Koulutus: BGP-reititysprotokolla

BGP-reititysprotokolla on Internetin liima. Kaikki autonomiset alueet välittävät keskenään reititystietoa kyseisellä mekanismilla. Samoin sitä hyödynnetään operaattoriverkkojen sisäisessä reitityksessä. Nykyään BGP-protokolla voi löytyä myös datakeskusverkoista.

Koska BGP-protokollaa hyödynnetään laajasti erilaisissa verkoissa erityyppisen reititystiedon ja muun kontrolli-informaation välittämiseen, sisältää se runsaasti mahdollisuuksia esimerkiksi suodattamiseen ja reititystiedon muokkaamiseen.

BGP-protokollan käytössä on siis paljon opeteltavaa.

Kesto: 3 päivää

Ajankohta: 21.-23.10.2024, Helsinki / Online

Hinta: 2850 €

ilmoittaudu

Koulutuksen tarkemmat tiedot

Yleiskuvaus

BGP-reititysprotokollan koulutuksen tavoitteena on antaa operaattori- ja yritysverkkojen suunnittelu-, implementointi- ja operointitehtävissä toimiville henkilöille tiiviissä ja toimivassa muodossa tarvittavat tiedot ja taidot BGP-protokollan käytöstä operaattoriverkoissa ja yritysverkon reunalla.

Harjoitusten verkkotopologia voidaan tarvittaessa räätälöidä asiakkaan toiveiden pohjalta. Harjoitukset voidaan tehdä Ciscon IOS, IOS-XE, tai IOS XR – käyttöjärjestelmällä sekä Juniperin JunOS-käyttöjärjestelmällä. Oletuksena käytössä on Cisco IOS ja IOS-XR.

Kurssityyppi: Luentoja ja laboratorioharjoituksia

Kurssikieli: Luennot suomeksi tai englanniksi, materiaali englanniksi

Kouluttaja

Mika Ilvesmäki

Kouluttava konsultti

CCNP Enterprise (R&S, Design), JNCIP-SP, JNCIS-DevOps, JNCDS-SP 

Käytännön ja teorian yhteen sitova kouluttaja. Ydinosaaminen: L2/L3 –tekniikat ja Cisco- ympäristöt.

Opiskelut: TkT

"Hyvin meni ja sopivasti taukoja, että jaksoi keskittyä." -kurssipalaute

"Jälleen taattua ilvesmäen laatua, ehdottomasti firman parhaimpia kouluttajia!" -kurssipalaute

Agenda

  • Yritysverkkojen suunnittelu

    Kurssilla opetellaan hahmottamaan yritysverkon eri osasia (LAN, DC, L3, WAN, WLAN, Multicast, Verkonhallinta) ja pohditaan miten verkonsuunnittelua pitäisi lähestyä, jotta saadaan aikaiseksi liiketoimintaa tukevia, skaalautuvia ja vikasietoisia verkkoja. Kurssilla läpikäytäviä ajatusmalleja voi ryhtyä soveltamaan samantien ja ne soveltuvat mainiosti myös olemassaolevien verkkojen kehittämistyöhön.

  • OSPF -reititys

    Kurssin tavoitteena on tarjota käytännönläheinen kokonaiskuva reitityksen perusteista, OSPF-protokollasta ja sen toiminnan tehokkaasta käytöstä yritys- ja kampusverkkojen suunnittelijoille, ylläpitäjille ja operoijille. Kurssilla keskitytään erityisesti mekanismeihin, joita keskisuurissa ja suurissa kampusverkoissa tarvitaan. Tiiviin teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehdään runsaasti harjoituksia keskisuurta kampusympäristöä jäljitellen. Harjoitukset voidaan toteuttaa Cisco IOS tai Juniper JunOS käyttöjärjestelmällä.

  • Skaalautuva ja tietoturvallinen verkonhallinta

    Kurssin tarkoituksena on hahmottaa hallintaverkon oleelliset osat ja ominaisuudet sekä tutustua käytössä oleviin tekniikoihin sekä parantaa ymmärrystä verkonhallinnan eri mahdollisuuksista ja tekniikoista . Kurssi ei ota kantaa erilaisiin verkonhallinnan ohjelmistojen paremmuuteen tai vertaile niitä, mutta antaa työkalut hahmottaa tällaisille ohjelmistoille asetettavista vaatimuksista.