Elisa Ring -mobiilisovellusten saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Elisa Oyj:n Elisa Ring -sovellusten iOS- ja Android-versioita. Saavutettavuusselosteessa kerromme, miten saavutettava Elisa Ringin mobiilisovellus on, millaisia puutteita sen saavutettavuudessa on sekä miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntija huhtikuussa 2021. Arvioidut sovellusversiot olivat Android 1.0.136 ja iOS 1.0.153. Seloste on laadittu 5.8.2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää osittain A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Tunnistetut saavutettavuuspuutteet

Kerromme seuraavaksi havaitut puutteet saavutettavuusvaatimusten täyttymisessä. Osa puutteista koskee molempia sovellusversioita (iOS ja Android) ja osa puolestaan koskee laitekohtaisesti vain joko iOS- tai Android-sovellusta.

Yleiset saavutettavuusongelmat Ringin mobiilisovelluksissa 

Orientaatio

Sovellus ei ole tuettu laitteen ollessa vaakatasossa. Vaakatason tuki vaatii kohtuuttomasti kehitystyötä, joten sen korjausta ei ole tällä hetkellä suunnitteilla.

Kontrastit

Osa tekstien ja ikoneiden kontrasteista ei ole riittäviä. Elisan tyylikirjastosta löytyy joitain kontrastiongelmia. Pyrimme pitämään tyylikirjaston saavutettavana ja korjaamaan puutteet.

Näkyvä kohdistus

Näkyvä kohdistus puuttuu, kun sovelluksessa navigoi näppäimistön avulla.

Nimeäminen, tilasta kertovat viestit ja ohjeistus

Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien nimiarvot eivät ole saatavissa, sekä kontekstisidonnaisissa ohjeissa on huomattavia puutteita. Tämä vaikuttaa ruudunlukijan käyttöön. Korjaamme nimeämiseen sekä ohjeistukseen liittyviä saavutettavuuspuutteita osana jatkuvaa kehitystä.

Ruudunlukijat

Sovelluksissa on käyttöliittymäkomponentteja, joita ruudunlukija ei lue oikein tai lukee puutteellisesti. Esimerkiksi käyttäjän omaa tilatietokenttää ei lueta oikein, ja osa painikkeista luetaan virheellisesti valintaruutuina. Korjaamme ruudunlukijoihin liittyviä saavutettavuuspuutteita osana jatkuvaa kehitystä.

Laitekohtaiset saavutettavuuspuutteet (iOS)

Näppäimistö

Erillisellä näppäimistöllä navigointi on haastavaa, sillä sitä ei tueta. Kohtuuttoman rasitteen vuoksi emme tule korjaamaan puutetta.

Tekstin koko

Tekstin kokoa ei pysty suurentamaan 200 % suuremmaksi ongelmitta.

Otsikointi

Otsikoinnin esitystavasta ei välity selkeästi sivuston informaatio ja/tai rakenne.

Sisällön esitysjärjestys

Sisällön esitysjärjestyksessä on puutteita. Ruudunlukijat saattavat ohittaa näkyvän sivun ensimmäisen komponentin, kuten otsikon. Korjaamme esitysjärjestykseen liittyviä saavutettavuuspuutteita osana jatkuvaa kehitystä.

Laitekohtaiset saavutettavuuspuutteet (Android)

Näppäimistö

Android-sovelluksessa ei voi navigoida erillisellä näppäimistöllä. Kohtuuttoman rasitteen vuoksi emme tule korjaamaan puutetta.

Päävalikko

Päävalikossa on useita saavutettavuuspuutteita. Esimerkiksi ruudunlukija ei lue valikoiden nimiä oikein, minkä seurauksena ruudunlukijalla navigointi on hankalaa. Korjaamme päävalikkoon liittyviä saavutettavuuspuutteita osana jatkuvaa kehitystä.

Painikkeet

Android-sovelluksessa painikkeiden tilatiedot eivät ole saavutettavia. Lisäksi ruudunlukijalle välittyvässä tiedossa on puutteita. Korjaamme painikkeisiin liittyviä saavutettavuuspuutteita osana jatkuvaa kehitystä.

Otsikot

Otsikoita ei ole nimetty tai asetettu lainkaan. Korjaamme otsikointiin liittyviä saavutettavuuspuutteita osana jatkuvaa kehitystä.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme?

Kerro siitä meille, niin teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Anna saavutettavuuspalautetta yhteydenottolomakkeen kautta osoitteessa yrityksille.elisa.fi/yhteystiedot.