Koulutus: MPLS L3 VPN -tekniikat

Tämän kurssin ajatuksena on käydä tiiviissä muodossa läpi MPLS L3 VPN –tekniikat, niiden toiminta ja konfiguraatio.

Kurssin aloittaa tiivis kertaus MPLS-tekniikan perusasioista, jonka jälkeen käydään läpi tärkeimmät mekanismit itse aiheesta.

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: Toivo ajankohtaa

Hinta: 1900 €

ilmoittaudu

Koulutuksen tarkemmat tiedot

Yleiskuvaus

Nykyisin lähes kaikki operaattorit ovat päivittäneet verkkonsa MPLS-tekniikkaan. MPLS-tekniikka on myös löytänyt tiensä datakeskusverkkoihin ja suuriin yritysverkkoihin. Tämä johtuu siitä, että MPLS:n kautta uusien palveluiden käyttöönotto on suhteellisen yksinkertaista. Tunnetuimpia MPLS-tekniikan päällä toimivia palveluita ovat OSI-mallin 2- ja 3-kerroksilla toimivat laajaverkkoratkaisut.

Kurssityyppi: Luentoja ja käytännönharjoituksia

Kurssikieli: Luennot suomeksi, materiaali englanniksi

Esitietovaatimus: MPLS-tekniikkan perusteet ja kohtuullinen tietämys BGP -reitityksestä vaaditaan, jotta kurssilla läpikäytävät asiat menevät saman tien aktiiviseen käyttöön

Kouluttaja

Mika Ilvesmäki

Kouluttava konsultti

CCNP Enterprise (R&S, Design), JNCIP-SP, JNCIS-DevOps, JNCDS-SP 

Käytännön ja teorian yhteen sitova kouluttaja. Ydinosaaminen: L2/L3 –tekniikat ja Cisco- ympäristöt.

Opiskelut: TkT

"Hyvin meni ja sopivasti taukoja, että jaksoi keskittyä." -kurssipalaute

 "Jälleen taattua Ilvesmäen laatua, ehdottomasti firman parhaimpia kouluttajia!"-kurssipalaute

Agenda

  • MPLS -tekniikan perusteet

    Tämän kurssin tavoitteena on tutustuttaa osallistuja MPLS-tekniikoiden toimintaan ja käyttämiseen niin operaattori- kuin yritysverkoissakin. Kurssi on suunnattu henkilöille, joilla on tarve ymmärtää MPLS-tekiikoiden nykyistä olemusta ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia.

  • BGP-reititys

    Tämän kurssin tarkoituksena on antaa operaattoriverkkojen suunnittelu-, implementointi- ja operointitehtävissä toimiville henkilöille tiiviissä muodossa tarvittavat tiedot ja taidot BGP-protokollan käytöstä operaattoriverkoissa. Harjoitukset voidaan toteuttaa Cisco IOS tai Juniper JunOS käyttöjärjestelmällä.

  • OSPF -reititys

    Kurssin tavoitteena on tarjota käytännönläheinen kokonaiskuva reitityksen perusteista, OSPF-protokollasta ja sen toiminnan tehokkaasta käytöstä yritys- ja kampusverkkojen suunnittelijoille, ylläpitäjille ja operoijille. Kurssilla keskitytään erityisesti mekanismeihin, joita keskisuurissa ja suurissa kampusverkoissa tarvitaan. Tiiviin teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehdään runsaasti harjoituksia keskisuurta kampusympäristöä jäljitellen. Harjoitukset voidaan toteuttaa Cisco IOS tai Juniper JunOS käyttöjärjestelmällä.