3G avvecklas under 2023

3G avvecklas under 2023

Vi övergår till modernare teknik

Elisa satsar i allt större utsträckning på modernare nättekniker (4G, 5G), som erbjuder en bättre kundupplevelse och bättre motsvarar dagens och framtidens användningsändamål. Under 2023 avvecklas 3G-nätet stegvis, varefter vi frigör 3G-frekvenserna för 4G-nätet.

För merparten av våra företagskunder fortsätter tjänsterna på samma sätt som hittills. Satsningen på 4G- och 5G-näten ger även företagen snabbare och mer tillförlitliga förbindelser, bättre ljudkvalitet på samtalen och smidigare dataöverföring.

Företag med enheter som stöder endast 3G-nätet är särfall. Då 3G stängs ned övergår enheterna till att använda 2G och dataöverföringen kan bli betydligt långsammare. I dessa fall rekommenderar vi en uppdatering av enheten till en version som stöder minst 4G.

Suomeksi

In English

3g avvecklas

Behöver jag göra något?

Om du använder en terminal som fungerar endast i 3G-nätet, rekommenderar vi att du byter den till en nyare terminal som stöder 4G- eller 5G-näten. 

Efter nedkörningen av 3G-nätet fungerar 3G-telefonerna endast i 2G-nätet.

En liten del av våra kunder använder ett föråldrat sim-kort för 3G-nätet, som inte ger åtkomst till 4G- och 5G-näten. Vi informerar de kunder som blir tvungna att byta sim-kort.

Q&A

Terminaler

Mobiler · tablets · routrar

Q&A - terminaler

M2M

Övervakningskameror · larmsystem · GPS-positionerare · betalterminaler och försäljningsautomater · vatten- och elmätare samt fjärrtermometrar · luftkvalitetssensorer · spårsändare · kommunikationsutrustning för hissar, fordon och arbetsmaskiner

Q&A - M2M

Frågor?

Skicka ett meddelande till vår försäljning, så kontaktar vi dig!

BEGÄRAN PÅ KONTAKT