Tekninen ohjeistus Elisan tietoliikennekaapeleista

Tietopaketti Elisan tietoliikennekaapeleista ohjeistuksineen.

Yleistä

Elisan kaapelit sijaitsevat yleensä 20-100 cm:n syvyydessä. Mahdollisten maansiirtotöiden seurauksena kaapelin syvyys saattaa olla normaalista poikkeava. Kaapelit ovat taajama-alueilla yleensä suojattu punaisella kaapelinsuojaputkella tai muovisella/betonisella kaapelikourulla. Elisan kaapelit voivat myös olla maavaraisesti asennettuja ilman minkäänlaista suojausta.

Maastonäytöt

Kaivutyön suorittajan tulee ensisijaisesti selvittää kaapelin sijainti johtoselvityksen/kartan perusteella. Maastonäyttö suoritetaan, jos kaapeli on erityisen merkittävä toiminnaltaan tai sen vaurioituminen aiheuttaa poikkeavan vaaratilanteen. Maastonäyttö tehdään maksutta kohteessa vain kerran ja edellyttää asiakkaan paikalla oloa.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan tehtyjen merkintöjen säilymisestä maastossa. Jos näyttö joudutaan suorittamaan uudelleen, Elisa veloittaa työstä hinnastojensa mukaisesti. Maastonäyttö on avustava toimenpide, eikä poista kaivutyön suorittajan vastuuta.

Tontilla olevat kiinteistön omat johdot puuttuvat pääosin kartoilta, ja näyttövelvoite on yleensä kiinteistön omistajalla.

Turvaetäisyys

Elisan kaapelin esiin kaivu on tehtävä varovaisuutta noudattaen, ja kaapelin suunta sekä syvyys on varmistettava käsityövälinein.

Kaikenlainen koneella työskentely ja konekaivu, lukuun ottamatta tie-, katu- tai jalkakäytäväpinnoitteen poistamista, on kielletty 1,5 metriä lähempänä kaapelialuetta.

Konekaivuetäisyyttä on harkinnan mukaan suurennettava edellä mainituista etäisyyksistä esimerkiksi kivisessä maastossa kivien siirtymisen vuoksi. Talviolosuhteissa kaapeleiden ja putkien läheisyydessä kaivaminen edellyttää jäätyneen maaperän sulattamista.

Turvaetäisyysohjeet on laadittu Suomen kuntaliiton julkaisussa Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT02 / Yhteiset työt kohdan 18300 mukaisesti.