CISSP -tutkintoon tähtäävä valmennus


CISSP -tutkintoon tähtäävä koulutus

Koulutuksen tarkemmat tiedot

Kouluttaja


Sami Keski-Kasari
Cyber Security Architect
CISSP, Devnet ProfessionalAgenda

Tietoturva ja Riskien hallinta (Security and Risk Management)


 • Liiketoiminnan jatkuvuus ja toipumissuunnittelu
 • Riskienhallinta
 • Tietoturvatietoisuuden jalkauttaminen
 • Lait ja asetukset
 • Vaatimustenmukaisuuden hallinta
 • Forensiikka
 • Fyysinen tietoturva (Asset Security)

Fyysinen tietoturva (Asset Security)


 • Laitetilat ja työtilat - Kuorisuojaus

Tekninen tietoturva (Security Engineering)


 • Tietoverkkojen arkkitehtuuri ja suunnittelu
 • Salauksen perusteet
 • PKI-arkkitehtuuri

Verkot ja tietoliikenne (Communications and Network Security)


 • Tietoverkkotekniikat
 • Verkkokomponentit
 • Hyökkäykset

Pääsynhallinta (Identity and Access Management)


 • Pääsynhallinan käsitteet ja pääsynhallintan totetutus

Tietoturvan arviointi ja testaaminen (Security Assessment and Testing)


 • Tietoturva-arkkitehtuurin käsitteet
 • Haavoittuvuus ja uhkamalleja

Operatiivinen tietoturva (Security Operations)


 • Haavoittuvuuksien hallinta
 • Ongelmatilanteiden hallinta

Ohjelmistokehityksen tietoturva (Software Development Security)


 • Tietoturvan huomioiminen ohjelmistokehityksessä