IT- ja Business-työpajat yrityksilleIT- ja Business-työpajat yrityksille

Työpajat yrityksille tehostamassa liiketoimintaa

Elisa järjestää monipuolisia työpajoja yrityksen eri tarpeisiin. Tarjonnastamme löytyy niin liiketoiminnan kehittämiseen, pilvipalveluiden käyttöön kuin myös palvelumuotoiluun keskittyneitä työpajoja.

Työpajat ovat vuorovaikutteisia ja asiakkaille räätälöityjä tilaisuuksia, joissa Elisan asiantuntijat jakavat tietotaitojaan asiakkaan liiketoiminnan ja digihaasteiden tueksi. Jokaiselle työpajalle asetetaan selkeät tavoitteet, jotta yrityksesi saa niistä mahdollisimman paljon hyötyä irti.

Tutustu Elisan työpajoihin ja kysy lisää niin katsotaan sopiva työpaja juuri teidän yrityksellenne!

Elisa on vuoden 2023 Microsoft-kumppani

Ajankohtaiset työpajat: Tekoäly

AI Hackathon -työpaja

Hackathonin tavoitteena on muodostaa osallistujille käsitys tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Tekoälyyn tutustutaan konkreettisten esimerkkien kautta ja sen käytölle pohditaan aitoja, asiakkaan liiketoimintaa hyödyttäviä käyttötapauksia.

Tekoälytietouden lisäksi työpajan tuloksena on 3-5 jalostettua ideaa tekoälyn tuottamasta lisäarvosta organisaatiollenne, joista Elisa esittelee konkreettiset etenemisehdotukset tilaisuuden jälkeen pidettävässä palaverissa.

Copilot for Microsoft 365 Jumpstart -työpaja

Muodosta perusymmärrys Copilot for Microsoft 365:sta Copilot for Microsoft 365 Jumpstart –työpajassa. Työpajassa pääset tutkimaan mahdollisia käyttökohteita Office-sovelluksissa ja tutustut Copilotiin demojen avulla.

Työpajassa keskustellaan myös työn tuottavuuden kehittämisestä ja tekoälyn vastuullisuudesta.

Azure OpenAI Studio -työpaja

Elisan Azure OpenAI -työpajassa tutustutaan tekoälyyn ja Azure Open AI –teknologiaan.  

Työpajassa organisaatiollesi luodaan oma tietoturvallinen demoympäristö Azure OpenAI  -teknologian hyödyntämiseen organisaatiosi omalla datalla. Pääset myös testaamaan ympäristöä.

Liiketoiminnan kehittämisen työpajat

elisa-liiketoiminta-tyopaja

Fiksumpaa liiketoimintaa -työpaja

Fiksumpaa liiketoimintaa -työpajassa Elisan asiantuntijat tarjoavat uusia näkemyksiä ja konkreettisia esimerkkejä, miten moderni IT-ekosysteemi auttaa yrityksiä menestymään. Fiksumpaa liiketoimintaa -työpaja on asiakkaille täysin maksuton.

Työpajan alussa asiantuntijamme esittelevät katsauksen IT-ekosysteemien nykytrendeistä ja huomisen visioista. Tämän jälkeen kerromme, miten olemme auttaneet asiakkaitamme eteenpäin liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi näytämme mielenkiintoisia demoja käytännön toteutuksista. Lopuksi keskitymme sinun yritykseesi ja mietimme yhdessä, mitkä voisivat olla yrityksesi seuraavat kehitysaskeleet.

Fiksumpaa liiketoimintaa -työpaja on kahden tunnin satsaus tulevaisuuteen. Suosittelemme, että yrityksestäsi osallistuu vähintään 2-5 henkilöä esimerkiksi liiketoimintajohdosta tai tietohallintojohdosta. Ennen työpajaa lähetämme jo etukäteen materiaalia, mikä herättelee jo aiheeseen ja auttaa saamaan päivästä hyvät opit matkaan.

