PaloAlto SSLVPN GlobalProtect -koulutus

Koulutuksen tarkemmat tiedot

Kouluttaja


Antti Hamppula

Tekninen konsultti

PCNSE, CCNP Routing & Switching, NSE4

"Antin kurssin vetäminen on rauhallista ja sujuvaa - sitä on helppo ja mukava seurata." -kurssipalaute

"Antti esiintyy selkeästi, on erittäin asiantunteva ja innostunut koulutuksen aiheesta." -kurssipalaute

Agenda

GlobalProtect esikonfiguraatio

 • Liitäntöjen luonti
 • Lisensöinti
 • Sertifikaatit
 • Autentikointiprofiilit
 • GlobalProtect-asiakasohjelman aktivointi

Globalprotect Porttaali

 • Yleiset asetukset
 • Autentikaatio
 • Agenttikonfiguraatiot
 • Sisäinen/ulkoinen yhdyskäytävä

Clientless VPN

 • Perusperiaatteet
 • Konfigurointi
 • Tietoturvasäännöstö
 • Testaus

GlobalProtect Gateway

 • Yleiset asetukset
 • Autentikointi
 • Agenttikonfiguraatio
 • Tunnelointi
 • Split Tunnel
 • Ryhmäpohjainen konfiguraatio

GlobalProtect asiakasohjelma

 • Asiakasohjelman asennus ja asennustavat
 • Asiakasohjelmaan tutustuminen
 • Lokien läpikäyminen
 • Asiakasohjelman päivittäminen eri tavoilla

Ulkoinen autentikointi: LDAP

 • LDAP autentikaation konfigurointi
 • Autentikaatioprofiilit
 • Group Mapping - eli ryhmätietojen haku
 • User-ID
 • Asennus ja konfigurointi

Ulkoinen autentikointi: SAML

 • SAML-autentikoinnin perusperiaatteet
 • Azure Active Directory-palveluun tutustuminen
 • XML-metadatan tuonti
 • Autentikoinnin käyttöönotto ja testaus

Host Information Protocol (HIP)

 • HIP-tiedonkeruu tietokoneesta
 • HIP-objektien ja HIP-profiilien luonti
 • HIP-tietoturvapolitiikka

Sertifikaatit

 • Sertifikaattien luonti, tuonti ja vieminen
 • CSR-sertifikaattipyynnön tekeminen
 • Käyttäjä- ja konesertifikaatio
 • Konesertifikaattiautentikaatio