Elisa People - Elisan ekspertit

Integraatioarkkitehti datan yhdistäjänä

Pekka Haara toimii Elisalla integraatioarkkitehtinä

Pekka Haara toimii Elisalla integraatioarkkitehtinä.

Mitä integraatioarkkitehti tekee:

  • Integraatioarkkitehti tukee Elisan asiakkaiden liiketoimintaa ja päätöksentekoa yhdistämällä eri järjestelmissä olevan tiedon turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Mikä on integraatioarkkitehdin ydinosaamista:

  • Tiedon sujuva siirtäminen pisteestä a pisteeseen b – osaamisen ytimessä tietokannat, integrointityökalut, ohjelmointi, määrittelyt ja niiden dokumentointi sekä myös käyttöliittymät.

Millaisia asiakkaan ongelmia integraatioarkkitehti auttaa ratkomaan:

  • Organisaation omien järjestelmien yhdistäminen toisiinsa ja kolmansien osapuolten järjestelmiin. Tiedonkäsittelyn manuaalisen työn poistaminen.

Kokemusta 1990-luvun tekniikoista pilvi-integraatioihin

Datan sujuva siirtyminen erilaisten järjestelmien välillä on toimivan arjen perusedellytys ja kehitysharppausten ponnahduslauta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu integraatioarkkitehtuuri tuo datan hyötykäyttöön viiveettä, valvotusti ja virheittä.

Integraatioarkkitehti Pekka Haaran asiantuntemukseen kuuluvat niin kertaluonteiset integraatiot ja konversiot järjestelmäuudistusten yhteydessä kuin jatkuvakäyttöisten integraatioiden toteutus, ylläpito ja valvonta. Käytännössä tämä tarkoittaa monipuolista tietokantojen, rajapintatekniikoiden ja integrointityökalujen hallintaa. 25 vuoden työkokemus tuo asiakkaiden tietojärjestelmien tueksi vankan osaamispohjan, jota uudet teknologiat jatkuvasti kartuttavat.

”Oma vahvuuteni piilee siinä, että tunnen tekniikat 90-luvun sovellustyökaluista tämän päivän pilvi-integraatioihin. Organisaatioissa on tyypillisesti järjestelmiä eri aikakausilta, ja niiden kaikkien kanssa on pystyttävä operoimaan, jotta kokonaisuus toimii. Aiempi tietämys hyvänä perustana olen aina valmis heittäytymään uuteen, ja tällä hetkellä uusia tekniikoita edustaa integraatioiden osa-alueella muun muassa ohjelmistorobotiikka”, Pekka Haara sanoo.

Järjestelmäintegraatiota ei aina voida tehdä perinteisin keinoin joko kustannusten takia tai teknisistä syistä. Silloin ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) voi tuoda ratkaisun. Sen avulla pystytään automatisoimaan erilaisia tiedonsiirron prosesseja – ohjelmisto voi esimerkiksi hakea tietoja järjestelmästä tai yhdistellä tietoa eri järjestelmien välillä samalla tavoin kuin ihminenkin niiden käyttäjänä tekisi. Ohjelmistorobotti kuitenkin hoitaa tiedonsiirron nopeammin ja periaatteessa ilman virheitä.

Uudet mahdollisuudet asiakkaiden ulottuville

”Tekniikat vaihtuvat, mutta työni perimmäisenä tavoitteena on tuoda Elisan asiakkaiden ulottuville ajankohtaisia, liiketoiminnan kehittämistä tukevia teknologisia ratkaisuja. Hyvin suunniteltu integraatio auttaa hallitsemaan tietoa kokonaisvaltaisesti ja mahdollistaa automaation avulla ketterän, tietoturvallisen ja kustannustehokkaan tiedonsiirron riippumatta järjestelmistä tai niiden eri tietorakenteista”, Pekka Haara kiteyttää.

Pekka Haaran ja muiden Elisan integraatioasiantuntijoiden työtä tukee teknologisen mentorin roolissa Tommi Somersuo, jonka tehtävänä on tuoda alan ajankohtaiset puheenaiheet koko tiimin pureskeltavaksi ja yhdessä eteenpäin vietäviksi.

Mitä on huomioitava, kun tavoitteena on nykyaikainen integraatioarkkitehtuuri?

  1. Visio tulevista tarpeista. Miettimällä nykyisten tarpeiden lisäksi myös tulevia tarpeita integraatioille saadaan pitkän elinkaaren omaava ja tulevaisuudessakin ylläpidettävä ympäristö.
  2. Integraatiotekniikan valinta. Oikean tekniikan/työkalun valinnalla varmistetaan integraatioiden sujuva toteutus, helppo ylläpito ja kattava valvonta. Virheellisesti valittu tekniikka aiheuttaa kustannuksia, kun sen puutteita paikataan räätälöinneillä tai muilla tekniikoilla.
  3. Skaalautuvuus, monistettavuus. Valitun arkkitehtuurin tulee tukea liiketoiminnan muuttuvia tarpeita. Sen täytyy skaalautua volyymien kasvaessa ja tarjota mahdollisuus käyttää aiemmin toteutettuja ratkaisuja uudelleen – tämä tuo kustannussäästöjä.

Lue muista asiantuntijoistamme

Osaavalla asiantuntijuudella onnistumisiin

Tutustu asiantuntijuuteemme