Elisa auttaa Power BI:n ja data-analytiikan kanssaElisa auttaa Power BI:n ja data-analytiikan kanssa
BI- ja analytiikkaratkaisut - Power BI

Datasta ymmärrystä ja parempia päätöksiä analytiikan avulla

Liiketoiminnan digitalisoitumisen myötä yritykset tuottavat nykyään valtavia määriä dataa. Yrityksen sisäisen datan lisäksi liiketoiminnalle hyödyllistä dataa on nykyään käytettävissä valtavasti.

Teetkö liiketoiminnassasi oikeita asioita, oikea-aikaisesti ja vieläpä oikeille asiakkaille?

Data ja analytiikka auttavat löytämään asioita, jotka tukevat päätöksentekoa tarjoten välineitä tiedon järjestämiseen ja tulkintaan.

Tiedätkö mitkä asiakkaat ovat kannattavia, missä on taloudellista potentiaalia ja mitkä taas kannattamattomia?

Oikeilla välineillä ja menetelmillä data on usein jalostettavissa vastaamaan liiketoiminnan kannalta merkittäviin kysymyksiin.

Hyödynnättekö liiketoimintatietämystä päivittäisessä toiminnassa ja tekemisen optimoinnissa?

Teemme asiakkaillemme ratkaisuja siellä, missä datasta voidaan tuottaa mitattavaa arvoa. Sisäisiä ja ulkoisia datalähteitä hyödyntävät ratkaisumme ohjaavat prosesseja ja tukevat päätöksentekoa. Ketterä kehitysmallimme takaa nopeat ja mitattavat hyödyt sekä jatkuvan kehittämisen toimintatavan.

Jätä yhteystietosi ja saat katsauksen moderniin tiedonhallintaan ja analytiikkaan.

Ota yhteyttä

Elisa on vuoden 2023 Microsoft-kumppani

Microsoft Partner of the Year 2023

Palkinto jaetaan vuosittain osoituksena laaja-alaisesta osaamisesta Microsoft-teknologioiden hyödyntämisessä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Analytiikan keskiössä on ymmärrys

Elisa on erikoistunut liiketoiminnan ratkaisuihin, joissa maksimoidaan sisäisen ja ulkoisen datan sekä koneoppivan analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa. Tuotamme ratkaisuja kaikilla analytiikan tasoilla vieden yrityksesi analytiikkaa ohjaavaan suuntaan.

Datan hyödyntäminen eri asiakasjärjestelmissä

Miten tehdä liiketoiminnan kannalta oikeita asioita?

Yrityksen liiketoiminnassa on sisäisiä ja ulkoisia prosesseja: Kuka tekee, mitä, milloin ja kenelle. Johtaako tämä tekeminen tuloksiin vai saavutettiinko tulos tekemisestä huolimatta? BI ja edistynyt analytiikka auttaa tunnistamaan oikeasti vaikuttavia tekijöitä ja tekemistä, sekä tukemaan liikkeenjohdon päätöksentekoa tarjoamalla välineitä tiedon systemaattiseen jäsentämiseen ja analysointiin. Analytiikan avulla saatuja tuloksia ja opittuja asioita voidaan hyödyntää päivittäisessä tekemisessä ja päätöksenteossa – niin manuaalisesti tietoa käyttäen kuin osana automatisoitua prosessia.

Miten optimoida tarjontaa ja tekemistä?

Perinteisen 80/20 -säännön mukaan 20 % asiakkaista tuo 80 % liikevaihdosta. Eli hyvillä asiakkailla on ratkaiseva merkitys. Mutta ketä he ovat? Ja ovatko eniten liikevaihtoa tuovat asiakkaat myös kannattavimpia asiakkuuksia?

BI ja analytiikka auttaa tunnistamaan, ketkä ovat liiketoimintasi kannalta oikeasti hyviä asiakkaita. Kun tiedät, ketkä ovat 'hyviä asiakkaita', niin heitä olisi hyvä saada lisää. Sen vuoksi täytyy pystyä tunnistamaan, millainen on 'hyvä asiakas' eri mittarein, tekijöin ja luokituksin. BI ja analytiikka auttaa tässä myös silloin, kun 'hyvä asiakas' ei olekaan yksinkertaista ja selkeää määrittää. Kun tiedät millainen on hyvä asiakkaasi, voit löytää heitä lisää etsimällä vastaavuuksia sekä yritysten sisäisistä että ulkoisista tietolähteistä.

