Näin viet putkituksen kiinteistöön

Tiiviit ohjeet putkituksen viemiseksi kiinteistöön.

Ohje putkituksen viemiseksi kiinteistöön

Asenna maakaapelin sisäänottoa varten perustuksen läpi sisähalkaisijaltaan tonttiosuuden asennusputkea vastaava muoviputki 50-80 cm tulevan maanpinnan alapuolelle.

Rakennuksen sisällä putkitus suositellaan asennettavaksi talojakamoon asti. Putkituksessa tulee käyttää loivia liitoskulmia.

Yhdistä sisäänvientiputki tonttiosuuden asennusputkeen, jolloin syntyvä yhtenäinen putkitus mahdollistaa kaivetun kaapeliojan välittömän maantäytön, helpottaa asennus- ja huoltotöitä sekä parantaa kaapelin mekaanista suojausta.

Kiinteistön omistajana vastaat sisäänvientiputken hankkimisesta, asennuksesta ja liittämisestä tonttiosuuden asennusputkeen.

Putkituksen vienti kiinteistöön

Lue myös: Näin asennat putkituksen tontille.