Navitas yhdistää potilastiedot alueen potilastietojärjestelmistä, mikä helpottaa hoitotyötä.Navitas yhdistää potilastiedot alueen potilastietojärjestelmistä, mikä helpottaa hoitotyötä.
Navitas

Yksi näkymä terveystietoihin helpottaa potilaan hoitamista

Navitas yhdistää potilastiedot alueen potilastietojärjestelmistä ja muodostaa yhden näkymän potilaan keskeisimpiin tietoihin. Navitas tehostaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä yhteisen potilasnäkymän ja potilassiirtojen organisointia tukevien toimintojen avulla.

Navitas on sertifioitu ja Kanta-palveluun liitetty A-luokan tietojärjestelmä, jonka avulla hoidon toteuttamisessa tarvittavat potilaan tiedot siirtyvät tietoturvallisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Haluatko kuulla lisää ratkaisustamme?

Navitas-järjestelmä sisältää

Viitetietohakemisto

Viitetietohakemisto mahdollistaa potilasasiakirjojen ja radiologian kuvien alueellisen katselun sote-ammattilaisille. Se voidaan liittää yleisimpiin potilastietojärjestelmiin, joista saadaan ajantasainen potilastieto organisaatio- ja tietojärjestelmäriippumattomasti.

Viitetietohakemisto sisältää mahdollisuuden potilaskohtaisten informointien, suostumusten ja luovutuskieltojen sekä hoitotahtojen kirjaamiseen. Se on liitetty kansalliseen Potilastiedon arkistoon, johon synkronoidaan kansallisella tasolla käytettävät tiedot.

Tietojen luovutuksessa rekisterinpitäjien välillä huomioidaan potilaan antamat valtuutukset, ja tietojen luovutuksista lähetetään ilmoitus kansalliseen Potilastiedon arkistoon.

Navitaksen lisäpalvelut

Avosiirtoportaali

Avosiirtoportaali on siirtoportaalin laajennus, jonka avulla tuetaan kotiutettujen potilaiden jatkohoidon järjestämistä. Potilaan hoidon päätyttyä erikoissairaanhoidossa, toimii avosiirtoportaali työlistana perusterveydenhuollossa tapahtuvan jatkohoidon tai kontrollitutkimusten varaamista varten.

Digikuvien tallennuspalvelu

Digikuvien tallennuspalvelu mahdollistaa helppokäyttöisen ja tietoturvallisen tavan ottaa mobiililaitteilla kuvia esimerkiksi traumapotilaista tai haavanhoidon tarpeisiin. Kuvat ovat käytettävissä Navitaksen kuva-arkistossa ja myös integroitavissa ulkoisiin arkistoihin.

Rokotuslomakkeet

Rokotuslomakkeet mahdollistavat yksinkertaisen tavan joukkorokotusten yhteydessä tapahtuvaan potilastiedon kirjaamiseen. Rokotustapahtuman yhteydessä tapahtuva kirjaaminen on tehty erittäin yksinkertaiseksi, jolloin terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä itse rokotustapahtumaan. Tiedot siirretään myös kansalliseen Potilastiedon arkistoon sekä THL:n rokotusrekisteriin.

Haluatko kuulla lisää ratkaisustamme?


Jätä yhteystietosi, niin jutellaan lisää!