Företagens ADSL-abonnemang uppdateras till ny teknik

Elisa har beslutat att sluta helt med ADSL-teknik före utgången av år 2023. Vi har använt ADSL-teknik för olika internetanslutningar i decennier, men dess tekniska kapacitet räcker inte till för framtidens behov och snabbhetskrav.

Därför styr vi nu våra kunder till nyare tekniska alternativ, som garanterar bättre internetanslutningar även i framtiden.

Förändringarna i ADSL-abonnemangen sker gradvis. År 2020 slutade vi sälja nya ADSL-abonnemang och började avveckla ADSL-nätet ett område i taget. Du behöver dock inte oroa dig för denna förändring, vi informerar alla ADSL-kunder i god tid på förhand. Vi erbjuder våra ADSL-abonnemangskunder ersättande lösningar beroende på vad som passar respektive kund bäst.

Vi avtalar om den ersättande lösningen genom att samtala med kunden, som alltid gör det slutliga beslutet om valet av lösning. Med andra ord byter vi inget utan kundens samtycke.

Suomeksi

In English

Vanliga frågor och anvisningar

Information om nya alternativ

Elisa har flera tekniska alternativ för att ersätta ADSL-abonnemang. Alternativen beror på tjänsternas tekniska tillgänglighet och fastighetens inre nätverk. Bekanta dej med de nya alternativen och fråga mer av våra försäljare!

Ersättande mobilnätverksabonnemang

1) Ersättande mobilnätverksabonnemang

 • Mobilnätverksanslutningar är genomsnittligen betydligt snabbare än ADSL-anslutningar. Till exempel med 4G-teknik är hastigheterna flera gånger högre än för ADSL, och den nya 5G-tekniken är många gånger snabbare än 4G.
 • Elisas högklassiga 4G-nätverk täcker redan över 99 % av Finland och vi utökar snabbt Elisas 5G-nätverk i hela landet. Se hörbarheten för ditt område på Elisas hörbarhetskarta.
 • Bland Elisas mångsidiga utbud hittar du abonnemang, enheter, tilläggsantenner och andra behövliga mobila lösningar. Speciellt för dig som uppskattar lätthet erbjuder vi allt som behövs som en komplett service.

Be om mera information

Ersättande fiberoptiskt nätverksabonnemang

2) Ersättande fiberoptiskt nätverksabonnemang

 • Den snabbaste möjliga anslutningen för att ersätta ADSL får du med fiberoptik.
 • Fråga fastighetsägaren i förväg huruvida fastighetsnätet är förenligt med den nya fiberanslutningen. Med Elisas Onsite-kartläggning kan en expert också kartlägga fastigheten åt dig.
 • Om du är intresserad av fiber, vänligen kontakta vår företagsförsäljning. Vi tar tillsammans reda på om det redan finns en fiberanslutning på driftsplatsen eller om vi ska bygga en helt ny.

be om mera information

Ersättande kabelmodem

3) Ersättande kabelmodem

 • Kabelmodem är på många sätt tekniskt snabbare än ett ADSL-abonnemang.
 • De finns tillgängliga för bostäder i hus med Elisas Kabel-TV-tjänster.
 • Elisas lösning innehåller allt som behövs: ett abonnemang och en intern router för tjänsten.

be om mera information

Ersättande VDSL-teknik

4) Ersättande VDSL-teknik

 • VDSL använder telefonkablar som teknik på samma sätt som ADSL. Fördelen med VDSL är en snabbare anslutning och bättre tillförlitlighet tack vare den nyare tekniken.
 • VDSL lämpar sig för områden där Elisas VDSL är tillgängligt.
 • När du vill ha mer tillförlitlighet och feltolerans för din VDSL-anslutning rekommenderar vi att du utnyttjar hybridlösningar. I det här fallet får du en mobilanslutning tillsammans med VDSL-anslutningen. I Företagsnättjänsterna (Netti Plus, Elisa Företagsnät) kan du lägga till en 4G-reservanslutningstjänst till VDSL-anslutningen.

be om mera information

Minneslista för olika abonnemang:

Att observera med Netti Lite -bredband

Router:

 • När abonnemangets teknik ändras måste vi vanligtvis även byta ut din router. Vi skickar en ny lämplig router åt dej enligt den teknik du valt.
 • För att få maximal Wi-Fi-hörbarhet inomhus lönar det sig att placera den nya routern på en central plats.

