yrityksen sisäiseen innovaatiotoimintaan että jatkuviin yritysostoihin. Hän tutustui Ciscoon 1990-luvulla.

”Markkinoiden parhaat innovaatiot tulevat yritysostojen kautta nopeasti osaksi Ciscon tuotereppua”, Anttila sanoo.

Aki Anttila
Aki Anttila

Laajentuminen WebExillä tiimien yhteistyöhön ja viestintään sekä Nexus-kytkimillä datakeskusten infraan ovat hyviä esimerkkejä, miten Cisco on laajentanut osaamistaan verkko-osaamisensa päälle.

Tuotteiden lisäksi Ciscon ylivoima perustuu pitkälle hiottuihin tukipalveluihin, jotka ovat Anttilan mukaan toimineet aina paremmin kuin muilla alan yrityksillä.

”TAC-palveluorganisaatio (Technical Assistant Center) ja muut palvelumallit mahdollistavat sen, että tuotteiden jälkituki on kunnossa. Cisco tarjoaa selkeästi eniten sekä paikallista että globaalia osaamista ja tukea”, Anttila sanoo.

Kumppani on enemmän kuin jälleenmyyjä

Kumppanuuden rakentaminen ja kumppaneiden arvostaminen on Cisco-kulttuurin ydin. Arvostus näkyy muun muassa siinä, että Ciscon liiketoimintamalli pohjautuu kumppanimallin, jossa Elisa integroi Ciscon teknologiaa osaksi myytäviä hallittujen palveluiden ratkaisuja.

Elisa myy näitä ratkaisujaan asiakkaiden eri tarpeisiin ja toimittaa sekä ylläpitää ratkaisuja koko elinkaaren ajan. Ratkaisuiden jatkokehittäminen tapahtuu yhdessä asiakkailta saadun palautteen pohjalta ja Elisa käy luonnollista dialogia Ciscon kanssa tarpeista mihin suuntaan teknologiaa on hyvä kehittää uusien tarpeiden toteuttamiseksi.

”Kumppanuusohjelma kannustaa meitä teknisen osaamistason ylläpitoon sekä palkitsee meitä myynnistä ja asiakastuen tuottamisesta. Toimintamalli on sellainen, että kumppani on aidosti kumppani eikä pelkkä jälleenmyyjä”, Anttila sanoo.

Kumppaniverkoston tietämystasoa pidetään yllä sertifioinnilla

”Cisco tukee sertifioinnilla osaamistamme, jotta voimme paremmin palvella asiakkaitamme. Jatkuva oppiminen ja monipuolinen kehittäminen on aina ollut osa yhteistyötämme”, Railosalo sanoo.

Suomella on ollut 2000-luvun alusta alkaen erityinen asema Ciscon Managed Services -verkostossa.

Managed Service -palvelu on oleellinen osa palvelua, jota asiakkaat meiltä odottavat ja vieläpä niin, että palvelu sopii heidän tarpeisiinsa. Osa asiakkaistamme on hyvin tarkkoja siitä, että kaikki teknologia tulee Ciscolta”, Anttila sanoo.

Asiakasarvon parantaminen kehitystyön ytimessä

Kumppanuuteen liittyvät Ciscon ja Elisan pitkäaikaiset kehitysohjelmat, jotka ovat teknologian käyttötestien lisäksi palveluiden testaamista asiakkaiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on löytää tapoja, joilla uudet tuotteet ja palvelut luovat maksimaalisesti arvoa asiakkaan liiketoiminnalle.

Mika Railosalo
Mika Railosalo

”Palkitut Managed Service -palvelut ovat hyvä esimerkki lisäarvon tuottamisesta asiakkaillemme.”

”Arvo muodostuu jatkuvasta päivittäisestä työstä ja palvelun kehittämisestä sen elinkaaren aikana. Tuotamme asiakkaillemme uniikin palvelumallin, jonka perustana on Ciscon ainutlaatuinen teknologia”, Railosalo sanoo.

Managed Service -palkinto myönnetään Cisco-teknologiaan pohjautuvien jatkuvien palveluiden pitkäjänteisestä kehitystyöstä.

”Elisa kehittää palveluita useissa arkkitehtuuri-alueissa sekä asiakassegmenteissä. Heillä on ymmärrys asiakastarpeista ja he ovat valmiita kehittämään palveluitaan uusien teknologioiden mahdollistaessa uusia asioita liiketoimintojen tueksi. Suuri kiitos koko Elisan tiimille pitkäjänteisestä yhteistyöstä vuosien saatossa”, Ciscon Channel Director Tiina Säämänen sanoo.

Elisalla on kumppaniverkostossa niin vahva asema, että se pääsee vaikuttamaan Ciscon tuotekehitykseen.

Elisa on luokiteltu korkeimpaan kumppanikategoriaan monessa teknologiassa, kuten ohjelmoitavissa verkoissa.

Vuoden kumppani 2020

”Tunnistamme markkinasta uusia tarpeita sekä uusia käyttötapoja ja asiakassegmenttejä, joihin tuotteita voidaan soveltaa”, Railosalo sanoo.

Elisan ja Ciscon yhteistyö laajenee 5G-teknologiaan

Lähitulevaisuudessa Elisan ja Ciscon yhteistyö laajenee 5G-teknologiaan, joka tulee osaksi yritysverkkoja.

Ciscolta odotetaan tälle alueelle uusia teknologioita. Toinen kasvualue on nopeutuvat verkot, kun useiden gigabittien teknologiat yleistyvät ja niiden käyttö monipuolistuu. Tämä heijastuu päätelaitteisiin ja kytkimien lisääntyvään kapasiteetin tarpeeseen.

”Devnet-rajapinnat, taustajärjestelmien älykäs kytkeminen verkkoihin sekä verkkojen ohjelmoitavuus ja automaatio on kolmas alue, jossa tapahtuu lähivuosina paljon. Tuomme asiakkaille tällä alueella uusia ratkaisuja yhteistyössä Ciscon kanssa”, Railosalo sanoo.

Lue myös

Vahvat kumppanit takaavat vakaan konesaliratkaisun

Langaton verkko turvaa metron häiriötöntä kulkua

Huippuosaajia ja selkeää suomea – Elisan monipuolinen asiantuntijuus asiakkaan apuna

Cisco Spaces on helppo ratkaisu sisätiloissa paikantamiseen