Tekniset termit tutuksi!

Tällä sivulla voit tutustua Elisan sivuilta tuttuihin teknisiin termeihin sekä niiden selityksiin.

Termit ja niiden selitykset

4G Dual Carrier

Laite käyttää kahta 3G-solua samanaikaisesti.

ADSL-yhteys

Epäsymmetrinen DSL-yhteys, jonka kapasiteetista suuri osa käytetään yleensä käyttäjälle päin tulevan tiedon siirtoon. Toteutetaan kuparikaapelia eli toisin sanoen lankapuhelinlinjaa pitkin.

Domain

Verkkotunnus, joka on nettisivujen osoitteena oleva nimi kuten www.yrityksille.elisa.fi tai sähköpostiosoitteiden lopussa, @-merkin jälkeen näkyvä nimi kuten testi@saunalahti.fi

DSL-yhteys

Kiinteä laajakaistayhteys, jossa yhteys muodostetaan lankapuhelinverkon välityksellä. Tiedonsiirto tapahtuu samoja lankapuhelinverkon kaapeleita pitkin kuin puheensiirto mutta eri taajuusalueella. DSL-tekniikoita on useita, kuten esimerkiksi ADSL ja VDSL.

DSL-yhteys voi olla symmetrinen tai epäsymmetrinen. Symmetrisessä yhteydessä tiedonsiirtonopeus on yhtä suuri riippumatta siitä, ladataanko tietoa tietoliikenneverkosta käyttäjän päätelaitteelle vai päätelaitteelta tietoliikenneverkkoon. Epäsymmetrisen yhteyden tiedonsiirtonopeus on erisuuruinen suunnasta riippuen.

Ethernet-yhteys

Kiinteä laajakaistayhteys, jossa yhteys muodostetaan yleiskaapeloinnin välityksellä Ethernet-standardia käyttäen. Käyttäjä ei tarvitse erillistä modeemia, vaan esimerkiksi tietokoneen voi kytkeä suoraan tietoliikenneverkkoon tietokoneen verkkosovittimen kautta.

Exchange-sähköposti

Sähköposti, johon Elisa Toimisto ja Toimisto 365 perustuvat. Etuna on tietojen synkronointi eri laitteiden kesken.

HTML

Käytetään yleisesti nettisivujen teossa. Voidaan toteuttaa hyperlinkkejä sisältävää tekstiä sekä kuvata tekstin rakennetta, kuten mikä osa tekstistä on otsikkoa ja mikä leipätekstiä.

IMAP-sähköposti

Kun sähköposti on asennettu laitteeseen IMAP-tyyppisesti, tulee käyttäjän erikseen määrittää saapuvan ja lähtevän postin asetukset.

Julkinen IP-osoite

Tätä käyttävät laitteet ovat suoraan julkisessa verkossa ilman osoitteet muuttavaa reititystä.

Kaapelimodeemi

Modeemi, jonka avulla saadaan tietoliikenneyhteys kaapelitelevisioverkon välityksellä.

Kytkin

Lähiverkon laite, johon muut verkon laitteet on kytketty. Kytkin välittää yhdestä laitteesta tulevan tietoliikenteen vain siihen verkon laitteista, johon se on tarkoitettu.

Laajakaista

Tietoliikenneyhteys, jonka avulla tiedon siirtäminen verkosta käyttäjälle on nopeaa.

LAN eli Local Area Network

Lähiverkko, joka on tavallisesti yhteen rakennukseen tai suppealle alueelle rajoittuva verkko. LAN yhdistää tietokoneet keskenään kiinteällä kaapeloinnilla.

Lähiverkko

Tietoliikenneverkko, joka kattaa pienen alueen, esimerkiksi yhden organisaation, rakennuksen tai rakennusryhmän.

Mobiilireititin

Reititin, jolla voidaan muodostaa yhteys nettiin mobiiliverkon kautta.

Modeemi

Verkkosovitin, jonka avulla saadaan tietoliikenneyhteys tietokoneen digitaalisen signaalin muuttuessa datasiirtoon sopivaksi ja toisinpäin. Modeemi voi olla joko ulkoinen tai sisäinen. Ulkoinen modeemi on erillinen laite, joka liitetään tietokoneeseen.

