Navitas yhdistää potilastiedot alueen potilastietojärjestelmistä, mikä helpottaa hoitotyötä.Navitas yhdistää potilastiedot alueen potilastietojärjestelmistä, mikä helpottaa hoitotyötä.
Navitas

Yksi näkymä terveystietoihin helpottaa potilaan hoitamista

Navitas yhdistää potilastiedot alueen potilastietojärjestelmistä ja muodostaa yhden näkymän potilaan keskeisimpiin tietoihin. Navitas tehostaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä yhteisen potilasnäkymän ja potilassiirtojen organisointia tukevien toimintojen avulla.

Navitas on sertifioitu ja Kanta-palveluun liitetty A-luokan tietojärjestelmä, jonka avulla hoidon toteuttamisessa tarvittavat potilaan tiedot siirtyvät tietoturvallisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Haluatko kuulla lisää ratkaisustamme?

Navitas-järjestelmä sisältää

Navitas-alusta

Alueellinen portaali, jonka avulla voidaan helposti liittää uusia palveluita sote-ammattilaisten käyttöön.

Käyttäjille näkyvien palveluiden lisäksi Navitas sisältää muunmuassa

  • integraatiomoduulit potilastietojärjestelmiin, kuva-arkistoon, kansalliseen Potilastiedon arkistoon ja Reseptikeskukseen, THL:n rokotusrekisteriin sekä Väestötietojärjestelmään
  • työpöytäintegraation, jonka avulla saadaan potilastietojärjestelmät ja Navitas toimimaan yhdellä kirjautumisella
  • potilasvaltuutusten hallinnan ulkoisille tietojärjestelmille
  • lokitietojen hallinnan ja raportit potilastietojen käytöstä
  • yhteisen alueellisen käyttäjähallinnan

Viitetietohakemisto

Viitetietohakemisto mahdollistaa potilasasiakirjojen ja radiologian kuvien alueellisen katselun sote-ammattilaisille. Se voidaan liittää yleisimpiin potilastietojärjestelmiin, joista saadaan ajantasainen potilastieto organisaatio- ja tietojärjestelmäriippumattomasti.

Viitetietohakemisto sisältää mahdollisuuden potilaskohtaisten informointien, suostumusten ja luovutuskieltojen sekä hoitotahtojen kirjaamiseen. Se on liitetty kansalliseen Potilastiedon arkistoon, johon synkronoidaan kansallisella tasolla käytettävät tiedot.

Tietojen luovutuksessa rekisterinpitäjien välillä huomioidaan potilaan antamat valtuutukset, ja tietojen luovutuksista lähetetään ilmoitus kansalliseen Potilastiedon arkistoon.

Navitaksen lisäpalvelut

Siirtoportaali

Elisa Siirtoportaali sujuvoittaa potilaan siirtymistä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon tarjoamalla ennakkotietoa siirtoa tarvitsevista potilaista. Kun lääketieteellistä perustetta potilaan erikoissairaanhoitoon ei enää ole, voidaan potilas siirtää perusterveydenhuollon hoivaan. Näin saadaan kustannussäästöjä ja resurssien käyttöä voidaan optimoida.

Siirtoportaalin ansiosta potilaskohtainen tieto on hyvin saatavilla. Viitetietohakemiston integraation avulla mahdollistetaan yksilöllinen jatkohoidon suunnittelu. Saatavilla on myös kattava raportointi, jonka avulla voidaan mm. seurata siirtoviiveitä eri osastojen välillä.

Navitas tarjoaa yhden näkymän potilastietoihin

Avosiirtoportaali

Avosiirtoportaali on siirtoportaalin laajennus, jonka avulla tuetaan kotiutettujen potilaiden jatkohoidon järjestämistä. Potilaan hoidon päätyttyä erikoissairaanhoidossa, toimii avosiirtoportaali työlistana perusterveydenhuollossa tapahtuvan jatkohoidon tai kontrollitutkimusten varaamista varten.

Digikuvien tallennuspalvelu

Digikuvien tallennuspalvelu mahdollistaa helppokäyttöisen ja tietoturvallisen tavan ottaa mobiililaitteilla kuvia esimerkiksi traumapotilaista tai haavanhoidon tarpeisiin. Kuvat ovat käytettävissä Navitaksen kuva-arkistossa ja myös integroitavissa ulkoisiin arkistoihin.

Rokotuslomakkeet

Rokotuslomakkeet mahdollistavat yksinkertaisen tavan joukkorokotusten yhteydessä tapahtuvaan potilastiedon kirjaamiseen. Rokotustapahtuman yhteydessä tapahtuva kirjaaminen on tehty erittäin yksinkertaiseksi, jolloin terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä itse rokotustapahtumaan. Tiedot siirretään myös kansalliseen Potilastiedon arkistoon sekä THL:n rokotusrekisteriin.

Haluatko kuulla lisää ratkaisustamme?

Jätä yhteystietosi, niin jutellaan lisää!

kysy lisätietoja