3G-avvecklas-under-2023

3G avvecklas under 2023

Vi övergår till modernare teknik

 Elisa satsar i allt större utsträckning på modernare nättekniker (4G, 5G), som erbjuder en bättre kundupplevelse och bättre motsvarar dagens och framtidens användningsändamål. Under 2023 avvecklas 3G-nätet stegvis, varefter vi frigör 3G-frekvenserna för 4G-nätet.

 

För merparten av våra företagskunder fortsätter tjänsterna på samma sätt som hittills. Satsningen på 4G- och 5G-näten ger även företagen snabbare och mer tillförlitliga förbindelser, bättre ljudkvalitet på samtalen och smidigare dataöverföring.

Företag med enheter som stöder endast 3G-nätet är särfall. Då 3G stängs ned övergår enheterna till att använda 2G och dataöverföringen kan bli betydligt långsammare. I dessa fall rekommenderar vi en uppdatering av enheten till en version som stöder minst 4G.

3g-avvecklas

Q&A

Varför avvecklas 3G-nätet?

Elisa satsar kraftigt på modernare nättekniker (4G, 5G), som erbjuder en bättre kundupplevelse och bättre motsvarar dagens och framtidens användningsändamål. Nya, snabbare nät säkrar en bättre ljudkvalitet på samtalen, snabb surfning och en trevligare användarupplevelse. Nyare tekniker förbrukar också mindre energi och är miljövänligare. De nya sim-korten ger också en bättre datasäkerhet och stöder exempelvis mobilcertifikatet.

När tas 3G-nätet ur bruk?

Planen är att köra ned 3G-nätet stegvis under 2023. På vår webbplats informerar vi om hur nedkörningen av 3G-nätet framskrider. Vi ber dig redan nu kontrollera att ditt abonnemang, ditt sim-kort och din terminal stöder de nyare, moderna näten (4G eller 5G).

Varför tar ni bort 3G-nätet i stället för 2G-nätet?

3G-nätet är nätteknik för ett övergångsskede, som inte har utvecklats enkom för telefontrafik (2G), och inte heller enkom för dataöverföring (4G och 5G). Nästan all datatrafik finns redan nu i 4G- och 5G-näten, likaså en allt större del av telefontrafiken. Samtalskvaliteten är klart bättre och säkrare i 4G-nätet än i 2G.

I vårt nät finns ännu ett litet antal enheter som använder 3G. Dessa enheter, som stöder endast 3G, överförs vid nedläggningen av 3G-nätet till att använda 2G-förbindelsen. Därför blir 2G-nätet kvar i användning.

Har Elisa områden utan fungerande nät efter stängningen av 3G-nätet?

För närvarande bor redan över 99 procent av finländarna i det område som täcks av Elisas 4G-nät, och nätet byggs kontinuerligt ut. Samtidigt byggs 5G-nätet snabbt ut. Vår målsättning är att Elisas 4G-nät efter 2023 täcker samma områden som dagens 3G-nät. Du kan kontrollera täckningen i ditt område på täckningskartan.

Vilka planer har ni för 2G och 4G?

Omläggningen 2023 gäller endast 3G-nätet. Vi uppdaterar 4G-nätet kontinuerligt som en del av det normala underhållet av nätet och bygger ut det med beaktande av användningsmängden. Någon tidpunkt för när 2G-nätet läggs ned har ännu inte fastställts, vi granskar 2G-nätet utifrån dess användningsgrad.

Hur förhindras överbelastning på nätet, om ett nät stängs ned?

Vi följer aktivt hur nätets kapacitet räcker till och utvidgar det efter behov. Datatrafiken finns redan i huvudsak i 4G- och 5G-näten, och vi bygger ut nätkapaciteten efter behov. Med andra ord har nedkörningen av 3G-nätet ingen betydande inverkan på trafikmängden i 4G- och 5G-näten.

Vad ska jag ännu säkerställa före nedkörningen av 3G-nätet 2023?

Byt ut din 3G-enhet mot en ny
  • Säkerställ en smidig nätanvändning och bättre ljudkvalitet med en modern terminal som stöder 4G- eller 5G-nätet.
  • Kontrollera i inställningarna i din telefon att 4G-samtal (VoLTE) är aktiverade och att du inte har spärrat användning av LTE-nätet.
Uppdatera ditt 3G-sim-kort
  • Kontrollera att ditt sim-kort är uppdaterat, så att det fungerar optimalt både i Finland och utomlands.
I dessa fall kan du byta ut ditt gamla sim-kort mot ett nytt på nätet i Företagens OmaElisa. Se anvisningen för hur du beställer och aktiverar ett nytt sim-kort. 