Enheter som är anslutna till nätverket:

 • När routern byts ut ändras även det trådlösa nätverket och dess data (nätverksnamnet och Wi-Fi-lösenordet). Därför måste du ansluta dina enheter till det nya Wi-Fi-nätverket.
 • Kom ihåg att informera försäljaren om du har tillgång till en betalterminal, en delad nätverksskrivare, en delad nätverksskiva eller en annan enhet som är ansluten till ditt bredband. Om anslutningen är i affärskritisk användning erbjuder vi ett urval av lämpliga kontrollerade och hanterade anslutningar.
 • Om en betalterminal eller annan enhet som är ansluten till bredbandet kräver programmering av enheten lönar det sig att i tid komma överens med din egen enhetsleverantör om bytet av abonnemang. Elisa ansvarar inte för dessa kostnader, då företaget inte är en leverantör av tjänsterna i fråga.

Behöver du hjälp med ibruktagning eller inställningar?

 • Elisas installationstjänst garanterar dig enkel ibruktagning av internet. Vi rekommenderar installationstjänsten särskilt för affärslokaler.
 • Om din lokal ligger på flera våningar eller om din byggnad har stenmurar kan Wi-Fi-hörbarheten vara en utmaning. För detta har vi olika lösningar för att förbättra Wi-Fi-nätverkets interna signalstyrka.
 • Elisa Yritysguru hjälper till att lösa tekniska utmaningar och hjälper dig också med ibruktagningen.

be om mera information

Att observera om Företagsnättjänster

Gäller Elisa Företagsnät (Elisa Yritysverkko), Netti Plus och Företagsinternet (Yritysinternet) abonnemang,

Uppdatering av inställningar

 • Fasta offentliga IP-adresser för Internet-abonnemang kan överföras till det nya abonnemanget.
 • Centrala inställningar för företagsnät, såsom kundernas privata IP-adresser och Multi-VPN-konfigurationer kan överföras till det nya abonnemanget.

Interna nätverk

 • Interna nätverk är på kundens ansvar. I fråga om fiberabonnemang måste det finnas fiber i byggnaden. Om fiberabonnemanget implementeras genom den fastighetsswitch som ingår i Elisa Företagsfiber måste de kablar (fiber- eller datakablar) som fastighetsswitch kräver finnas tillgängliga i det interna nätet.

Att observera vid byte till mobil:

 • IP-trafikens QoS-tjänster (Quality of Service) kan inte överföras till mobilbaserade abonnemang.
 • Vi rekommenderar att kunden gör ett hastighetstest med en smarttelefon med Elisas SIM-kort på den planerade installationsplatsen. Om testresultatet är otillfredsställande lönar det sig att kontakta Elisa.

Elisa hjälper dig ta hand om ditt dataskydd

 • Vid abonnemangsbytet lönar det sig också att kontrollera datasäkerhetens situation. Netti Plus-abonnemangets offentliga IP-adresser är till exempel helt öppna för offentligheten om de inte skyddas av en brandvägg. Elisas centraliserade brandväggsservice är en enkel och förmånlig lösning för att implementera dataskyddet.
 • Dessutom hjälper Elisas experter till med ändringsprojektet. Bekanta dig med våra experttjänster och fråga mer!

be om mera information

Hos Elisa hittar du ett brett utbud av effektiva arbetsverktyg

Att observera för alla abonnemang:

Även om ny teknik ger dig ett snabbare internetabonnemang kanske dina gamla enheter inte ger bästa effekt. Om din dator till exempel börjar vara av mycket gammal modell kommer den inte att orka med internet lika snabbt.

Därför lönar det sig att kontrollera om det skulle vara dags att uppgradera även verktygen till nyare teknik. Hos Elisa hittar du ett brett utbud av effektiva arbetsverktyg. Bekanta dig och beställ smidigt på webben:

gå till webbutik

Frågor?

Skicka ett meddelande till vår försäljning, så kontaktar vi dig!

 Begäran om kontakt