Koulutus: Verkonhallinnan suunnittelu

Verkonhallinnan suunnittelu -koulutuksessa tutustutaan siihen, miten sen avulla verkon toimintaan saadaan näkyvyyttä ja ennustettavuutta. Vaikka verkonhallinnan mekanismit ja niiden käyttö ovat oleellinen osa nykyaikaista tietoliikenneinfrastruktuuria, liian usein liian vähän resursseja ja aikaa kohdennetaan tämän osa-alueen suunnitteluun, toteuttamiseen ja operointiin. Joskus päätös on tietoinen ja joskus seurausta tiedon puutteesta olemassa olevien suunnittelukäytäntöjen ja verkkomekanismien käytöstä.

Kurssi ei ota kantaa eri verkonhallinnan ohjelmistojen paremmuuteen tai vertaile niitä, mutta antaa työkalut hahmottaa tällaisille ohjelmistoille asetettavista vaatimuksista.

Kesto: 2 päivää

Ajankohta: 6.-7.5.2024, Helsinki / Online

Ajankohta : 28.-29.10.2024, Helsinki / Online

Hinta: 1900€

ilmoittaudu

Koulutuksen tarkemmat tiedot

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on käydä läpi verkonhallinnan peruskäsitteitä ja toimintaa. Lisäksi tutustutaan verkonhallinnan järjestelmiin yleisellä tasolla. Edelleen hahmotetaan hallintaverkon oleellisia osia ja ominaisuuksia sekä tutustutaan käytössä oleviin hallintatekniikoihin sekä parantaa ymmärrystä verkonhallinnan eri mahdollisuuksista ja tekniikoista unohtamatta verkonhallinnan eri osa-alueiden viimeisimpiä kehitysaskeleita (DevOps).

Esitietovaatimuksina edellytetään osaamista ja ymmärrystä LAN/WAN-verkkojen toiminnasta sekä niihin liitettävistä laitteista ja järjestelmistä.

Kurssin kohderyhmä: Yritysten suunnittelu-, asennus-, sekä hallinta- ja valvontahenkilöstö.

Kurssityyppi: Luentoja

Kurssikieli: Luennot suomeksi, materiaali englanniksi

Kouluttaja

Mika Ilvesmäki

Kouluttava konsultti

CCNP Enterprise (R&S, Design), JNCIP-SP, JNCIS-DevOps, JNCDS-SP

Käytännön ja teorian yhteen sitova kouluttaja. Ydinosaaminen: L2/L3 –tekniikat ja Cisco- ympäristöt.

Opiskelut: TkT

"Hyvää tuttua kouluttamista Mikalta!" -kurssipalaute

"Loistava Mika! Erittäin asiantunteva ja loistava ulosanti!" -kurssipalaute

Agenda

  • Yritysverkkojen suunnittelu

    Kurssilla opetellaan hahmottamaan yritysverkon eri osasia (LAN, DC, L3, WAN, WLAN, Multicast, Verkonhallinta) ja pohditaan miten verkonsuunnittelua pitäisi lähestyä, jotta saadaan aikaiseksi liiketoimintaa tukevia, skaalautuvia ja vikasietoisia verkkoja. Kurssilla läpikäytäviä ajatusmalleja voi ryhtyä soveltamaan samantien ja ne soveltuvat mainiosti myös olemassaolevien verkkojen kehittämistyöhön.

  • TCP-protokollan toiminnan analyysi

    Tämän kurssin tarkoituksena on käydä läpi TCP-protokollan toimintaa, TCP:n ruuhkanhallinnan ominaisuuksia, toimintaa ja ruuhkanhallinnan tarkkailuun liittyviä tekniikoita. Kurssi sisältää teoriaosuuden lisäksi pakettikaappausten analysointiharjoituksia, joiden avulla osallistujat oppivat TCP-yhteyksien vuon- ja ruuhkanhallinnan analysoinnin perusasioita.

  • Tuotantoverkkojen kyberturvallisuuden perusteet

    Tämä koulutus keskittyy tuotannon tietoturvaan. Koulutusmateriaalit on rakennettu todellisten asiakastilanteiden ja parhaiden käytäntöjen ympärille. Tietoturva kuuluu vahvasti koko organisaatioon, mutta tuotannossa sitä pitää tehdä eri tavalla kuin IT-ympäristöissä.