Behöver jag byta sim-kort?

Merparten av våra kunder har redan sim-kort som fungerar i 4G- och 5G-näten. Efter omläggningen fungerar dock vissa gamla sim-kort endast i 2G-nätet.

Vi rekommenderar byte av alla gamla sim-kort mot nya på nätet i Företagens OmaElisa. Se anvisningen för hur du beställer och aktiverar ett nytt sim-kort. Detta säkerställer att ditt abonnemang fungerar optimalt såväl i Finland som utomlands.

Körs 3G-nät ned på andra håll i världen?

Föråldrade 3G-nät har redan stängts i många länder. Om enheten du använder inte stöder minst 4G, kommer den inte att fungera lika bra som tidigare utomlands.

Vissa länder har dessutom redan fattat beslut om nedkörning även av 2G-nätet. I till exempel Förenta staterna har vissa operatörer längre endast 4G- och 5G-nät i bruk, och även de övriga kommer att stänga sina 2G-nät under 2022. När du med andra ord reser särskilt i Förenta staterna ska ditt abonnemang stöda minst 4G-samtal (VoLTE) och din telefon ska ha VoLTE-roaming-stöd. Vi rekommenderar således att du kontrollerar att ditt abonnemang, ditt sim-kort och din terminal är uppdaterade.

Varför meddelas nedkörningen av 3G först nu?

Elisa publicerade de första meddelandena om nedkörningen av 3G som första finländska mobilnätoperatör i mars 2020. Genom att informera tidigt ville vi ge våra kunder tillräckligt med tid att förbereda sig för omläggningen och till exempel byta ut gamla enheter mot hållbara framtida 4G- och 5G-enheter.

Hur påverkar omläggningen företagskunder som har täckningslösningar?

Täckningstjänster för 3G-nätet gås igenom från fall till fall och kunderna kontaktas separat. Dessa objekt kan moderniseras och vid behov kan, beroende på behoven, ersättande teknik byggas eller så kan vissa objekt köras ned utan att några åtgärder behöver vidtas. Omläggningen sker under 2023 och vi tar kontakt i god tid i förväg.

Terminaler

Mobiler · tablets · routrar

Q&A - terminaler

Hur vet jag att jag har ett 4G-abonnemang och en 4G-enhet?

Om 4G, 5G eller LTE-logotypen visas upptill på din telefon, fungerar den och ditt abonnemang minst i 4G-nätet. Du kan också kontrollera kompatibiliteten i enhetens bruksanvisning. Även våra butiker och vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor!

Merparten av våra abonnemang fungerar redan i 4G- eller 5G-näten och vi uppdaterar också resten av våra abonnemang för åtkomst till 4G-nätet under 2023.

Nedan en förteckning över de 3G-telefoner och -routrar som i tiderna såldes mest:

Mobiler
CAT B30
Doro 5516
Doro PhoneEasy 530X
Nokia 208
Nokia 301
Nokia 3310
Nokia C2-01
Samsung Xcover 271

GSM-telefoner
Huawei B160
Huawei ETS6630
Huawei F610
Huawei F615
Jablocom Essence GDP-06
Jablocom GDP-04

Routrar
Huawei E173u-2
Huawei E1752
Huawei E1752C
Huawei E1762
Huawei E3131s-2
Huawei E353
Huawei E3531

Min enhet stöder endast 2G- och 3G-näten. Måste jag byta terminal?

Efter nedkörningen av 3G-nätet använder din enhet endast 2G-nätet, vilket innebär att du inte har någon internetförbindelse, du kan exempelvis inte använda appar eller webbläsare. Även samtalskvaliteten är mycket bättre i 4G- och 5G-näten än i 2G-nätet.

För att säkerställa en smidig användarupplevelse rekommenderar vi att du byter ut terminalen mot en ny enhet som stöder 4G- eller 5G-näten.

Hur kontrollerar jag modellen på min terminal?

Du kan kontrollera den i

  • Android: Inställningar -> Information om enheten/telefonen
  • Apple: Inställningar -> Allmänt -> Information
eller i enhetens bruksanvisning.

