OmaElisa Käyttäjähallinta

OmaElisa käyttäjähallinta - Ohjeet ja vinkit

Lue ohjeita ja vinkkejä liittyen OmaElisa käyttäjähallintaan

OmaElisa käyttäjähallintatoiminnallisuus

Tällä hetkellä käytössä on kaksi OmaElisa -palvelua – Uusi OmaElisa sekä OmaElisa Classic. Osalla asiakkaistamme on tietoja vain toisessa, mutta usealla asiakkaalla on jo tietoja molempien palveluiden puolella. Tämä sen vuoksi, että osa toiminnallisuuksista ei ole vielä valmiina uudessa OmaElisassa. Muutoksen myötä myös käyttäjähallintaan tulee toiminnallisuuksia, jotka on otettava huomioon Uudessa OmaElisassa. Muutos mahdollistaa sujuvamman ja kokonaisvaltaisemman käyttäjähallinnan yrityksen pääkäyttäjille, ja helpottaa yritysten OmaElisa -palvelun käyttökokemusta.

Mihin käyttäjähallintaa käytetään?

Käyttäjähallinnalla Elisan yritysasiakkaat voivat hallinnoida yrityksensä työntekijöiden aktiivisia laitteita ja liittymiä sekä yhteys- ja kustannuspaikkatietoja uuden OmaElisan kautta. OmaElisassa voi muokata käyttäjätietoja tilanteissa, joissa työntekijätietoihin tulee muutoksia, kuten uuden työntekijän rekisteröinti järjestelmään, irtisanoutumistilanteissa, tai kun halutaan tarkastella tai tehdä muutoksia työntekijän yhteys- ja kustannuspaikkatietoihin, aktiivisiin laitteisiin ja liittymiin.

Käyttäjän tiedot antavat lähtöarvon uusia tilauksia varten ja helpottavat palveluiden tilaamista uusille laitteille tai palveluille. Kustannuspaikka ja viitetieto eivät tallennu automaattisesti vanhoille liittymille. Yhteystietojen ajantasaisuuden tuoma hyöty tulee esille etenkin silloin, kun halutaan viestiä työntekijöille tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi laitteiden postituksesta.

Käyttäjätietojen hallinta

Mahdolliset OmaElisan käyttäjähallintaan liittyvät ongelmatilanteet ja kysymykset

Miksi en pääse kirjautumaan palveluun?

Palvelun käytön yhteydessä voi ilmetä myös ongelmatilanteita. Yleisin ongelma ilmenee kirjautumisvaiheessa, jossa käyttäjä on mahdollisesti unohtanut salasanansa tai ei pääse syystä tai toisesta kirjautumaan. Lisää tietoa ja apua aiheeseen löydät täältä. Mikäli ongelma ei ratkea tai tarvitset muuta apua, olethan yhteydessä yritysasiakaspalveluumme.

Voinko hallita useamman yrityksen käyttäjiä?

Mikäli olet pääkäyttäjänä useammassa kuin yhdessä organisaatiossa, voit hallinnoida useamman yrityksen käyttäjätietoja vaihtamalla yrityksen sivun oikeasta yläreunasta.

Miksi osalla käyttäjistä on listattuna heidän henkilökohtainen sähköpostiosoitteensa?

Mikäli työntekijä on kirjautuessaan Työntekijän OmaElisaan käyttänyt työsähköpostinsa sijasta henkilökohtaista sähköpostia, saattaa tieto olla ylikirjoittanut olemassa olevan sähköpostiosoitteen. Tämän vuoksi työntekijöille on hyvä kertoa, että käyttävät työsähköpostiosoitetta.

Voiko lähteneen käyttäjän muuttaa vastaamaan uutta työntekijää?

Huom! Vaikka liittymä onkin siirrettävissä työntekijältä toiselle, on tärkeää muistaa, että uusi työntekijä ei voi korvata vanhaa työntekijää siten, että vanhan työntekijän tietoja muokataan vastaamaan uutta työntekijää. Vanha työntekijä on aina poistettava kokonaan järjestelmästä ja uudelle työntekijälle luotava täysin uusi käyttäjätili esimerkiksi liittymän muutoksen yhteydessä.

Mitä teen jos sama käyttäjä esiintyy listauksessa useaan otteeseen?

Mikäli huomaat jonkin käyttäjän esiintyvän useammin listauksessa, varmista, että kaikki liittymät ovat käyttäjällä, jonka olet todennut olevan oikea ja aktiivinen työntekijä. Tämän jälkeen voit myös itse poistaa ylimääräisen käyttäjän.

Voinko poistaa käyttäjiä listauksesta?

Käyttäjiä kerääntyy listaukseen asiakaskohtaamisten sekä ulkoisen rekisterin kautta, eli tiedoissa voi esiintyä muitakin käyttäjiä, kuten hallituksen jäseniä, joille palvelu ei välttämättä ole olennainen mutta ovat kuitenkin yrityksen vastuuhenkilöitä ja heitä ei tule poistaa listalta.

Lähteneet työntekijät voit poistaa listauksesta ”Poista käyttäjä” toiminteen avulla.