Fiksumpaa liiketoimintaa -työpaja voidaan järjestää Elisan pääkonttorilla (Ratavartijankatu 5, Helsinki) tai teidän yrityksenne tiloissa.

elisa-strategia-tyopaja

Liiketoiminnan strategiakartta -workshop

Liiketoiminnan strategiakartta -workshop on erinomainen työkalu yrityksille, jotka haluavat löytää uusia mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaa teknologian avulla. Workshopissa tunnistetaan, miten hyvin teknologia tukee tällä hetkellä yrityksen eri prosesseja, kuten myyntiä ja markkinointia. Tämän jälkeen luodaan strateginen reittikartta, miten yritys voi kehittää liiketoimintaa modernin teknologian avulla.

Liiketoiminnan strategiakartta -workshop kiteytyy Elisan kehittämän työkirjan ympärille. Lähetämme tämän työkirjan yrityksellesi ennen workshoppia, jotta tilaisuudesta saadaan kaikki teho irti.

Workshopin aluksi käymme läpi modernin liiketoiminnan kehitystrendit. Lisäksi esittelemme case-tarinoita, miten olemme auttaneet asiakkaitamme parantamaan liiketoimintaa tuottavammaksi.

Tämän jälkeen painopiste siirtyy yritykseesi. Työkirjan avulla käymme läpi yrityksesi valitut liiketoimintaprosessit ja pyrimme hahmottamaan, miten teknologia tukee liiketoimintaanne tällä hetkellä. Lisäksi katsomme, minkälaisia kehityspolkuja yritykselläsi olisi otettavissa lähitulevaisuudessa.

Workshopin lopputuloksena asiakas saa analyysin liiketoiminnan nykytilasta ja Elisan laatiman kehityssuunnitelman (Liiketoiminnan strategiakartan). Tässä strategiakartassa on pyritty hahmottamaan, missä järjestyksessä ja mitä asioita kannattaisi kehittää. Tätä suunnitelmaa voi käyttää kehittämisen tukena tai järjestelmän kilpailutuksen apuna.

Oletko kiinnostunut  liiketoiminnan kehittämisen työpajoista?

Jätä yhteystietosi niin kerromme lisää!

Ota yhteyttä

Pilvipalveluiden työpajat

elisa-microsoft-tyopaja

Microsoft-pilvipalveluiden työpajat

Elisan Microsoft-pilvipalveluiden työpajat auttavat yrityksiä saamaan paremman hyödyn irti Microsoftin pilviratkaisuista (Microsoft 365, Azure, Enterprise Mobility & Security). Työpajojen tavoitteena on löytää parhaat käytänteet eri pilviratkaisujen hyödyntämiseen, jotta ne tukisivat yrityksen liiketoimintaa tehokkaasti.

Microsoft-pilvipalveluiden työpajat on suunnattu yrityksille, jotka haluavat avartaa näkemyksiään ja ymmärtää pilviratkaisujen mahdollisuuksia oman liiketoimintansa kehittämiseen. Työpajat voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden ja haasteiden mukaan, jotta yritys saa työpajoista mahdollisimman paljon konkreettista apua.

Ennen työpajaa sovimme yhdessä asiakkaan kanssa työpajan tavoitteet ja sisällön. Lisäksi määritämme, mitkä yrityksen sidosryhmät tulisi saada mukaan työpajaan. Esimerkiksi tiimityöskentelyn tehostamisessa on hyvä, että paikalle tulee edustajia esimiehistä, työntekijöistä ja HR-puolelta. Tietoturvallisuuteen keskittyvissä työpajoissa puolestaan on tärkeä saada IT-henkilöstö mukaan.

Elisa on Microsoftin virallinen koulutuskumppani ja meiltä löytyy pitkä kokemus IT-ratkaisujen hyödyntämisestä erikokoisissa organisaatioissa. Näin voimme jakaa asiantuntemustamme ja auttaa myös teidän yritystänne ottamaan pilviratkaisut turvallisesti ja tehokkaasti käyttöön.

