SSI eli Server Side Includes -toiminnallisuus

Kokosimme yhteen tietopaketin SSI eli Server Side Includes -toiminnallisuudesta Elisa Yrityswebissä.

Yleistä

SSI eli Server Side Includes -toiminnallisuutta käyttävä sivu voi esimerkiksi koostua useasta eri osasta, jotka sijaitsevat eri tiedostoissa ja jotka yhdistetään automaattisesti yhdeksi html-tiedostoksi vasta siinä vaiheessa, kun palvelin saa sivulatauspyynnön ja lähettää tiedoston selaimelle.

Sivujen koostaminen useista eri osista helpottaa ylläpitoa, sillä muutokset tiettyyn sivun osaan, kuten esimerkiksi kaikille sivuille yhteinen navigointipalkki tai sivun ylä-/alaosa, tarvitsee tehdä vain yhteen tiedostoon. Mitä enemmän sivuja sivustoon kuuluu, sitä enemmän tämän tyyppinen sivurakenne helpottaa ylläpitoa.

Käyttöönotto

SSI-komentojen käyttäminen on mahdollista kaikissa Elisa Yritysweb -tuotteissa. SSI-komentoja sisältävien tiedostojen tulee olla .shtml -päätteisiä.

Www-sivuilla on mahdollista käyttää html-koodiin upotettuja SSI-komentoja. Nämä komennot suoritetaan vasta siinä vaiheessa, kun html-sivu lähetetään selaimelle. SSI-komennoilla voidaan html-sivulle lisätä esimerkiksi komento, joka tulostaa automaattisesti sivun muokkauspäivämäärän. Käyttöönotto onnistuu lisäämällä SSI-komento koodiin ja nimeämällä tiedosto .shtml -päätteellä.

Käyttörajoitukset

SSI-komennoista ei ole mahdollista käyttää #exec-komentoa.