Koulutus: Kytkinverkkojen perusteet yritysverkoissa

Kytkinverkkojen perusteet yritysverkossa -koulutuksen keskiöissä on lähiverkko ja sen toiminta yrityksen ja yrityksen toiminnan kulmakivenä. Pitkästä käytöstään huolimatta lähiverkon tekniikat ovat koko ajan liikkeessä yhä monipuolisempaan ja liiketoimintaa edesauttavaan suuntaan.

Jos tietotekniikka muodostaa strategisen kilpailuedun (kun se on loistavasti hoidettu) tai haitan (kun se on huonosti hoidettu), niin on tärkeää, että tekniikan moottori on hyvässä kunnossa.

Kesto: 3 päivää

Ajankohta : 23.-25.9.2024, Helsinki / Online

Ajankohta : 11.-13.11.2024, Helsinki / Online

Hinta: 2850 €

ilmoittaudu

Koulutuksen tarkemmat tiedot

Yleiskuvaus

Tämän koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa kuulijansa perinteisen Ethernet-lähiverkon rakenteeseen, tekniikoihin, sovelluksiin, mekanismeihin, laitteisiin ja oheisjärjestelmiin. Kurssilla tarkastellaan edellä mainittuja asioita laajasti ja käytännönläheisesti. Käymme lyhyesti läpi myös verkkoautomaation mahdollisuuksia LAN-verkoissa. Lisäksi kurssilla tutustutaan IPv6-tekniikkaan ja sen käyttöön siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lähiverkoissa.

Kurssin kohderyhmä: Yritysten suunnittelu-, asennus-, sekä hallinta- ja valvontahenkilöstö.

Kurssityyppi: Luentoja + laboratorioharjoituksia

Kurssikieli: Luennot suomeksi, materiaali suomeksi

Huom! Tämä ei ole peruskurssi. Suosittelemme IP- ja LAN-verkkojen perusteet -koulutuksen käyntiä ennen tätä kurssia.

Kouluttaja

Mika Ilvesmäki

CCNP Enterprise (R&S, Design), JNCIP-SP, JNCIS-DevOps, JNCDS-SP 

Käytännön ja teorian yhteen sitova kouluttaja. Ydinosaaminen: L2/L3 –tekniikat ja Cisco- ympäristöt.

Opiskelut: TkT

"Asiantuntevaa opetusta!" -kurssipalaute

"Hyvin meni ja sopivasti taukoja, että jaksoi keskittyä." -kurssipalaute 

Tutustu myös koulutuksen esittelyvideoon

Agenda

  • Yritysverkkojen suunnittelu

    Kurssilla opetellaan hahmottamaan yritysverkon eri osasia (LAN, DC, L3, WAN, WLAN, Multicast, Verkonhallinta) ja pohditaan miten verkonsuunnittelua pitäisi lähestyä, jotta saadaan aikaiseksi liiketoimintaa tukevia, skaalautuvia ja vikasietoisia verkkoja. Kurssilla läpikäytäviä ajatusmalleja voi ryhtyä soveltamaan samantien ja ne soveltuvat mainiosti myös olemassaolevien verkkojen kehittämistyöhön.

  • BGP -reititys

    Tämän kurssin tarkoituksena on antaa operaattoriverkkojen suunnittelu-, implementointi- ja operointitehtävissä toimiville henkilöille tiiviissä muodossa tarvittavat tiedot ja taidot BGP-protokollan käytöstä operaattoriverkoissa. Harjoitukset voidaan toteuttaa Cisco IOS tai Juniper JunOS käyttöjärjestelmällä.

  • Verkonhallinnan suunnittelu

    Kurssin tarkoituksena on hahmottaa hallintaverkon oleelliset osat ja ominaisuudet sekä tutustua käytössä oleviin tekniikoihin sekä parantaa ymmärrystä verkonhallinnan eri mahdollisuuksista ja tekniikoista . Kurssi ei ota kantaa erilaisiin verkonhallinnan ohjelmistojen paremmuuteen tai vertaile niitä, mutta antaa työkalut hahmottaa tällaisille ohjelmistoille asetettavista vaatimuksista.