Globaali, vakaa tietoverkko vaatii kokeneen kumppanin

Lukuaika 2 min

Vakaa ja joustava tietoverkko on globaalin liiketoiminnan selkäranka. Verkon päivittäiseen operointiin ja jatkuvaan kehittämiseen tarvitaan osaava ja kokenut kumppani.

Yli 60 prosenttia suuryrityksistä on täysin riippuvaisia globaalin verkkonsa saumattomasta toiminnasta.

Tämä selviää tutkimusyhtiö Gartnerin raportista. Liiketoiminta olettaa, että verkko on aina saatavilla ja käytettävissä, eikä katkoksia saa olla.

Globaalissa verkossa liiketoiminnan vaatimuksiin pääseminen edellyttää yhteneväisiä prosesseja muutosten tekemisessä, vikojen hallinnassa sekä jatkuvassa palvelujen kehittämisessä. Suurimmat hyödyt saavutetaan, kun kaikki tämä tehdään koko verkkoinfrastruktuurin näkökulmasta (LAN/WLAN, WAN, palomuurit, kyberturva, pilvi…).

Globaali sopimusviidakko syö resursseja

Globaalissa ympäristössä toimitaan samanaikaisesti useiden kumppaneiden kanssa. Kullakin teknologialla, kuten runkoverkolla, lähiverkoilla, palomuureilla ja langattomilla verkoilla, voi olla eri kumppanit. Usein on jopa niin, että jokaisessa maassa toimitaan eri palveluntoimittajan ja teknologiatoimittajan kanssa.

IT-organisaation on kyettävä hallinnoimaan jopa kymmeniä erilaisia sopimuksia, joiden palvelumallit, palvelutasot ja muut ehdot vaihtelevat.

Globaalin verkon päivittäinen hallinta syö resursseja. Samalla muutosten tekeminen hidastuu, eikä IT-organisaatio kykene vastaamaan liiketoiminnan sille asettamiin muutosvaatimuksiin. IT-asiantuntijoiden aika menee päivästä toiseen selviytymiseen.

Yhden kumppanin kanssa helpompaa

Globaalin verkon toimintamallin onkin oltava kaikkialla samanlainen. Sen kehittämiseen pitää olla riittävät resurssit, valvonnan on oltava ympärivuorokautista ja kehittämisen on edettävä eri toimipaikoissa ja teknologioittain tasaiseen tahtiin.

Elisa tarjoaa näihin vaatimuksiin yhden kumppanin palvelumallin, jonka puitteissa päätetään verkon hallinnasta ja kehittämisestä kokonaisuutena. Palvelumme kattaa globaalin teknologiakumppaneiden verkoston, syvällisen ja monipuolisen osaamisen sekä pitkäaikaisen kokemuksen yritysten globaaleista verkoista.

Kumppanuus Elisan kanssa merkitsee yrityksen IT-päättäjille yhtä kumppania, jonka kanssa kehitetään globaalin verkon toimintaa. Jalkautamme yrityksen IT-osaston kanssa päätetyt IT-kehityksen suuntaviivat operatiiviseen tekemiseen eri puolilla maapalloa kuhunkin teknologiaan yhteistyössä jokaisen kumppanin kanssa.

Yrityksen IT-organisaatiolta vapautuu aimo annos resursseja yrityksen liiketoimintaa tukevien IT:n kehityshankkeiden suunnitteluun, kun Elisa hoitaa yhteistyön alihankkijoiden kanssa.

Yksi globaali kumppani takaa, että verkkoa voidaan kehittää liiketoiminnan tarpeisiin nopeammin ja joustavammin kuin jos asioita joudutaan jumppaamaan kymmenien kumppaneiden kanssa.

Asiantuntijoiden tiivis yhteistyö

Yrityksen IT-osaston sekä Elisan verkonhallinta (NOC)– ja kyberturvakeskuksen asiantuntijoiden muodostama tiimi on globaalissa toimintamallissamme saumattomasti toimiva yksikkö.

Yhteistyö syventyy usein niin pitkälle, että Elisan ja asiakkaan järjestelmien välille luodaan integraatio, jonka kautta tietoa siirretään automaattisesti.

Tehokkaimmillaan verkonhallintakeskuksemme asiantuntijat ovat tiivis osa yrityksen IT-osastoa. He tuntevat yrityksen globaalin verkon ja IT-toimintaprosessit kuin omat taskunsa. Tällöin autamme tehokkaimmin asiakastamme.

Yrityksen IT-organisaatio on edelleen yhteistyön vahva ohjaaja ja päätöksentekijä. Sen roolina on ymmärtää syvällisesti liiketoiminnan tarpeet globaalissa ympäristössä. Yrityksen IT-asiantuntijat keskustelevat sekä yritysjohdon että Elisan asiantuntijoiden kanssa verkon kehittämisstrategian painopisteistä.

Vahvaa osaamista ja kokemusta

Elisan globaalin verkon hallintapalveluun liittyy laaja teknologiakumppaneiden verkosto. Vodafone esimerkiksi takaa tietoliikenteen toimivuuden kaikilla mantereilla ja NCR puolestaan vastaa laiteasennuksista yhtä lailla Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Asiakkuustiimi ohjaa toimintaa palvelutuotantopäällikön johdolla ja etsii aina tehokkaimman mallin operoida.

Yhteistyömallimme yhtenä peruspilarina on ITIL-malli (Information Technology Infrastructure Library), jonka ansiosta rajapinnat ja vastuut ovat selkeät ja osapuolilla on yhteinen kieli. Kun yhteinen malli ja maali ovat selvillä, ei erehdyksille jää tilaa.

Globaalin verkon hallinta vaatii parhaiden teknologiaratkaisujen ohella sitä osaamista, jota Elisa on kehittänyt vuosikymmenten ajan. Se kattaa sekä tekniset sertifikaatit että palveluhallinnan osaamisen.

Globaalin verkon hallintamallimme perustana on strateginen yhteistyö: ymmärrys asiakkaan globaalin liiketoiminnan tavoitteista ja Elisan yritysjohdon sitoutuminen asiakkaan kanssa tehtävään työhön.

Yhteistyön seuraava taso on taktinen, jossa kehityshankkeita viedään yhteistyöllä eteenpäin eri alueilla. Tällä tasolla Elisan ja yrityksen asiantuntijoiden sekä valittujen kumppaneiden yhteistyö tuottaa yritykselle parhaat kehityspolut. Päivittäinen toiminta on kolmas eli operatiivinen taso, jossa sovitut palvelutasot ohjaavat Elisan teknisen henkilöstön toimintaa.

Lue lisää: Valmetille Elisan ja Vodafonen tuottamat globaalit tietoliikennepalvelut: uuden sukupolven verkkoratkaisu tukee digitaalista muutosta

Lue myös

Älykäs tietoverkko mukautuu digitalisaation vaatimuksiin

Vakioitua tehokkuutta NOC-palvelun avulla, case Stanley Security

Luottamus hyvä, Zero Trust parempi

Lemmikkieläinkaupan menestyjä Musti Group panostaa kyberturvaan 22

 

 

Kirjoittanut

Mika Kytövaara
Senior Business Manager

Blogin kirjoittaja Mika Kytövaara toimii Elisassa Yritysasiakkaat yksikössä Verkko- ja tietoturvapalveluiden Senior Business Managerina. Mikan työpäivät täyttyvät asiakashankkeiden parissa työskentelystä ja Elisan verkko- ja tietoturvapalveluiden kehittämisestä, markkinoinnista sekä kaupallistamisesta.