M2M

Övervakningskameror · larmsystem · GPS-positionerare · betalterminaler och försäljningsautomater · vatten- och elmätare samt fjärrtermometrar · luftkvalitetssensorer · spårsändare · kommunikationsutrustning för hissar, fordon och arbetsmaskiner

Q&A - M2M

Jag har särskild utrustning som fungerar i 3G-nätet, till exempel övervaknings-/alarmsystem, viltkamera eller elmätare. Fungerar dessa i 2G-nätet?

Utrustning för 3G-nätet fungerar i regel även i 2G-nätet. Försäkra dig om att 2G-nätet är tillräckligt snabbt för din terminal. Byt vid behov ut din terminal mot en ny.

Jag vet inte vilket mobilnät (2G, 3G, 4G eller 5G) min enhet använder, hur ska jag göra?

Elisa har inte information om hurdan enheten är som M2M-abonnemanget har installerats i. Vi kan således inte veta hur precis din enhet fungerar efter nedkörningen av 3G.

Vilken mobilnätsteknik din enhet använder framgår i regel i enhetens bruksanvisning, tekniska dokumentation eller så måste du fråga återförsäljaren.

Behöver jag byta sim-kort?

I princip behöver du inte byta ut sim-kortet på grund av denna omläggning. Elisas M2M/IoT-sim-kort har varit 4G-kort sedan 2013. Om kortet i din enhet är äldre än så, är det ändamålsenligt att byta ut kortet till exempel i samband med ett byte av enhet. En anvisning för byte av sim-kort.

Mitt M2M-abonnemang finns i en betalterminal eller övervakningskamera, påverkar omläggningen det här?

M2M-abonnemang används i väldigt olika enheter, såsom betalterminaler, hissar och övervakningskameror. Enhetens funktion efter nedkörningen av 3G beror på vilket mobilnät (2G, 3G eller 4G) den använder, hur den används och vilka datamängder den överför.

Betalterminaler borde kunna fungera även i 2G-nätet.

Om du har en 3G-viltkamera och du vill ha överföring av bilder och filmer via ett M2M-abonnemang, rekommenderar vi att du uppdaterar enheten till en 4G-enhet. Stillbilder med låg upplösning överförs eventuellt via 2G-nätet, filmer överförs sannolikt inte. En livebild kan inte överföras i 2G.

Jag har särskild utrustning som fungerar i 3G-nätet, till exempel övervaknings-/alarmsystem, viltkamera eller elmätare. Fungerar dessa i 2G-nätet?

Utrustning för 3G-nätet fungerar i regel även i 2G-nätet. Försäkra dig om att 2G-nätet är tillräckligt snabbt för din terminal. Byt vid behov ut din terminal mot en ny.

Min enhet är automatiskt kopplad till 3G-nätet i enhetsinställningarna, hur fungerar enheten efter omställningen?

Om enheten är automatiskt kopplad till 3G-nätet, fungerar enhetens data- och teleförbindelser inte efter nedkörningen av 3G. Den automatiska kopplingen till 3G ska kopplas bort för att enheten ska fungera i 2G-nätet efter omläggningen.

Mitt företag har ett stort antal (tiotals eller hundratals) enheter som använder M2M-abonnemang i ett litet område, kommer enheterna att fungera efter omställningen?

Om enheterna fungerar i 4G-nätet, inga problem.

Efter nedkörningen av 3G övergår enheterna till 2G-nätet. Den gamla 2G-nättekniken ställer ändå begränsningar i fråga om antalet samtida användare, så kapacitetsproblem kan förekomma i funktionen. Vi rekommenderar att enheterna byts ut mot 4G-enheter i synnerhet vid kritiska objekt (exempelvis trygghetstelefoner, larmapparater, övervakningsanordningar med mera).

Vilka är de centrala tjänsterna för företagskunder i denna omläggning?

M2M-abonnemang, som används exempelvis i bostadsbolagens värmeregleringssystem och låssystem. I fråga om M2M övergår 3G-enheterna till att använda 2G-nätet. Tjänsten fungerar i 2G-nätet, om terminalen inte stöder 4G-nätet.

Även fjärravlästa el- och vattenmätare samt betalterminaler fungerar delvis i 3G-nätet.

Frågor?


Skicka ett meddelande till vår försäljning, så kontaktar vi dig!