Tarjonnan optimointia voi tarkastella kahdesta näkökulmasta: Lisä- ja ristiinmyynti jo olemassa oleville asiakkaille sekä tarjonnan optimointi uusille potentiaalisille asiakkaille. Olemassa olevista asiakkaista on kattavasti tietoa eri järjestelmissä. Hyödynnetäänkö näitä BI:n ja analytiikan avulla? Analysoidaanko, millaista lisämyyntiä kannattaisi tarjota kenellekin ja millainen ristiinmyynti onnistuu parhaiten millekin asiakkaalle?

Analysoinnissa voidaan hyödyntää joko olemassa olevaa tietovarantoa tai suoraan nykyaikaisen BI:n ja analytiikan mahdollisuuksia koostamatta erilaisia tietolähteitä perinteiseksi tietovarastoksi. Potentiaalisista asiakkaista on tietoja huomattavasti vähemmän - tai ei lainkaan. Tällöin voidaan hyödyntää analytiikan avulla tehtyjä malleja, jotka pohjautuvat aktiivisten asiakkaiden käyttäytymiseen ja ostoihin. Näiden mallien avulla tarjotaan eri tilanteissa, juuri sillä hetkellä todennäköisimmin ostettavaa tuotetta tai palvelua.

Miksi Elisa analytiikan apuriksi?

 • Ketterää kehitystä

  Hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja ketteriä kehitysmenetelmiä, BI- ja analytiikkaratkaisut voidaan toteuttaa huomattavasti pienemmällä työmäärällä ja nopeammalla aikataululla kuin perinteisillä menetelmillä. Onnistunut haltuunotto tuo selvää kilpailuetua ja uusiin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti.

 • Microsoftin kultatason kumppani

  Meillä on Microsoftin kultatason kompetenssi (Data Analytics) ja vuosien kokemus onnistuneista BI- ja analytiikkatoteutuksista aina tietovarastoista ennakoivaan analytiikkaan, useilta eri toimialoilta.

  Me syvennymme dataan, ratkaisumalleihin ja teknologiaan, jotta sinä voit keskittyä tulokselliseen tekemiseen.

 • Elisan koko osaaminen tukenasi

  Emme ole yhden palvelun tarjoaja. Elisan koko osaajajoukko on apunasi luodessasi tuottavaa, tehokasta ja modernia liiketoimintaa, joka auttaa niin yrityksen sisäisessä työpäiväkokemuksessa kuin ulkoisessa asiakaskokemuksessa. Näin osaamme auttaa yritystäsi kokonaisvaltaisesti ja asiantuntemuksella.

Aloita jalostetun tiedon ja koneälyn hyödyntäminen liiketoimintapäätösten tukena tilaamalla työpaja

Tilaa työpaja

Opi lisää analytiikasta

Blogi: Älyä asiakastekemiseen

Mika Vääräniemi kirjoittaa blogissa, kuinka BI ja analytiikka auttavat liikkeenjohdon päätöksentekoa sekä kuinka analytiikka tuo hyötyjä päivittäiseen tekemiseen.

Analytiikalla apuja päätöksentekoon ja automatisoituihin prosesseihin

Webinaari: Mitä on älykäs CRM?

Asiantuntijat Henri Höglund ja Mika Vääräniemi kertovat, miten asiakastieto voidaan valjastaa BI:n ja analytiikan avulla tehokäyttöön ja miten lisä- ja ristiinmyyntiä kohdennetaan oikea-aikaisesti ja oikeisiin asiakkaisiin.

Ilmoittaudu webinaareihin

Terminologiaa Power BI:n ympärillä

Power BI

Liiketoiminnan analytiikkaan tarkoitettu palvelu, jossa on monipuoliset interaktiiviset visualisoinnit.

Azure Machine Learning

Palvelu, jolla voi opettaa edistyneen analytiikan koneoppimismalleja sekä julkaista malleja rajapinnan kautta liiketoimintajärjestelmien hyödynnettäväksi.

Microsoft Machine Learning Server

Edistyneen analytiikan koneoppimispalvelu on-premise -ympäristöihin.

SQL Server Machine Learning Services

SQL-palvelimen tarjoama edistynyt analytiikka, jota voi käyttää relaatiotietokannoissa.

SSRS

SQL-palvelimen raportointipalvelu, jolla voi luoda ja julkaista raportteja.

Power BI Report Server

SQL-palvelimen raportointipalvelu, joka tukee sekä Power BI -raportointia että perinteistä RDL-raportointia.

SSIS

SQL-palvelimen integraatiopalvelu, jonka avulla voidaan siirtää tietoa tietojärjestelmäintegraatioissa.

SSAS

SQL-palvelimen analytiikkapalvelu.

Data Warehouse

Tietovarasto yritysten tietojen koostamiseksi yhteen paikkaan, tietojen laadun ylläpitämiseksi ja kohdistamiseksi sekä tämän tiedon tarjoamiseksi muiden järjestelmien ja raportoinnin käyttöön.