Yhteys modeemista tietokoneeseen tai tietoliikenneverkkoon voi olla myös langaton. Tällöin käytössä olevaa modeemia kutsutaan myös WLAN-modeemiksi.

MySQL

Tietokantaohjelma, jonka tietokantoihin voidaan tallentaa taulukkomuotoista dataa suuriakin määriä. Data on lisäksi helposti ja nopeasti haettavissa nettisivuille.

NAT-yhteys

Tätä käyttävät laitteet ovat osoitteet muuttavan reitityksen takana.

Nettitikku

Yksinkertainen mobiilireititin, joka toimii usb-väylän kautta.

Outlook Web App 

Selaimella käytettävä sähköposti, joka sisältää lähes samat ominaisuudet kuin Outlook 2013. Suositellaan käytettäväksi, jos Exchenge-sähköposti ei ole mahdollinen.

Perl-CGI

Komponentti, jonka avulla web-sivustolla voidaan käyttää Perl-ohjelmointikieltä. Perlin käyttö on sallittu esimerkiksi Yrityswebissä.

PHP

Laajasti käytetty ohjelmointikieli, joka sopii erityisesti web-kehitykseen. On mahdollista upottaa HTML:n sisään.

Pilvipalvelut

Kun tiedot tai ohjelmat ovat pilvessä, ne eivät ole omalla tietokoneella tai yrityksen omalla palvelimella vaan pilvipalvelun tarjoavan yrityksen palvelimella. Hyvä esimerkki tästä on Toimisto 365.

POP3 eli Post Office Protocol 3 

POP3 on vanhin sähköpostin lukemiseen tarkoitettu protokolla. Se kopioi viestit palvelimelta koneelle, josta yhteys on muodostettu. Samalla viestit tuhoutuvat palvelimelta, jollei sähköpostiohjelman asetuksista ole muuta määrätty.

Päätelaite

Laite, jonka avulla käyttäjä voi viestiä tietoliikenneverkossa. Päätelaite voi olla esimerkiksi puhelin tai tietokone.

Reititin

Laite, joka ohjaa tietoliikennettä oikeaan kohteeseen halutulla tavalla ja yhdistää lähiverkon nettiin. Löytyy lisäksi netin solmukohdista.

ServerAlias

Mahdollisuus lisätä palvelimella yhteen web-palveluun useampia osoitteita.

SSI eli Server Side Includes

Toiminnallisuutta käyttävä web-sivu voi esimerkiksi koostua useasta eri osasta, jotka sijaitsevat eri tiedostoissa. Ne yhdistetään automaattisesti yhdeksi HTML-tiedostoksi, kun palvelin saa sivulatauspyynnön ja lähettää tiedoston selaimelle.

SSL-salaus

Käytetään liikenteen salaamiseen www-palvelimen ja käyttäjän selaimen välillä, jolloin ulkopuolisen tahon on mahdotonta saada tietoa esimerkiksi www-sivulla täytettyjen lomakkeiden sisällöstä.

Tiedonsiirtonopeus

Kuinka nopeasti data liikkuu kahden tietokoneen välillä. Ilmoitetaan yleensä kilobitteinä sekunnissa.

VDSL-yhteys

DSL-yhteys, joka on ADSL-yhteyttä nopeampi.

Verkkosovitin

Laite tai laitteen osa, joka muodostaa yhteyden päätelaitteesta tietoliikenneverkkoon.

WAN eli Wide Area Network

Tietoliikenneverkko, jossa usealla paikkakunnalla toimivat verkot kytketään toisiinsa tavallisesti reitittimien välityksellä.

Webmail

Sähköposti, jota luetaan selaimella sähköpostiohjelman sijasta.

WLAN

Langaton lähiverkko

Yhteysohjelmisto

Ohjelmisto, jonka kautta saa yhteyden nettiin. Yhteysohjelmistoja ovat esimerkiksi Vodafone Mobile Broadband ja Mobile Partner.