Fiksumpi huominen -pilvityöpaja

Fiksumpi huominen -pilvityöpaja

Onko yrityksenne vasta miettimässä pilvipalveluiden hyödyntämistä ja alan termit ovat teille uusia? Mietittekö, mitä hyötyä pilvipalvelut toisivat juuri teidän liiketoiminnallenne?

Elisa järjestää asiakkaille ilmaisia Fiksumpi huominen -työpajoja, joissa kokeneet asiantuntijamme kertovat pilviratkaisuista ilman myyntipainetta. Työpajassa käydään läpi, mitä mahdollisuuksia digitaalinen työympäristö tarjoaa ja miten työtapoja voidaan kehittää pilviteknologian avulla. Työpajan sisältö voidaan toki räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.

Työpajat on suunniteltu vuorovaikutteisiksi, kokeellisiksi ja hauskoiksi tilaisuuksiksi. Elisalla on käytettävissä uusinta teknologiaa ja asiantuntevat vetäjät, jotka tarjoavat hyvää tietotaitoa työpajan aikana.

Fiksumpi huominen -työpaja kestää noin 3 tuntia ja se järjestetään ensisijaisesti Elisan pääkonttorilla (Ratavartijankatu 5, Helsinki). Työpaja voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää myös asiakkaan tiloissa.

Fiksumpi huominen -pilvityöpaja on asiakkaille maksuton.

Kiinnostaako Microsoft-pilvityöpajat tai Fiksumpi huominen -pilvityöpaja?

Jätä yhteystietosi niin kerromme lisää!

Ota Yhteyttä

Palvelumuotoilun työpajat

elisa-palvelumuotoilu-tyopaja

Elisa PalveluSprint

Elisa PalveluSprint on ratkaisu digitaalisten palveluiden kehittämiselle ja prosessien digitalisointiin. PalveluSprintissä keskitymme asiakkaan liiketoiminnalliseen haasteeseen, kuten digitaalisen asioinnin parantamiseen. Toteutamme viikon tehosprintin haasteen ratkaisemiseksi. PalveluSprintin lopputulemana syntyy konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joita yritys voi käyttää nykyisten tai uusien palveluiden kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

PalveluSprint on ketterä tapa tuoda asiakasymmärrystä liiketoiminnan tavoitteiden rinnalle. Sprintin avulla asiakaskokemusta voidaan kehittää yrityksen strategian mukaisesti. Se alkaa haastatteluilla, joissa kirkastetaan liiketoiminnalliset tavoitteet ja haastatellaan loppuasiakkaita asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Ratkaisu kehitetään palvelumuotoilijan johdolla yrityksen avainhenkilötiimin kanssa. Tämän jälkeen Elisa tekee prototyypin tai prosessikuvauksen sekä kuvaa konkreettiset toimenpiteet ja vaiheet tavoitteisiin pääsemiseksi.

PalveluSprint on helppo ja nopea toteuttaa. Yrityksen avainhenkilöiden työpanosta tarvitaan vain noin yhden työpäivän verran. Koska maailma ja asiakastarpeet muuttuvat nopeasti, PalveluSprint soveltuu hyvin myös uusien palveluiden tai markkinoiden testaamiseen. Näin saadaan nopeasti ymmärrystä liiketoiminnallisten päätösten tueksi.

Kysy lisää Elisan PalveluSprintistä! Katsotaan, mitkä haasteet saadaan teidän yrityksessänne ratkaistua.

Haluatko kuulla lisää Elisan työpajoista?

Kerro yhteystiedot ja minkälaisesta työpajasta olet kiinnostunut niin kerromme lisää!

¹ ²) Katso tarkemmin Elisan tietosuojaperiaatteet. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.

Ilmoittautuessasi webinaariimme, tapahtumaamme tai lataamalla jonkin oppaistamme tallennamme sinusta tarvittavat yhteystiedot ja yhdistämme ne asiakastietojärjestelmäämme. Näin saamme tiedon tekemistäsi toimista esimerkiksi asiakaspalvelumme tietoon. Yhdistämistä tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa esimerkiksi tapahtuman ajankohta muuttuu ja haluamme ottaa sinuun yhteyttä.